Αρίθμηση Σελίδων Στο Word 13

Posted on Updated on

Inserting Page Numbers

Μόλις έχετε γράψει ένα πολυσέλιδο έγγραφο στο Word, το έχετε μορφοποιήσει όσο το δυνατόν πιο καλύτερα και έχετε φτάσει στο σημείο να θέλετε να αριθμήσετε τις σελίδες. Τι κάνετε λοιπόν;

Καταρχήν όταν αριθμούμε ένα έγγραφο στο Word, η θέση που εισάγεται η αρίθμηση είναι στην περιοχή της Κεφαλίδας (Header) ή του Υποσέλιδου (Footer) ( θα τα περιγράψω σε μελλοντικό post). Η διαδικασία αρίθμησης ενός εγγράφου είναι πολύ απλή και θα το περιγράψω παρακάτω.

Εφόσον αριθμήσουμε το έγγραφό μας, δεν χρειάζεται να ανησυχήσουμε ξανά για την αρίθμησή του ασχέτως πόσες σελίδες προστεθούν ή διαγραφούν από το έγγραφο γιατί συνεχώς ενημερώνεται το πεδίο της αρίθμησης.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header & Footer), επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται δεξιά της εντολής Αριθμός Σελίδας (Page Number) έτσι ώστε να εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Page Number

Κάθε θέση στη συλλογή Αριθμός Σελίδας (Page Number) αντιπροσωπεύει έναν μορφοποιημένο τύπο αρίθμησης, όπου απλώς το επιλέγουμε κάνοντας κλικ πάνω του. Αυτό είναι, η αρίθμηση εισάγεται στο έγγραφό μας στη θέση την οποία είχαμε επιλέξει.

Επάνω Μέρος Της Σελίδας (Top of Page): Εφόσον επιλέξουμε μία προκαθορισμένη αρίθμηση από τη συλλογή αυτό θα εισαχθεί στο επάνω μέρος της σελίδας είτε αριστερά, είτε δεξιά είτε στο κέντρο όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω εικόνα.

Top of Page

Κάτω Μέρος Της Σελίδας (Bottom of Page): Εφόσον επιλέξουμε μία προκαθορισμένη αρίθμηση από τη συλλογή αυτό θα εισαχθεί στο κάτω μέρος της σελίδας είτε αριστερά, είτε δεξιά είτε στο κέντρο όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω εικόνα

Bottom of Page

Περιθώρια Σελίδας (Page Margins): Εφόσον επιλέξουμε μία προκαθορισμένη αρίθμηση από τη συλλογή, η αρίθμηση θα εισαχθεί είτε στο αριστερό ή δεξιό περιθώριο της σελίδας μας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Η συλλογή για αρίθμηση στα περιθώρια σελίδας δεν μας προσφέρει και τόσες επιλογές.

Page Margins

Τρέχουσα Θέση (Current Position): Εφόσον επιλέξουμε μία προκαθορισμένη αρίθμηση από τη συλλογή, η αρίθμηση θα εισαχθεί στην τρέχουσα θέση του εισαγωγέα μας στο έγγραφο.

Current Position

Μορφοποίηση Αριθμών Σελίδας (Format Page Numbers):

Εφόσον επιλέξουμε την εντολή Μορφοποίηση Αριθμών Σελίδας (Page Number Format), το ομώνυμο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όπου έχουμε διαθέσιμες κάποιες επιλογές σχετικά με την αρίθμηση των σελίδων. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχουμε τις παρακάτω επιλογές:

  • Μορφή Αριθμών (Number Format): Μπορούμε να αλλάξουμε την μορφή της αρίθμησης επιλέγοντας από την πτυσσόμενη λίστα. Αρίθμηση όπως A, B, C, I, II, III, -1-, -2-, -3-, κτλ.
  • Προσθήκη Αριθμού Κεφαλαίου (Include Chapter Number): Μπορούμε να επιλέξουμε αυτήν την επιλογή ώστε να δημιουργήσει αρίθμηση σελίδων που περιλαμβάνουν ένα αριθμό από μία επικεφαλίδα παραγράφου όπως 1-1, 2-2, 3-3 κτλ.
  • Αρίθμηση Σελίδων (Page Numbering): Μπορούμε να επιλέξουμε αυτήν την επιλογή για να καθορίσουμε από πού θέλουμε να ξεκινάει η αρίθμησή μας. Πολύ βολικό εάν χωρίζουμε ένα μεγάλο έγγραφο σε μικρότερα έγγραφα.

Page Number Format

Κατάργηση Αριθμών Σελίδας (Remove Page Numbers): Απλώς επιλέγοντας αυτήν την εντολή η αρίθμηση των σελίδων μας θα καταργηθεί από όλο το έγγραφο.

Remove Page Numbers

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video σχετικά με το πώς μπορούμε να εισάγουμε αρίθμηση σελίδων σε έγγραφα του Word 13.

Insert Page Numbering in Word 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s