Αλλαγή Πεζών Κεφαλαίων Στο Word 13

Posted on Updated on

Change Capitalization In Word 13 Document

Πολλές φορές, σε ένα Έγγραφο του Word, παρουσιάζεται η ανάγκη να αλλάξουμε το κείμενο μας από Πεζά σε Κεφαλαία και αντίστροφα γρήγορα και εύκολα. Η διαδικασία εναλλαγής Πεζών σε Κεφαλαία γίνεται πολύ απλά με ένα μόνο κλικ, και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε να αλλάξουμε σε Πεζά – Κεφαλαία (Change Case) και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επιλέξει το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γραμματοσειρά (Font) να εντοπίσουμε το κουμπί που ονομάζεται Αλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Change Case) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Change Case

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Change Case), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής επιλογές:

  • Κεφαλαία – Πεζά Πρότασης (Sentence Case)
  • Πεζά (Lowercase)
  • Κεφαλαία (Uppercase)
  • Το Πρώτο Γράμμα Κάθε Λέξης Κεφαλαίο (Capitalize Each Word)
  • Εναλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Toggle Case)
  • Κεφαλαία – Πεζά Πρότασης (Sentence Case): Με την επιλογή αυτής της εντολής, γίνεται κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα της πρότασης και όλα τα υπόλοιπα γράμματα παραμένουν πεζά, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Sentence Case

Πεζά (Lowercase): Με την επιλογή αυτής της εντολής, όλες οι λέξεις της πρότασης γίνονται πεζά όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Lower Case

Κεφαλαία (Uppercase): Με την επιλογή αυτής της εντολής, όλες οι λέξεις της πρότασης θα γίνουν κεφαλαία όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Upper Case

Το Πρώτο Γράμμα Κάθε Λέξης Κεφαλαίο (Capitalize Each Word): Με την επιλογή αυτής της εντολή, γίνεται κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης όπου και οι υπόλοιπες παραμένουν πεζά.

Capitalize Each Word

Εναλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Toggle Case): Με την επιλογή αυτής της εντολής, γίνεται εναλλαγή πεζών και κεφαλαίων. Δηλαδή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης γίνεται πεζά και τα υπόλοιπα γράμματα της λέξεως γίνεται κεφαλαία, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Toggle Case

Η διαδικασία Αλλαγής Πεζών – Κεφαλαίων είναι λοιπόν μία πολύ απλή διαδικασία.  Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για το πώς να κάνουμε Αλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Change Capitalization) στο Word 13.

Change Capitalization in a Word 13 Document

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s