Πώς Να Εισάγουμε Ένα Υδατογράφημα Σε Ένα Έγγραφο Του Word

Posted on Updated on

How To Insert A Watermark In A Word Document

Τι είναι όμως ένα Υδατογράφημα (Watermark);

Είναι κείμενο ή μία εικόνα που εμφανίζεται πίσω από το κείμενο του εγγράφου σε αχνή μορφή. Με το Υδατογράφημα (Watermark) μπορούμε να επισημάνουμε ένα έγγραφο ως Εμπιστευτικό, Πρόχειρο και άλλα πολλά. Για να μπορέσουμε να δούμε το Υδατογράφημα (Watermark) θα πρέπει να είμαστε σε προβολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout) ή Ανάγνωση Σε Πλήρη Οθόνη (Full Screen Reading).

Για να εισάγουμε ένα Υδατογράφημα (Watermark) θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Φόντο Σελίδας (Page Background) να επιλέξουμε την εντολή Υδατογράφημα (Watermark) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προσχεδιασμένα υδατογραφήματα διαθέσιμα, όπως Εμπιστευτικό (Confidential), Πρόχειρο (Draft). Αφού επιλέξουμε ένα αυτά, θα εμφανιστεί αμέσως στο έγγραφό μας, το οποίο θα μπορούμε να το δούμε στην προβολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout) ή Ανάγνωση Σε Πλήρη Οθόνη (Full Screen Reading).

02

Στο κάτω μέρος του μενού μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Προσαρμοσμένο Υδατογράφημα (Custom Watermark) όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας Υδατογράφημα (Watermark).

02a

Αφού επιλέξουμε την εντολή Προσαρμοσμένο Υδατογράφημα (Custom Watermark) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση Υδατογραφήματος (Printed Watermark). Εφόσον δεν έχουμε ορίσει κάποιο Υδατογράφημα (Watermark) στο έγγραφό μας η επιλογή Χωρίς Υδατογράφημα (No Watermark) είναι ενεργοποιημένη.

04

Εάν θέλουμε να ορίσουμε μία εικόνα ως Υδατογράφημα (Watermark) θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Υδατογράφημα Εικόνας (Picture Watermark). Αμέσως ενεργοποιείτε το κουμπί Επιλογή Εικόνας (Select Picture) το οποίο επιλέγουμε για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture), όπου επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε. Ακριβώς από κάτω υπάρχει η επιλογή Κλίμακα (Scale) όπου μπορούμε να ορίσουμε την κλίμακα της εικόνας που θα εισάγουμε ως Υδατογράφημα (Watermark). Στα δεξιά υπάρχει η εντολή Ξεθώριασμα (Washout) όπου επιλέγουμε εάν η εικόνα θα εμφανίζεται ως αχνή ή όχι.

05

Αφού κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) για να δούμε πώς θα εμφανίζεται το υδατογράφημα και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψουμε στο έγγραφό μας.

06

Για να ορίσουμε κείμενο ως Υδατογράφημα (Watermark) από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση Υδατογραφήματος (Printed Watermark) θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Υδατογράφημα Κειμένου (Text Watermark).

06

Αφού το ενεργοποιήσουμε έχουμε τις εξής επιλογές:

  • Κείμενο (Text): Μπορούμε ενεργοποιώντας το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά να επιλέξουμε κάποιο κείμενο ήδη καταχωρημένο ή να καταχωρίσουμε δικό μας κείμενο.
  • Γραμματοσειρά (Font): Επιλέγουμε τον τύπο της γραμματοσειράς για το υδατογράφημά μας.
  • Μέγεθος (Size): Ορίζουμε το μέγεθος του κειμένου για το υδατογράφημά μας.
  • Χρώμα (Color): Ορίζουμε το χρώμα του κειμένου για το υδατογράφημά μας
  • Διάταξη (Layout): Επιλέγουμε εάν θέλουμε το υδατογράφημά μας να εμφανίζεται Διαγώνια (Diagonal) ή Οριζοντίως (Horizontal).
  • Ημιδιαφανές (Semitransparent): Επιλέγουμε εάν θέλουμε το υδατογράφημά μας να εμφανίζεται Ημιδιαφανές (Semitransparent) ή όχι.

Αφού κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) για να δούμε πώς θα εμφανίζεται το υδατογράφημα και αφού είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψουμε στο έγγραφό μας.

08

Από το πτυσσόμενο μενού της εντολής Υδατογράφημα (Watermark) έχουμε επίσης τις εξής επιλογές:

Περισσότερα Υδατογραφήματα από το Office.com (More Watermarks from Office.com): Για τους χρήστες του Office 2010 υπάρχει αυτή η επιλογή, όπου επιλέγοντας την εντολή αυτή μεταφερόμαστε στην τοποθεσία ιστού Office.com, όπου μπορούμε να επιλέξουμε διαθέσιμα υδατογραφήματα για να χρησιμοποιήσουμε.

06a

Κατάργηση Υδατογραφήματος (Remove Watermark): Επιλέγοντας την εντολή αυτή αφαιρούμε το Υδατογράφημα (Watermark) από το έγγραφό μας.

06b

Αποθήκευση Επιλογής Στη Συλλογή Υδατογραφημάτων (Save Selection To Watermark Gallery): Εάν επιλέξουμε κείμενο ή εικόνα στο έγγραφό μας, χρησιμοποιώντας την εντολή αυτή μπορούμε να αποθηκεύσουμε την επιλογή μας ως Υδατογράφημα (Watermark) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Νέου Μπλοκ Δόμησης (Create New Building Block), όπου πληκτρολογούμε το όνομα του υδατογραφήματος και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

08

Για να εισάγουμε ένα Υδατογράφημα (Watermark) το οποίο έχουμε αποθηκεύσει θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Υδατογράφημα (Watermark) και από το πτυσσόμενο μενού να πλοηγηθούμε στην κατηγορία Γενικά (General) και να το επιλέξουμε όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

09

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και το παρακάτω video σχετικά με την εισαγωγή Υδατογραφήματος (Watermark) σε ένα έγγραφο του Word.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s