Δημιουργία Σημειώσεων Από Το PowerPoint Στο Word

Posted on Updated on

Create Handouts From PowerPoint In Word

Αρκετοί από εμάς πιστεύω πώς θέλουμε να γνωρίζουμε εάν υπήρχε ο τρόπος να εισάγουμε Διαφάνειες του PowerPoint σε ένα έγγραφο του Word. Η λύση είναι πολύ απλή και περιγράφεται παρακάτω:

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ανοίξουμε την Παρουσίαση του PowerPoint που θέλουμε να μετατρέψουμε σε έγγραφο του Word.

Για του χρήστες του PowerPoint 2007, θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί του Office στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται από αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Δημοσίευση (Publish) κα έπειτα από τα δεξιά να επιλέξουμε την εντολή Δημιουργία Σημειώσεων Ακροατηρίου Στο Microsoft Word (Create Handouts in Microsoft Office Word).

Για τους χρήστες του PowerPoint 2010, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Αποθήκευση & Αποστολή (Save & Send) και από τα δεξιά να επιλέξουμε την εντολή Δημιουργία Σημειώσεων (Create Handouts).

01

Με οποιαδήποτε έκδοση διαθέτουμε το παράθυρο διαλόγου Αποστολή Στο Microsoft Word (Send To Microsoft Office Word) εμφανίζεται όπου μπορούμε να επιλέξουμε τη διάταξη σελίδας στο Microsoft Office Word. Οι επιλογές που έχουμε είναι οι εξής:

  • Σημειώσεις Δίπλα Σε Διαφάνειες (Notes Next To Slides)
  • Κενές Γραμμές Δίπλα Σε Διαφάνειες (Blank Lines Next To Slides)
  • Σημειώσεις Κάτω Από Διαφάνειες (Notes Below Slides)
  • Κενές Γραμμές Κάτω Από Διαφάνειες (Blank Lines Below Slides)
  • Μόνο Διάρθρωση (Outline Only)

02

Στην περιοχή του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη Διαφανειών Σε Έγγραφο Του Microsoft Office Word (Add Slides To Microsoft Word Document) έχουμε τις εξής δύο επιλογές:

Επικόλληση (Paste):

Ανάλογα με τη διάταξη που είχαμε επιλέξει, οι διαφάνειες εμφανίζονται στο Microsoft Word όπως εμφανίζονται και στην παρακάτω εικόνα, όπου είχα επιλέξει Σημειώσεις Δίπλα Σε Διαφάνειες (Notes Next To Slides). Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στις διαφάνειές μας στο PowerPoint, αυτές δεν ενημερώνονται στο έγγραφο του Word.

03

Επικόλληση Σύνδεσης (Past Link):

Ανάλογα με τη διάταξη που είχαμε επιλέξει, οι διαφάνειες εμφανίζονται στο Microsoft Word όπως εμφανίζονται και στην παρακάτω εικόνα. Επιλέγοντας όμως Επικόλληση Σύνδεσης (Paste Link), μπορούμε να ενημερώσουμε τις διαφάνειες στο έγγραφο του Word με οποιαδήποτε αλλαγή κάναμε στο PowerPoint, κάνοντας ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας σε μία μικρογραφία διαφάνειας και επιλέγοντας από το μενού συντόμευσης την εντολή Ενημέρωση Σύνδεσης (Update Link) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

04a

Κάνοντας επίσης ένα δεξί κλικ σε μία μικρογραφία διαφάνειας στο Word, και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Αντικείμενο: Συνδεδεμένο Διαφάνεια ( Linked Slide Object), όπου εμφανίζεται ένα νέο μενού που περιέχει τις εξής εντολές:

  • Επεξεργασία Σύνδεσης (Edit Link): Εμφανίζεται το PowerPoint για να επεξεργαστούμε τις διαφάνειες.
  • Άνοιγμα Σύνδεσης (Open Link): Ανοίγει το PowerPoint.
  • Μετατροπή (Convert): Μπορούμε να μετατρέψουμε τη σύνδεση σε αντικείμενο.
  • Συνδέσεις (Links):

05

Στην παρακάτω εικόνα έχει επιλεγεί η εντολή Συνδέσεις (Links) από το μενού συντόμευσης, όπου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις (Links). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που επιθυμούμε επιλέγοντας τις αντίστοιχες εντολές.

06

Επίσης εάν κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω σε μία μικρογραφία διαφάνειας, αμέσως θα ξεκινήσει η εφαρμογή του PowerPoint όπου θα εμφανιστεί και πάλι η παρουσίαση έτοιμη για επεξεργασία.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και το παρακάτω video με τα βήματα που περιέγραψα πιο πάνω:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s