Αλλαγή Προκαθορισμένης Γραμματοσειράς Στο Word

Posted on Updated on

Change the Default Font in Word

Έχετε βαρεθεί την Προκαθορισμένη Γραμματοσειρά (Default Font) στο Word, όπως το Calibri, το Προκαθορισμένο Μέγεθος (Default Size) και άλλες προκαθορισμένες ρυθμίσεις που το Word μας παρέχει; Θέλετε να τα αλλάξετε όλα αυτά, σε κάτι άλλο που να προσδίδει στο έγγραφο έναν πιο προσωπικό τόνο;

Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στο tab Κεντρική (Home) εντοπίζουμε την περιοχή Γραμματοσειρά (Font) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εδώ επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της περιοχής Γραμματοσειρά (Font).

Home - Font Area

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά (Font) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε να έχει η Γραμματοσειρά (Font) μας ως προεπιλεγμένη. Μπορούμε να αλλάξουμε την Γραμματοσειρά (Font), το Στυλ (Font Style), το Μέγεθος (Font Size), Χρώμα Γραμματοσειράς (Font Color) και άλλες πολλές ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε. Για το δικό μου παράδειγμα έχω κάνει τις εξής μορφοποιήσεις:

  • Γραμματοσειρά (Font): Neobyzantine
  • Στυλ Γραμματοσειράς (Font Style): Έντονα (Bold)
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς (Font Size): 16
  • Χρώμα Γραμματοσειράς (Font Color): Πορτοκαλί, Έμφαση 2, Πιο Σκούρο 50%.

Στο κάτω και μέσο του παραθύρου της Γραμματοσειράς (Font) έχουμε μία Προεπισκόπηση (Preview) για το πώς θα εμφανίζονται οι ρυθμίσεις μας.

Font Formatting

Αφού έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις που θέλουμε και είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, εντοπίζουμε και επιλέγουμε το κουμπί Ορισμός Ως Προεπιλογής (Set As Default) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά (Font) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Set Default Font

Αφού επιλέξουμε το κουμπί Ορισμός Ως Προεπιλογής (Set As Default), ένα πληροφοριακό παράθυρο διαλόγου του Word εμφανίζεται, που μας πληροφορεί τα εξής:

Θέλετε Να Ορίσετε Την Προεπιλεγμένη Γραμματοσειρά Σε: “Δικές Μας Ρυθμίσεις”

Do You Want To Set The Default Font To: “Our Customization”

  • Αυτό Το Έγγραφο Μόνο; (This Document Only?)
  • Όλα Τα Έγγραφα Που Βασίζονται Στο Πρότυπο Normal.dotm; (All Documents Based On The Normal.dotm Template?)

Εάν επιλέξουμε την εντολή Αυτό Το Έγγραφο Μόνο; (This Document Only?), οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε θα εφαρμοστούν μόνο για το συγκεκριμένο έγγραφο.

Εάν επιλέξουμε την εντολή Όλα Τα Έγγραφα Που Βασίζονται Στο Πρότυπο Normal.dotm; (All Documents Based On The Normal.dotm Template?), όλες οι ρυθμίσεις που κάναμε θα είναι η προκαθορισμένη Γραμματοσειρά (Font) για όλα τα μελλοντικά μας έγγραφα.

Set As Default

Αφού επιλέξουμε αυτό που θέλουμε, απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ και αυτό είναι. Οι ρυθμίσεις μας έχουν εφαρμοστεί.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video σχετικά με την Αλλαγή Προκαθορισμένης Γραμματοσειράς Στο Word (Change The Default Font In Word).

Change The Default Font In Word

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s