Συλλαβισμός Εγγράφου Στο Word 13

Posted on Updated on

Hyphenate Your Document in Word 13

Μόλις έχουμε πληκτρολογήσει ένα μεγάλο έγγραφο και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την εμφάνισή του. Έχουμε εφαρμόσει πλήρη στοίχιση στο έγγραφο αλλά οι λέξεις έχουν αραιώσει ανά μεταξύ τους αρκετά με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανίσιμο. Τι μπορούμε να κάνουμε; Μπορούμε πολύ εύκολα να συλλαβίσουμε το έγγραφό έτσι ώστε το έγγραφό μας να αποκτήσει μία επαγγελματική μορφή. Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν την διαδικασία συλλαβισμού του εγγράφου.

Μπορούμε να ορίσουμε το Word να συλλαβίσει το έγγραφό μας είτε από την αρχή ή να το συλλαβίσουμε στο τέλος.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Συλλαβισμός (Hyphenation). Αμέσως εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις παρακάτω εντολές:

Κανένας (None): Είναι ενεργοποιημένο εξορισμού, που σημαίνει ότι δεν έχουμε συλλαβίσει το έγγραφό μας.

Hyphenation None

Αυτόματα (Automatic): Εάν το ενεργοποιήσουμε αυτόματα θα συλλαβίζονται οι λέξεις στα σημεία που χρειάζεται.

Hyphenation Automatic

Μη Αυτόματα (Manual): Όταν το ενεργοποιήσουμε εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μη Αυτόματος Συλλαβισμός (Manual Hyphenation) όπου μας ρωτάει σε ποιο σημείο θέλουμε να συλλαβίσουμε ακριβώς τη λέξη.

Hyphenation Manual

Εάν συμφωνούμε με το σημείο που είναι επισημασμένο όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα πατάμε το κουμπί Ναι (Yes) για να προχωρήσουμε και στην παρακάτω λέξη. Εάν επιλέξουμε το Όχι (No) η λέξη δεν θα συλλαβιστεί και θα προχωρήσουμε στην αμέσως επόμενη λέξη. Εάν επιλέξουμε την εντολή Άκυρο (Cancel) ο συλλαβισμός θα ακυρωθεί.

Manual Hyphenation

Όταν επιλέγουμε τον Αυτόματο (Manual) για να συλλαβίσουμε το έγγραφό μας, το Word μας περνάει μέσα από όλο το έγγραφό ρωτώντας μας κάθε φορά για κάθε λέξη που θέλει να συλλαβίσει μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.

Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που το Word συλλαβίζει το έγγραφό μας μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερο έλεγχο του συλλαβισμού με τις Επιλογές Συλλαβισμού (Hyphenation Options) επιλέγοντας την εντολή από το κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού του Συλλαβισμού (Hyphenation).

Hyphenation Options

Αφού επιλέξουμε την εντολή Επιλογές Συλλαβισμού (Hyphenation Options) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συλλαβισμός (Hyphenation) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Hyphenation

Το παράθυρο διαλόγου αυτό μας προσφέρει τις παρακάτω επιλογές:

  • Αυτόματος Συλλαβισμός του Εγγράφου (Automatically Hyphenate Document): Με την ενεργοποίηση του κουμπιού ελέγχου το Word συλλαβίζει το έγγραφό μας αυτόματα.
  • Συλλαβισμός Λέξεων με Κεφαλαία (Hyphenate Words in Caps): Με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουμπιού ελέγχου το Word θα συλλαβίσει ή όχι λέξεις που είναι γραμμένες στα κεφαλαία.
  • Ζώνη Συλλαβισμού (Hyphenation Zone): Αυτή η ζώνη είναι η περιοχή όπου το Word προσπαθεί να τελειώσει την κάθε γραμμή. Εάν μεγαλώσουμε τη ζώνη αυτή, το Word θα συλλαβίσει περισσότερες λέξεις αλλά το αποτέλεσμα δεν θα είναι και τόσο ευπαρουσίαστο.
  • Περιορισμός Συνεχόμενων Ενωτικών Σε (Limit Consecutive Hyphens To): Έχοντας δύο ή τρείς συλλαβές σε συνεχόμενες σειρές είναι εντάξει, αλλά έχοντας περισσότερες δεν είναι και τόσο εμφανίσιμο. Έτσι μία καλή ιδέα είναι να περιορίσουμε το όριο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό από συνεχόμενες συλλαβές που επιθυμούμε.

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις πατάμε στο κουμπί ΟΚ και επιστρέφουμε στο έγγραφό μας.

Όταν τελειώσουμε το συλλαβισμό του εγγράφου ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όπου μας αναφέρει ότι ο Συλλαβισμός έχει Ολοκληρωθεί (Hyphenation is complete).

Hyphenation is Complete

Μερικές συμβουλές σχετικά με το συλλαβισμό ενός εγγράφου.

Το Word χρησιμοποιεί το δικό του λεξικό για να συλλαβίσει μία λέξη στο σημείο που θεωρεί σωστά, οπότε μάλλον το κάνει καλύτερα από εμάς.

Μην συλλαβίζετε μία λέξη από μόνοι σας πληκτρολογώντας μία παύλα.  Μπορεί τη χρονική στιγμή που το κάνετε να φαίνεται σωστά αλλά εάν επεξεργαστείτε το έγγραφο αργότερα ο συλλαβισμός δεν θα βρίσκετε πια στην ίδια θέση.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με το συλλαβισμό ενός εγγράφου στο Word 13.

Hyphenate your document in Word 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s