Ταυτόχρονη Προβολή Εγγράφου του Word σε Δύο Διαφορετικές Προβολές

Posted on Updated on

 View A Word Document in Two Different Views

Στο Word, μπορούμε να χωρίσουμε το παράθυρο σε δύο τμήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε διαφορετικά μέρη του εγγράφου την ίδια χρονική στιγμή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ χρήσιμο εάν θέλουμε να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε κείμενο από το ένα μέρος του εγγράφου στο άλλο απλά και γρήγορα. Για να διαιρέσουμε λοιπόν ένα Έγγραφο του Word σε δύο διαφορετικά μέρη θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου του Word, μπορούμε να δούμε από πόσες σελίδες αποτελείται το έγγραφό μας όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Pages 6 of 6

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράθυρο (Window) όπως εμφανίζεται και παρακάτω και να επιλέξουμε την εντολή Διαίρεση (Split).

Window - Split

Απευθείας το παράθυρο του Word χωρίζεται σε δύο διαφορετικά τμήματα όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Κάθε τμήμα του παραθύρου του Word είναι ανεξάρτητο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε κλικ στο τμήμα που θέλουμε να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές από την κορδέλα. Όπως ανέφερα, το κάθε τμήμα είναι ανεξάρτητο, και όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα, έχω αλλάξει το Επίπεδο του Ζουμ (Zoom Level) του κάτω τμήματος έτσι ώστε να χωρέσει δύο σελίδες του εγγράφου σε εκείνο το τμήμα.

Seperated Windows

Εάν θέλουμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το τμήμα του διαιρεμένου παραθύρου, θα πρέπει να κάνουμε κλικ και να σύρουμε το Διαχωριστικό Τμήματος (Split Divider) και να το σύρουμε επάνω ή κάτω ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε.

Split Divider

Αφού τελειώσουμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και θέλουμε να καταργήσουμε τη διαίρεση του παραθύρου, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή του παραθύρου που ονομάζεται Παράθυρο (Window) παρατηρούμε ότι η εντολή Διαίρεση (Split) έχει αλλάξει σε Κατάργηση Διαίρεσης (Remove Split) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατάργηση Διαίρεσης (Remove Split) και το παράθυρο εμφανίζεται και πάλι κανονικά.

Split Divider

Όπως αναφέρθηκε τα δύο τμήματα είναι ανεξάρτητα, και στην παρακάτω εικόνα το πάνω τμήμα είναι σε Προβολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout View) και το κάτω τμήμα είναι σε Προβολή Διάρθρωση (Outline).

Different Views

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την Ταυτόχρονη Προβολή Εγγράφου του Word σε Δύο Διαφορετικές Προβολές (View A Word Document in Two Different Views).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s