Αρίθμηση Γραμμών Στο Έγγραφό Μας

Posted on Updated on

Counting Lines in Our Document

Έχουμε γράψει ένα μακροσκελές έγγραφο, και θέλουμε να αναφερθούμε σε μία συγκεκριμένη γραμμή του εγγράφου μας, για παράδειγμα ένα νομικό έγγραφο. Τι κάνουμε; Οπωσδήποτε δεν αρχίζουμε να μετράμε γραμμές με τα δάχτυλά μας!!!

Ευτυχώς με το Microsoft Word έχουμε τη δυνατότητα να καταμετρήσουμε γραμμές του εγγράφου και να εμφανιστεί η αρίθμηση στα αριστερά της κάθε γραμμής.

Για να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Αρίθμηση Γραμμών (Line Numbers) θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) να επιλέξουμε το βέλος δεξιά της εντολής Αρίθμηση Γραμμών (Line Numbers) για να εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού με τις διαθέσιμες εντολές όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

Όπως μπορούμε να δούμε και στην παραπάνω εικόνα, η επιλογή Καμία (None) είναι η προεπιλεγμένη. Έχουμε ωστόσο και τις εξής εντολές διαθέσιμες:

Συνεχόμενη (Continuous): Με τη χρήση αυτής της εντολής η αρίθμηση των γραμμών θα συνεχίζεται καθώς πληκτρολογούμε το έγγραφό μας.

02

Επανέναρξη Ανά Σελίδα (Restart Each Page): Με τη χρήση αυτής της εντολής η αρίθμηση των γραμμών θα συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σελίδας και θα ξεκινάει πάλι η αρίθμηση των γραμμών από την αρχή στην επόμενη σελίδα.

03

Επανέναρξη Ανά Ενότητα (Restart Each Section): Εάν έχουμε χωρίσει το έγγραφό μας ανά ενότητα, η αρίθμηση των γραμμών θα σταματήσει στο τέλος της μίας ενότητας και θα αρχίζει πάλι την αρίθμηση των γραμμών από την αρχή της επόμενης ενότητας.

04

Απόκρυψη Για Την Τρέχουσα Παράγραφο (Suppress for Current Paragraph): Με τη χρήση αυτής της εντολής η αρίθμηση των γραμμών δεν καταμετράει την τρέχουσα παράγραφο και συνεχίζει την αρίθμηση από την αμέσως επόμενη παράγραφο.

05

Από το πτυσσόμενο μενού της εντολής Αρίθμηση Γραμμών (Line Numbers), εάν επιλέξουμε την εντολή Επιλογές Αρίθμησης Γραμμών (Line Numbering Options) θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) με την καρτέλα Διάταξη (Layout) ενεργοποιημένη, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στο κάτω μέρος του παραθύρου θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Αρίθμηση Γραμμών (Line Numbers) όπως εμφανίζεται και στα παρακάτω εικόνα έτσι ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Αρίθμηση Γραμμών (Line Numbers).

06

Από το παράθυρο διαλόγου Αρίθμηση Γραμμών (Line Numbers) θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Προσθήκη Αρίθμησης Γραμμών (Add Line Numbering) για να ενεργοποιηθούν οι υπόλοιπες εντολές.

Από τη στιγμή που έχει ενεργοποιηθεί, μπορούμε να καθορίσουμε το νούμερο έναρξης της καταμέτρησης των γραμμών, μπορούμε να καθορίσουμε την απόσταση που θα έχει η αρίθμηση των γραμμών από το κείμενό μας. Επίσης μπορούμε να καθορίσουμε ανά πόσο θα καταμετρούνται οι γραμμές, για παράδειγμα ανά πέντε (5). Τέλος υπάρχουν και οι εντολές Επανέναρξη Ανά Σελίδα (Restart Each Page), Επανέναρξη Ανά Ενότητα (Restart Each Section), Συνεχής (Continuous), ίδιες εντολές που εντοπίσαμε στο πτυσσόμενο μενού της εντολής Αρίθμηση Γραμμών (Line Numbering).

07

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το Word καταμετράει κάθε γραμμή στο έγγραφο εκτός από αυτές στους πίνακες (tables), υποσημειώσεις (footnotes), σημειώσεις τέλους (endnotes), πλαίσια κειμένου (text boxes), και κεφαλίδες (headers) και υποσέλιδα (footers).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την εντολή Αρίθμηση Γραμμών (Line Numbering) στο Word:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s