Δημιουργία Λίστας Πολλαπλών Επιπέδων Στο Word

Posted on Updated on

Create Multi Level List In A Microsoft Word Document

Αρκετές φορές θέλουμε να δημιουργήσουμε μία Λίστα Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List) σε έγγραφο του Microsoft Word που αποτελείται από επίπεδα και εσοχές. Για να δημιουργήσουμε μία Λίστα Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List) θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και το αντίστοιχο κουμπί που βρίσκεται στην περιοχή Παράγραφος (Paragraph) του tab Κεντρική (Home).

List Of Names

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Λίστα Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List) από την αρχή, ή μπορούμε να καταχωρήσουμε όλες τις πληροφορίες και έπειτα να εφαρμόσουμε την Μορφοποίηση (Format) στο επιλεγμένο κείμενο στο τέλος. Το κλειδί στη δημιουργία Λίστας Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List) είναι η χρήση του πλήκτρου tab.

 • Στην αρχή της παραγράφου, εάν πατήσουμε στο πλήκτρο tab μία φορά, θα δημιουργηθεί μία εσοχή στην παράγραφο δημιουργώντας ένα επίπεδο στη λίστα.
 • Στην αρχή της παραγράφου, εάν πατήσουμε στο πλήκτρο tab δύο φορές, θα δημιουργηθεί μία εσοχή στην παράγραφο δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο επίπεδο στη λίστα.
 • Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που πατάμε στο πλήκτρο tab, δηλαδή θα δημιουργείται μία μεγαλύτερη εσοχή στην παράγραφο.

Εάν πατήσουμε στο κουμπί Backspace, ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab στην αρχή της παραγράφου, θα καταργηθεί κατά ένα επίπεδο η εσοχή στη Λίστα Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List).

Paragraph

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τις παραγράφους που θέλω να μετατρέψω σε Λίστα Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List), και έπειτα έχω επιλέξει την αντίστοιχη εντολή από την περιοχή Παράγραφος (Paragraph) του tab Κεντρική (Home).

List Library

Έχουμε στη διάθεσή μας αρκετές επιλογές από Λίστες Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List) στη Βιβλιοθήκη Λιστών (List Library) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τη Λίστα Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List) που θέλουμε, έτσι ώστε να εφαρμοστεί.

List Library

Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού της Λίστας Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List), έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής τρεις επιλογές να επιλέξουμε:

 • Αλλαγή Επιπέδου Λίστας (Change List Level)
 • Ορισμός Νέας Λίστας Πολλών Επιπέδων (Define New Multilevel List)
 • Ορισμός Νέου Στυλ Λίστας (Define New List)

Change List Level

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Αλλαγή Επιπέδου Λίστας (Change List Level), όπου εμφανίζεται ένα υπομενού, όπου και επιλέγουμε την Λίστα Επιπέδων (List Level) που θέλουμε κάνοντας κλικ πάνω του.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Ορισμός Νέας Λίστας Πολλών Επιπέδων (Define New Multilevel List) από το πτυσσόμενο μενού, όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός Νέας Λίστας Πολλών Επιπέδων (Define New Multilevel List). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

Επιλογή Επιπέδου Προς Τροποποίηση (Click Level To Modify): Από τα αριστερά του παραθύρου, κάνουμε κλικ πάνω στο Επίπεδο (Level) που θέλουμε να Τροποποιήσουμε (Modify).

Μορφή Αριθμών (Number Format): Σε αυτήν την περιοχή, μπορούμε να αλλάξουμε τη Λίστα Επιπέδων (Multilevel List) και να αλλάξουμε την Γραμματοσειρά (Font).

 • Εισαγωγή Μορφοποίησης Για Αριθμούς (Enter Formatting For Number): Σε αυτήν την περιοχή μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα νέο μορφοποιημένο τύπο για τη Λίστα Επιπέδων (Multilevel List).
 • Γραμματοσειρά (Font): Κάνοντας κλικ πάνω στο κουμπί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά (Font), όπου μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα, το μέγεθος, κτλ., της Λίστας Επιπέδων (Multilevel List).
 • Θέση (Position): Σε αυτήν την περιοχή, μπορούμε να αλλάξουμε τη Θέση (Position) από διάφορα αντικείμενα που αποτελούν τη Λίστα Επιπέδων (Multilevel List) όπως και αυτά που αναφέρονται παρακάτω.
 • Στοίχιση Αριθμών (Number Alignment)
 • Στοίχιση (Aligned At)
 • Εσοχή Κειμένου Σε (Text Indent At)
 • Ορισμός Για Όλα Τα Επίπεδα (Set For All Levels): Με την επιλογή της εντολής εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός Για Όλα Τα Επίπεδα (Set For All Levels), όπου και μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση για Σύμβολα/Αριθμοί (Bullets/Numbers) και Επίπεδα Κειμένου (Text Levels).

Οποιαδήποτε ρύθμιση και εάν κάνουμε, στο τέλος πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να εφαρμοστούν.

Define New Multilevel List

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Ορισμός Νέου Στυλ Λίστας (Define New List) από το πτυσσόμενο μενού, όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός Νέου Στυλ Λίστας (Define New List). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

Δημιουργία Νέου Στυλ Λίστας (Create New List Style) από την αρχή. Μπορούμε να το δώσουμε και Νέο Όνομα (New Name), που μπορεί να βασίζεται σε κάποιο Στυλ (Style), και να εφαρμόσουμε διαφορετική Μορφοποίηση (Formatting), όπως από πού να κάνει Έναρξη (Start), το Χρώμα (Color), τη Γραμματοσειρά (Font), Μέγεθος (Size), μαζί με αρκετές άλλες μορφοποιήσεις. Αφού έχουμε δημιουργήσει το Νέο Στυλ Λίστας (New List Style), μπορούμε να ορίσουμε εάν θα εφαρμοστεί Μόνο Σε Αυτό Το Έγγραφο (On This Document) ή σε Νέο Έγγραφο Που Βασίζονται Σε Αυτό Το Πρότυπο (New Documents Based On This Template), ενεργοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί. Πάλι, στο τέλος θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Το Νέο Στυλ Λίστας (New List Style) που μόλις δημιουργήσαμε, θα είναι διαθέσιμο στο πτυσσόμενο μενού της εντολής Λίστα Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel List).

Define New List Level

Μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενες αναρτήσεις μου σχετικά με:

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και τα το video που περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας Λίστας Πολλαπλών Επιπέδων (Create A Multilevel List) σε Έγγραφο του Microsoft Word.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s