Προχωρημένες Ρυθμίσεις Γραμματικής και Στυλ στο Word 2013

Posted on Updated on

Advanced Grammar And Style Settings in Word 2013

Ο Γραμματικός (Grammar) έλεγχος και οι ρυθμίσεις Στυλ (Style) που είναι διαθέσιμα στο Word 2013 είναι μόνο τα βασικά. Που σημαίνει ότι μόνο οι κύριες ρυθμίσεις Γραμματικής (Grammar) και Στυλ (Style) είναι ενεργοποιημένες. Εάν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε πιο προχωρημένες ρυθμίσεις για τη Γραμματική (Grammar) και Στυλ (Style) ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα και αρκετές περισσότερες επιλογές θα είναι στη διάθεσή μας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage, και τότε από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options) επιλέγουμε από τα αριστερά την κατηγορία Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) και από το μέσο του παραθύρου πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Κατά Την Διόρθωση Ορθογραφίας Και Γραμματικής Στο Word (When Correcting Spelling And Grammar In Word).

Word Options - Proofing

Κάτω από αυτήν την περιοχή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις εξής επιλογές:

  • Ορθογραφικός Έλεγχος Κατά Την Πληκτρολόγηση (Check Spelling As You Type)
  • Επισήμανση Γραμματικών Λαθών Κατά Την Πληκτρολόγηση (Mark Grammar Errors As You Type)
  • Λέξεις Που Συγχέονται Συχνά (Frequently Confused Words)
  • Γραμματικός Και Ορθογραφικός Έλεγχος (Check Grammar With Spelling)
  • Εμφάνιση Στατιστικών Αναγνωσιμότητας (Show Readability Statistics) (μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενη ανάρτησή μου σχετικά με αυτήν την λειτουργία)

Writing Style

Δίπλα στην εντολή Στυλ Γραφής (Writing Style) μπορούμε να επιλέξουμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις για Μόνο Γραμματική (Grammar Only) ή να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις για Γραμματική & Στυλ (Grammar & Style), απλώς επιλέγοντας το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά και έπειτα να επιλέξουμε το κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει Ρυθμίσεις Γραμματικής (Grammar Settings). Εδώ μπορούμε να κάνουμε τις επιθυμητές ρυθμίσεις που θέλουμε. Αυτό το παράθυρο είναι χωρισμένο σε διαφορετικές περιοχές που είναι οι εξής:

  • Απαίτηση (Require) – Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά των εντολών έτσι ώστε να απαιτείται Πάντα (Always), Ποτέ (Never) ή να Μην Ελέγχεται (Don’t Check) όπως μπορούμε αν δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Require

Γραμματική (Grammar) – Εδώ απλώς ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε τα κουμπιά ελέγχου στα αριστερά των εντολών.

Grammar Only

Grammar Only

Στην παρακάτω εικόνα κάτω από την περιοχή Στυλ Γραφής (Writing Style) έχω επιλέξει να αλλάξω τις ρυθμίσεις για τη Γραμματική & Στυλ (Grammar & Style) και απευθείας το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει την περιοχή Στυλ (Style). Εδώ επίσης ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε τα κουμπιά ελέγχου στα αριστερά των εντολών.

Style

Style

Αφού έχουμε αλλάξει τις ρυθμίσεις για αυτά που θέλαμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ και αυτό είναι. Εάν θέλουμε να επαναφέρουμε τις αρχικές ρυθμίσεις για Γραμματική & Στυλ (Grammar & Style) πατάμε στο κουμπί Επαναφορά Όλων (Reset All) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου, και όλες οι αλλαγές που είχαμε κάνει θα παραλειφθούν.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τις προχωρημένες ρυθμίσεις Γραμματικής (Grammar) και Στυλ (Style) στο Word 13.

Advanced Grammar And Style Settings in Word 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s