Συνδυασμός Οριζοντίου και Κατακόρυφου Προσανατολισμού Σε Έγγραφο του Word 13

Posted on Updated on

Combine Portrait and Landscape Pages in a Word 13 Document

Πολλές φορές σε ένα Έγγραφο του Word, βρισκόμαστε στο σημείο που θέλουμε να διαμορφώσουμε το έγγραφό μας με Κατακόρυφο Προσανατολισμό (Portrait Mode) αλλά θέλουμε να έχουμε και μερικές σελίδες να έχουνε Οριζόντιο Προσανατολισμό (Landscape Mode). Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να συνδυάσουμε Κατακόρυφο (Portrait) και Οριζόντιο (Landscape) Προσανατολισμό (Orientation) σε ένα έγγραφο του Word 13. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), εντοπίζουμε την εντολή που ονομάζεται Αλλαγές (Breaks) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Αλλαγές Ενοτήτων (Section Breaks) και επιλέγουμε την εντολή Επόμενη Σελίδα (Next Page). Με την επιλογή της εντολής Επόμενη Σελίδα (Next Page) εισάγουμε μία αλλαγή ενότητας και ξεκινάμε μία καινούργια ενότητα στην επόμενη σελίδα.

Breaks - Next Page

Αφού εισαχθεί η Αλλαγή Ενότητας Επόμενη Σελίδα (Next Page Section Break), το υπόλοιπο μέρος του κειμένου από εκεί που βρίσκονταν ο εισαγωγέας μας μετακινείται στην Επόμενη Σελίδα (Next Page) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Section Break

Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στην αρχή της επόμενης σελίδας που θέλουμε να αλλάξουμε τον Προσανατολισμό (Orientation). Έπειτα βεβαιωνόμαστε ότι το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) είναι επιλεγμένο και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) επιλέγουμε την εντολή Προσανατολισμός (Orientation) όπως εμφανίζεται παρακάτω. Αφού η εντολή Προσανατολισμός (Orientation) επιλεγεί, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις διαθέσιμες εντολές, όπου και επιλέγουμε την εντολή Οριζόντιος (Landscape).

Orientation - Landscape

Απευθείας, ο Προσανατολισμός (Orientation) από την ακόλουθη σελίδα, όπου είχαμε τοποθετήσει τον εισαγωγέας μας αλλάζει από Κατακόρυφο (Portrait) σε Οριζόντιο (Landscape). Στην παρακάτω εικόνα έχω ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για να συνδυάσω Κατακόρυφους (Portrait) και Οριζόντιους (Landscape) Προσανατολισμούς (Orientation) στις σελίδες του εγγράφου.

Combined Portrait Landscape

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Συνδυασμού Κατακόρυφου και Οριζοντίου Προσανατολισμού Σελίδων σε Έγγραφο του Word 13 (Combine Portrait and Landscape Pages in a Word 13 Document).

Combine Portrait and Landscape Pages

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s