Πλήρης Συλλογή Οδηγών Γρήγορης Έναρξης του Microsoft Office 2013

Posted on Updated on

Complete Collection of Microsoft Office 2013 Quick Start Guides

Θέλουμε να κατεβάσουμε δωρεάν Οδηγούς Γρήγορης Έναρξης (Quick Start Guides) που αφοράνε τη σουίτα του Microsoft Office 2013; Αυτοί οι δωρεάν οδηγοί περιέχουν συμβουλές, συντομεύσεις, απεικονίσεις και άλλες πολύ χρήσιμες οδηγίες για να μπορέσουμε να κατατοπιστούμε σχετικά με το Microsoft Office 2013.

Αφού τα κατεβάσουμε, μπορούμε να τα ανοίξουμε είτε με την δωρεά έκδοση του Adobe Reader, είτε εάν χρησιμοποιούμε τα Windows 8, μπορούμε να τα ανοίξουμε και να τα δούμε με την εφαρμογή Windows 8 Reader.

Για να τα κατεβάσουμε, απλώς ακολουθούμε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://support.office.com/en-US/article/Office-2013-Quick-Start-Guides-4a8aa04a-f7f3-4a4d-823c-3dbc4b8672a1?CorrelationId=b8058e6e-c169-40c4-a7ee-2935b59291f3

Αφού ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος μεταφερόμαστε στην παρακάτω τοποθεσία ιστού όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

Microsoft Office 2013 Quick Start Guides

Μπορούμε να κατεβάσουμε οποιοδήποτε Office 2013 Γρήγορο Οδηγό Έναρξης (Office 2013 Quick Start Guide) θέλουμε. Οι Οδηγοί Γρήγορης Έναρξης (Quick Start Guides) που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τα εξής:

  • Access 2013 Quick Start Guide
  • Excel 2013 Quick Start Guide
  • OneNote 2013 Quick Start Guide
  • Outlook 2013 Quick Start Guide
  • PowerPoint 2013 Quick Start Guide
  • Project 2013 Quick Start Guide
  • Publisher 2013 Quick Start Guide
  • Visio 2013 Quick Start Guide
  • Word 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Access 2013 (Access 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Access 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Excel 2013 (Excel 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Excel 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του OneNote 2013 (OneNote 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

OneNote 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Outlook 2013 (Outlook 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Outlook 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του PowerPoint 2013 (PowerPoint 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

PowerPoint 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Project 2013 (Project 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Downloaded Project 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Publisher 2013 (Publisher 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Publisher 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Visio 2013 (Visio 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Visio 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Word 2013 (Word 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Word 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, και αφού έχω κατεβάσει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Word 2013 (Word 2013 Quick Start Guide), το έχω ανοίξει και όλες οι συμβουλές, απεικονίσεις και συντομεύσεις είναι στην διάθεσή μας έτσι ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα το περιβάλλον της τρέχουσας εφαρμογής.

Downloaded Word 2013 Quick Start Guide

Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα οι Οδηγοί Γρήγορης Έναρξης του Microsoft Office 2013 (Microsoft Office 2013 Quick Start Guides). Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία κατεβάσματος και ανάγνωσης τους.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s