Εισαγωγή Κειμένου Από Αρχείο Σε Έγγραφο του Word 13

Posted on Updated on

Insert a Text File In A Word 13 Document

Σε ένα Έγγραφο του Word μπορούμε να εισάγουμε Κείμενο από Αρχείο. Αυτό το αρχείο μπορεί να είναι Έγγραφο του Word, αρχείο XML, αρχείο Ιστοσελίδας, αρχείο Εμπλουτισμένου Κειμένου, ένα αρχείο κειμένου Open Document, αρχείο Κειμένου και πολλά άλλα είδη αρχείων. Για χάρη της ανάρτησης θα εισάγω ένα Αρχείο Κειμένου (Text File) σε Έγγραφο του Word. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα.

Πρώτα από θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή Κείμενο (Text) από την κορδέλα όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Text

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή επιλέγουμε το βέλος δίπλα στην εντολή Αντικείμενο (Object) όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και επιλέγουμε την εντολή Κείμενο Από Αρχείο (Text From File) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Text From File

Αφού επιλεγεί η εντολή Κείμενο Από Αρχείο (Text From File) το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Αρχείου (Insert File) εμφανίζεται όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Insert - Text

Στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου επιλέγουμε το βέλος δεξιά της περιοχή που αναφέρει Όλα Τα Έγγραφα Του Word (All Word Documents). Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, με όλες τις διαθέσιμες επεκτάσεις αρχείων που μπορούμε να εισάγουμε στο Έγγραφο Του Word. Για την συγκεκριμένη ανάρτηση έχω επιλέξει να εισάγω Αρχείο Κειμένου (Text Files) (*.txt), όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

File Format

Αφού επιλεγεί, πλοηγούμαστε στον υπολογιστή έτσι ώστε να εντοπίσουμε το αρχείο κειμένου που θέλουμε να εισάγουμε. Το επιλέγουμε και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Εισαγωγή Αρχείου (Insert File).

Insert File Window

Τότε το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή Αρχείου (File Conversion) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε την κωδικοποίηση που θα καθιστήσει αναγνώσιμο το αρχείο. Στο μέσο του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του αρχείου που θα εισαχθεί στο έγγραφο. Αφού κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

File Conversion

Αυτό είναι!!! Το αρχείο κειμένου έχει εισαχθεί στο έγγραφό μας όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Με την ίδια διαδικασία μπορούμε να εισάγουμε άλλες διαθέσιμες επεκτάσεις αρχείων σε Έγγραφα του Word.

Inserted Text

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγής Αρχείου Κειμένου Από Αρχείο Σε Έγγραφο Του Word 13 (Insert A Text File in Word 13).

Insert A Text File In A Word 13 Document

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s