Προσθήκη Αρχιγράμματος στο Word

Posted on Updated on

Insert A Drop Cap in Word

Είναι μία συνήθεια, να χρησιμοποιούμε ένα αρχικό γράμμα με μεγαλύτερο μέγεθος από τα άλλα όταν ξεκινάμε μία παράγραφο. Αυτό το χαρακτηριστικό στο Microsoft Word ονομάζεται Αρχίγραμμα (Drop Cap). Το Αρχίγραμμα (Drop Cap) είναι ένα μεγάλο κεφαλαίο γράμμα που βρίσκεται στην αρχή της παραγράφου που καταλαμβάνει δύο ή περισσότερες γραμμές της παραγράφου. Για να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Αρχίγραμμα (Drop Cap), θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Text

Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο εισαγωγέας μας βρίσκεται στην αρχή της παραγράφου, και έπειτα από την περιοχή Κείμενο (Text) της κορδέλας να επιλέξουμε την εντολή Προσθήκη Αρχιγράμματος (Drop Cap) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται έχουμε τις εξής διαθέσιμες επιλογές:

  • Κανένα (None): Είναι η προκαθορισμένη ρύθμιση, που σημαίνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα στην παράγραφο.
  • Ενσωματωμένο (Dropped): Το πρώτο γράμμα της παραγράφου αυξάνει το μέγεθός της και εισάγεται και στοιχίζεται στην παράγραφο.
  • Στο Περιθώριο (In Margin): Το πρώτο γράμμα της παραγράφου αυξάνει το μέγεθός της και στοιχίζεται σύμφωνα με τα περιθώρια της σελίδας.
  • Επιλογές Αρχιγράμματος (Drop Cap Options): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αρχίγραμμα (Drop Cap) με περισσότερες επιλογές να επιλέξουμε.

Drop Cap

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα της εντολής Αρχίγραμμα Ενσωματωμένο (Dropped). Απευθείας το πρώτο γράμμα της παραγράφου αυξάνει το μέγεθός της και στοιχίζεται σύμφωνα με την παράγραφο.

Dropped

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα της εντολής Αρχίγραμμα Στο Περιθώριο (In Margin). Απευθείας το πρώτο γράμμα της παραγράφου αυξάνει το μέγεθός της και στοιχίζεται σύμφωνα με περιθώρια της σελίδας.

In Margin

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Επιλογές Αρχιγράμματος (Drop Cap Options) και απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αρχίγραμμα (Drop Cap) όπου έχουμε τις εξής διαθέσιμες επιλογές:

Θέση (Position): Μπορούμε να επιλέξουμε τις ίδιες θέσεις του Αρχιγράμματος (Drop Cap) όπως και από το πτυσσόμενο μενού.

Γραμματοσειρά (Font): Μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο Γραμματοσειράς (Font) για το Αρχίγραμμα (Drop Cap).

Γραμμές Ενσωμάτωσης (Lines To Drop): Μπορούμε να καθορίσουμε πόσες γραμμές θα καταλαμβάνει το Αρχίγραμμα (Drop Cap)

Απόσταση Από Το Κείμενο (Distance From Text): Μπορούμε να καθορίσουμε την απόσταση του Αρχιγράμματος (Drop Cap) από το κείμενο της παραγράφου.

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, έτσι ώστε να εφαρμοστούν όλες οι ρυθμίσεις.

Drop Cap Dialog Box

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει την διαδικασία εισαγωγής Αρχιγράμματος (Drop Cap) στο Microsoft Word.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s