Month: December 2015

Αλλαγή Προκαθορισμένης Γραμματοσειράς Στο Word

Posted on Updated on

Change the Default Font in Word

Έχετε βαρεθεί την Προκαθορισμένη Γραμματοσειρά (Default Font) στο Word, όπως το Calibri, το Προκαθορισμένο Μέγεθος (Default Size) και άλλες προκαθορισμένες ρυθμίσεις που το Word μας παρέχει; Θέλετε να τα αλλάξετε όλα αυτά, σε κάτι άλλο που να προσδίδει στο έγγραφο έναν πιο προσωπικό τόνο;

Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στο tab Κεντρική (Home) εντοπίζουμε την περιοχή Γραμματοσειρά (Font) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εδώ επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της περιοχής Γραμματοσειρά (Font).

Home - Font Area

Read the rest of this entry »

Change the Default Font in Word

Posted on Updated on

Are your bored of the Default Font in Word, such as Calibri (Body), of the Font Size and many other pre-default formatting in Word?  Do you want to change the default font into something else in order to give the document your personal touch? Just follow the steps below:

On the Home tab we locate the Font area as shown in the image below. Then we select the arrow which is located at the bottom right corner of the Font area.

Home  - Font Area

Read the rest of this entry »

Συλλαβισμός Εγγράφου Στο Word 13

Posted on Updated on

Hyphenate Your Document in Word 13

Μόλις έχουμε πληκτρολογήσει ένα μεγάλο έγγραφο και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την εμφάνισή του. Έχουμε εφαρμόσει πλήρη στοίχιση στο έγγραφο αλλά οι λέξεις έχουν αραιώσει ανά μεταξύ τους αρκετά με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανίσιμο. Τι μπορούμε να κάνουμε; Μπορούμε πολύ εύκολα να συλλαβίσουμε το έγγραφό έτσι ώστε το έγγραφό μας να αποκτήσει μία επαγγελματική μορφή. Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν την διαδικασία συλλαβισμού του εγγράφου.

Μπορούμε να ορίσουμε το Word να συλλαβίσει το έγγραφό μας είτε από την αρχή ή να το συλλαβίσουμε στο τέλος.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Συλλαβισμός (Hyphenation). Αμέσως εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις παρακάτω εντολές:

Read the rest of this entry »

Hyphenating your document in Word 13

Posted on Updated on

We have just typed a long document and we are not satisfied on the way it looks. We have fully justified the document but the words are so stretched out that it doesn’t look so neat. What can we do about it? We can easily hyphenate our document in order to give it a more professional look. The steps below will describe the procedure on how to hyphenate our document.

We can easily set Word to hyphenate our document either from the beginning or to have it hyphenated at the end.

First we must select the Page Layout tab and from the area of the ribbon named Page Setup we select the arrow right of the command Hyphenation. The drop down menu appears where we can select from the following commands:

Read the rest of this entry »

Ορισμός Λέξεων Στο Word 13

Posted on Updated on

Define Words In Word 13

Ορισμός:

  • Ετυμολογία: <αρχαία Ελληνική ορισμός (<ορίζω < όρος)
  • Ουσιαστικό: Αρσενικό
  • Ο καλός ορισμός πρέπει να είναι σύντομος και σαφής.
  • Πρόταση ή περίοδος στην οποία περιγράφονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά μιας λέξης ή γενικά μιας έννοιας.

Δεν είστε σίγουροι τι σημαίνει μία λέξη; Δεν είστε σίγουροι ποια λέξη να χρησιμοποιήσετε; Θέλετε βοήθεια ακόμα και με την εκφώνηση της συγκεκριμένης λέξης; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η λειτουργία Ορισμός (Define) του Word. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, όπου το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ στη λέξη που θέλουμε να δούμε το Ορισμό (Definition). Από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ορισμός (Define) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Shortcut Menu - Define

Read the rest of this entry »

Define Words in Word 13

Posted on Updated on

Define: Verb

“To Say Or Explain What The Meaning Of A Word Or Phrase Is, To Describe Or Show The State Accurately”

Synonyms: Explain, Expound, Interpret, Elucidate, Explicate, Describe, Clarify;

You are not sure what a word means? You are not sure which word do use in your document? Do you need help with the words pronunciation; This is where Word’s Define command comes in. All we have to do is to follow the steps below:

The procedure is very simple, all we have to do is to right click on the word that we want to Define. Once the shortcut menu appears, from the drop down list we select the Define command as shown in the image below.

Shortcut Menu - Define

 

Read the rest of this entry »

Παρουσίαση Εγγράφου Online Με Το Word 13

Posted on Updated on

Present Your Document Online with Word 13

Έχουμε ένα έγγραφο δημιουργημένο στο Word και θέλουμε να το παρουσιάσουμε στους συναδέλφους μας ή στους ανωτέρους μας που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία της γης!!! Τι κάνουμε;

Word 2013. Μπορούμε να το μοιραστούμε με όλους και παντού, αρκεί να έχουμε σύνδεση στο Internet. Το πώς γίνεται είναι πολύ απλό και περιγράφεται παρακάτω:

Πρώτα θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την επεξεργασία του εγγράφου και αφού είμαστε έτοιμοι θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και τότε από το πτυσσόμενο μενού να επιλέξουμε την κατηγορία Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Backstage View - Share

 

Read the rest of this entry »

Present Your Document Online With Word 13

Posted on Updated on

We have a document created in Word and we want to share it with our colleagues or our bosses that are located all over the world!!! What do we do?

Word 2013 is the answer. We can share our document with everyone whenever and wherever, with the condition that we have an internet connection. The procedure is very simple and described below.

First of all we must select the File tab in order to move to backstage view and then from the bottom of the drop down menu to select the Share category as shown in the image below.

Backstage View - Share

 

Read the rest of this entry »

Εμφάνιση Σημαδιών Μορφοποίησης Στο Word 13

Posted on Updated on

Reveal Formatting Marks in Word 13

Now you see them, now you don’t!!!

Πολλές φορές όταν δουλεύουμε σε ένα έγγραφο του Word, παρατηρούμε κάτι σύμβολα που δεν πρέπει να βρίσκονται μέσα στο έγγραφο, και που είμαστε σίγουροι ότι δεν τα έχουμε πληκτρολογήσει εμείς οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε!!! Αυτά τα σύμβολα είναι οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες που εμφανίζονται στο έγγραφό μας έτσι ώστε να μας βοηθήσουν σχετικά με τη διάταξη του εγγράφου. Μπορούμε να εμφανίσουμε σημάδια παραγράφων και άλλα κρυφά σύμβολα μορφοποίησης για τη δικιά μας διευκόλυνση επεξεργασίας του εγγράφου. Μερικοί χρήστες μπερδεύονται με αυτά τα σημάδια και τους φαίνονται δυσνόητα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ χρήσιμα.

Ένα απλό κλικ αρκεί για να τα εμφανίσουμε ή όχι. Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να τα εμφανίσουμε με ένα απλό κλικ, ή να καθορίσουμε ποιους ειδικούς χαρακτήρες θέλουμε εμείς να εμφανίζονται στο έγγραφό μας.

Document

 

Read the rest of this entry »

Reveal Formatting Marks In Word 13

Posted on Updated on

Now you see them, now you don’t!!!

Many times when we are editing a document in Word, we notice some characters that are not supposed to be there, and that we are sure that we didn’t type them. Nothing to worry about!!! These are all the nonprinting characters that appear in our document in order to help us with the layout of our document. We can show paragraph marks and other hidden formatting symbols in order for them to help us. Some users find these marks too confusing and not understandable, but the thing is that they are very useful.

It is just a simple click away in order for them to appear or not. Below I will describe how can they be shown or not with a simple click, or if we want to be more specific in what special character to appear or not.

Document

Read the rest of this entry »