Ορισμός Λέξεων Στο Word 13

Posted on Updated on

Define Words In Word 13

Ορισμός:

  • Ετυμολογία: <αρχαία Ελληνική ορισμός (<ορίζω < όρος)
  • Ουσιαστικό: Αρσενικό
  • Ο καλός ορισμός πρέπει να είναι σύντομος και σαφής.
  • Πρόταση ή περίοδος στην οποία περιγράφονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά μιας λέξης ή γενικά μιας έννοιας.

Δεν είστε σίγουροι τι σημαίνει μία λέξη; Δεν είστε σίγουροι ποια λέξη να χρησιμοποιήσετε; Θέλετε βοήθεια ακόμα και με την εκφώνηση της συγκεκριμένης λέξης; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η λειτουργία Ορισμός (Define) του Word. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, όπου το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ στη λέξη που θέλουμε να δούμε το Ορισμό (Definition). Από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ορισμός (Define) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Shortcut Menu - Define

Εναλλακτικός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Ορισμός (Define) είναι να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στη λέξη που θέλουμε να βρούμε τον Ορισμό (Definition) της και να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review). Τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) είναι να επιλέξουμε την εντολή Ορισμός (Define) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Review - Proofing - Define

Οποιονδήποτε τρόπο και να χρησιμοποιήσουμε, εμφανίζεται το Παράθυρο Εργασιών στα δεξιά της οθόνης όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω εικόνα. Το παράθυρο εργασιών χρησιμοποιεί ως προεπιλεγμένο μέσο αναζήτησης τη μηχανή Λεξικό του Bing (Bing Dictionary), για τον ορισμό λέξεων. Ακριβώς από κάτω στην Περιοχή Αναζήτησης (Search Pane) παρατηρούμε την λέξη που είχαμε επιλέξει για να βρούμε τον ορισμό της.

Ακριβώς από κάτω εμφανίζεται η λέξη σε έντονη γραφή με ένα μικρό ηχείο στα δεξιά του. Εάν επιλέξουμε το ηχείο αυτό θα ακούσουμε την εκφώνηση της συγκεκριμένης λέξης.

Κάτω από την περιοχή Ορισμός (Definitions), παρατηρούμε διάφοροι ορισμοί για την συγκεκριμένη λέξη. Για τη λέξη που χρησιμοποιώ για το post “Extraordinary” έχουμε τους παρακάτω ορισμούς:

  • “Very Unusual And Surprising”
  • “Done In Addition To The Normal Activities Or Costs Of An Organization”

Ακριβώς από κάτω και στα δεξιά των ορισμών παρατηρούμε τον σύνδεσμο SEE MORE (Δείτε Περισσότερα), .

Bing Dictionary

Εάν επιλέξουμε τον σύνδεσμο SEE MORE (Δείτε Περισσότερα), έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους ορισμούς για τη συγκεκριμένη λέξη. Επίσης έχουμε και την περιοχή Θησαυρός (Thesaurus), όπου έχουμε διάφορες ερμηνείες από την συγκεκριμένη λέξη όπως επίσης έχουμε και Παραδείγματα Προτάσεων (Sample Sentences) στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών.

Thesaurus

Εάν πλοηγηθούμε στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών, παρατηρούμε την περιοχή Παραδείγματα Προτάσεων (Sample Sentences) με την επιλεγμένη λέξη σε πορτοκαλί χρώμα γραμματοσειράς. Στο τέλος της κάθε πρότασης, επίσης έχουμε ένα μικρό ηχείο το οποίο εάν το επιλέξουμε θα ακούσουμε την εκφώνηση της πρότασης.

Ακριβώς από κάτω έχουμε την περιοχή Φράσεις (Phrases), όπου έχουμε διάφορα παραδείγματα Φράσεων (Phrases) με την επιλεγμένη λέξη.

Phrases

Στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Ορισμοί (Definitions) έχουμε την περιοχή Did You Mean? (Μήπως Εννοούσατε;), όπου μας προτείνει διάφορες παραλλαγές της λέξης που ψάχνουμε τον Ορισμό (Definition) της.

Did You Mean?

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει μία διαφορετική αρίθμηση σελίδων έτσι ώστε να δούμε άλλα Παραδείγματα Προτάσεων (Sample Sentences). Μπορούμε πάντα να επιλέξουμε το κουμπί Πίσω (Back) στο παράθυρο εργασιών έτσι ώστε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη σελίδα.

Sample Sentences

Για να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Ορισμός (Define) στο Word, πρέπει να έχουμε σύνδεση στο Διαδίκτυο, ειδάλλως το Λεξικό του Bing (Bing Dictionary) δεν θα μπορεί να εμφανίσει τίποτα.

Not Available

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video περιγράφοντας τα βήματα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Ορισμός (Define) στο Word 13.

Define Words in Word 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s