Εισαγωγή & Αυτόματη Ενημέρωση Ημερομηνίας Και Ώρας

Posted on Updated on

Update Date And Time Automatically in a Word Document

Μερικές φορές, έχουμε ένα Έγγραφο (Document) που χρησιμοποιούμε συχνά, αλλά όταν το ανοίγουμε για χρήση, απλώς ενημερώνουμε μερικές πληροφορίες όπως η Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time). Αντί λοιπόν να επιδιορθώνουμε την Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time) χειροκίνητα κάθε φορά, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο Word που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπου η Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time) θα Ενημερώνεται Αυτόματα (Automatic Update). Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και τότε από το δεξιό μέρος της κορδέλας, να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Κείμενο (Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Text

Έπειτα από την περιοχή Κείμενο (Text) της κορδέλας, επιλέγουμε την εντολή Ημερομηνία και Ώρα (Date & Time), έτσι ώστε να εισάγουμε είτε την Ημερομηνία (Date) είτε την Ώρα (Time) στο έγγραφο του Word.

Date & Time

Αφού επιλεγεί η εντολή Ημερομηνία και Ώρα (Date & Time), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Από αυτό το παράθυρο διαλόγου, από τα αριστερά έχουμε όλες τις Διαθέσιμες Μορφές (Available Formats) από Ημερομηνίες (Dates) και Ώρας (Times) που έχουμε στη διάθεσή μας. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τη Μορφή Ημερομηνίας (Date Format) που θέλουμε. Στα δεξιά του παραθύρου έχουμε την περιοχή Γλώσσα (Language), όπου μπορούμε να επιλέξουμε από τις Γλώσσες (Languages) που έχουμε εγκατεστημένες, έτσι ώστε να αλλάξουν και οι Διαθέσιμες Μορφές Ημερομηνίας Και Ώρας (Date & Time Available Formats) στην επιλεγμένη Γλώσσα (Language).

Date And Time Dialog Box

Στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Ημερομηνία Και Ώρα (Date And Time), έχουμε την επιλογή να ενεργοποιήσουμε την εντολή Αυτόματη Ενημέρωση (Update Automatically). Τι σημαίνει αυτή η εντολή; Κάθε φορά που αποφασίζουμε να ανοίξουμε ή να εκτυπώσουμε το Έγγραφό (Document) μας, η Ημερομηνία (Date) θα ενημερωθεί στην τρέχουσα Ημερομηνία (Date).

Update Automatically

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε, απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Ημερομηνία Και Ώρα (Date And Time), έτσι ώστε να εισαχθεί η Ημερομηνία (Date) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Inserted Time

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει πώς να Εισάγουμε και να Ενημερώνεται Αυτόματα η Ημερομηνία και Ώρα (Insert and Update Date And Time Automatically) σε ένα έγγραφο του Word.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s