Άνοιγμα και Επεξεργασία Αρχείων PDF στο Word 13

Posted on Updated on

Open and Edit PDF Files in Word 13

Θέλουμε να επεξεργαστούμε ένα αρχείο PDF (Portable Document Format) στο Word και δεν μπορούμε; Τώρα με το Word 2013 έχουμε πλέον τη δυνατότητα. Αυτή η έκδοση του Word είναι η πρώτη με την οποία μπορούμε πλέον να ανοίξουμε ένα αρχείο PDF και να το επεξεργαστούμε μέσα από το Word.

Δεν χρειάζονται πλέον να κατεβάσουμε πρόσθετα ή εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών!!!

Σε προηγούμενες εκδόσεις του Word όπως 2007 και 2010, είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αρχεία PDF μέσα από το Word, αλλά τώρα έχουμε τη δυνατότητα και να επεξεργαστούμε αρχεία PDF μέσα στο Word.

Για να επεξεργαστούμε ένα αρχείο PDF μέσα στο Word θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα θα πρέπει να ανοίξουμε το Word 13.

Έπειτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab File (Αρχείο) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Open (Άνοιγμα) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Open

Εδώ θα πρέπει να εντοπίσουμε τη θέση του αρχείου PDF. Μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Browse (Αναζήτηση), όπου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Open (Άνοιγμα).

Browse

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου θα πρέπει να εντοπίσουμε τη θέση του αρχείου PDF, να το επιλέξουμε και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί Open (Άνοιγμα) που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Open PDF File

Ένα παράθυρο διαλόγου πληροφορίας εμφανίζεται, όπου μας πληροφορεί ότι το PDF αρχείο μας θα μετατραπεί σε ένα επεξεργάσιμο έγγραφο του Word και ότι μπορεί η μετατροπή να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν συμφωνούμε επιλέγουμε το κουμπί ΟΚ και η διαδικασία μετατροπής ξεκινάει.

Informational Dialog Box

Στην κάτω δεξιά γωνία του Word 13 παρατηρούμε ότι η γραμμή κατάστασης μας πληροφορεί για την πορεία μετατροπής του αρχείου όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Converting Process

Το αρχείο PDF ανοίγει μέσα στο Word 13 έτοιμο για επεξεργασία όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Converted PDF Document

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την διαδικασία ανοίγματος αρχείων PDF μέσα από το Word 13.

Open PDF Files In Word 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s