Επεξεργασία Προσαρμοσμένου Λεξικού Στο Word 13

Posted on Updated on

How To Edit Custom Dictionaries in Word 13

Σε μία προηγούμενη ανάρτησή μου, ανέφερα πώς μπορούμε να προσθέσουμε μία λέξη στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) στο Word 13. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary); Πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε μία λέξη που ήδη έχουμε προσθέσει; Πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε μία λέξη που έχουμε γράψει λάθος και την έχουμε ήδη προσθέσει στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary); Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορεί να γίνει.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage, και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του μενού.

Backstage - Options

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) και από το μέσο του παραθύρου πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει το εξής:

Κατά Τη Διόρθωση Ορθογραφίας Στα Προγράμματα Του Microsoft Office

When Correcting Spelling In Microsoft Office Programs

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή επιλέγουμε το κουμπί που αναγράφει Προσαρμοσμένα Λεξικά (Custom Dictionaries) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της περιοχής όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Word Options - Proofing

Από τη στιγμή που επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα Λεξικά (Custom Dictionaries), όλες οι γλώσσες που έχουν εγκατασταθεί εμφανίζονται όπως Αγγλικά και Ελληνικά. Κάτω από την περιοχή Όλες Οι Γλώσσες (All Languages) παρατηρούμε ότι το RoamingCustom.dic είναι επιλεγμένο, και τότε από την πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου επιλέγουμε το κουμπί Επεξεργασία Λίστας Λέξεων (Edit Word List) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Edit Custom Dictionaries

Αφού επιλεγεί η εντολή Επεξεργασία Λίστας Λέξεων (Edit Word List) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου RoamingCustom.dic. Κάτω από την περιοχή Λέξεις: (Word(s):) μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τη λέξη που θέλουμε να προσθέσουμε στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού πληκτρολογήσουμε τη λέξη πατάμε στο κουμπί Προσθήκη (Add) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου. Αυτό είναι, η λέξη που έχουμε πληκτρολογήσει στην περιοχή κειμένου Λέξεις (Word(s:) έχει προστεθεί στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary). Μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία και για άλλες λέξεις που θέλουμε να προσθέσουμε στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary).

Add A Word

Εάν θέλουμε να διαγράψουμε μία λέξη από το Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary), το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να την εντοπίσουμε και να την επιλέξουμε στην περιοχή που αναγράφει Λεξικό (Dictionary) και να πατήσουμε το κουμπί Διαγραφή (Delete). Εάν επιλέξουμε την εντολή Διαγραφή Όλων (Delete All) όλες οι λέξεις που έχουμε προσθέσει στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) και που ήδη υπήρχαν εκεί θα διαγραφούν.

Delete - Delete All

Απαραίτητη προϋπόθεση για να τη Προσθήκη (Add) ή τη Διαγραφή (Delete) λέξεων από το Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) είναι να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ στο τέλος για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Σε μελλοντική ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να προσθέσουμε λεξικό που έχουμε κατεβάσει από το Διαδίκτυο, όπως Ιατρικό Λεξικό ή Λεξικό Χημείας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει πώς να επεξεργαστούμε το Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) στο Word 13.

How To Edit Custom Dictionaries in Word 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s