Προειδοποίηση Ασφαλείας Στο Office 2013

Posted on

Security Warning in Office 2013

Σε προηγούμενο post είχα περιγράψει για το πώς το Office 2013 και τα Windows 8 μας προστατεύουν από αρχεία που προήλθαν από το Διαδίκτυο ή ως συνημμένα αρχεία από το Outlook.

Μερικά αρχεία που προέρχονται από το Διαδίκτυο ή από συνημμένο αρχείο του Outlook περιέχουν ενεργό περιεχόμενο με συνδέσεις. Σε αυτήν την ανάρτηση, τα στιγμιότυπα εικόνων είναι από την εφαρμογή του Excel, αλλά η ίδια διαδικασία και για το Microsoft Word και το Microsoft PowerPoint.

Μερικά αρχεία που προέρχονται από το Διαδίκτυο ή από συνημμένο αρχείο του Outlook περιέχουν ενεργό περιεχόμενο με συνδέσεις. Όταν λοιπόν ανοίγουμε ένα τέτοιο αρχείο μία λωρίδα Προειδοποίησης Ασφαλείας (Security Warning) εμφανίζεται, το οποίο αναγράφει ότι Η Αυτόματη Ενημέρωση Συνδέσεων Έχει Απενεργοποιηθεί (Automatic Updates Of Links Has Been Disabled) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Εάν είμαστε σίγουροι για την προέλευση του αρχείου μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Ενεργοποίηση Περιεχομένου (Enable Content) ώστε να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε και να το αναγνώσουμε.

Security Warning - Enable Content

Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με την ενεργοποίηση του περιεχομένου του αρχείου θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File), για να περάσουμε σε προβολή backstage. Αφού βρεθούμε σε προβολή Backstage, παρατηρούμε ότι είναι ενεργοποιημένη η κατηγορία Πληροφορίες (Info) που βρίσκεται αριστερά του πτυσσόμενου μενού. Στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού παρατηρούμε το κουμπί Ενεργοποίηση Περιεχομένου (Enable Content) και στα δεξιά παρατηρούμε την ακόλουθη περιγραφή:

Προειδοποίηση Ασφαλείας: Το ενεργό περιεχόμενο μπορεί να περιέχει ιούς και άλλους κίνδυνους ασφαλείας. Έχει ενεργοποιηθεί το εξής περιεχόμενο: (Security Warning – Active Content Might Contain Viruses And Other Security Hazards. The Following Content Has Been Disabled:)

  • Συνδέσεις Του Βιβλίου Εργασίας (Workbook Links)

Πρέπει Να Ενεργοποιήσετε Μόνο Το Περιεχόμενο Εάν Εμπιστεύεστε Τα Περιεχόμενα Του Αρχείου (You Should Enable Content Only If You Trust The Contents Of The File)

  • Ρυθμίσεις Κέντρου Αξιοπιστίας (Trust Center Settings)
  • Περισσότερες Πληροφορίες Σχετικά Με Το Ενεργό Περιεχόμενο (Learn More About Active Content)

Μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Ρυθμίσεις Κέντρου Αξιοπιστίας (Trust Center Setting), όπου εάν το επιλέξουμε εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Κέντρου Αξιοπιστίας (Trust Center Settings).

Εάν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για το Ενεργό Περιεχόμενο (Active Content) μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Περισσότερες Πληροφορίες Σχετικά Με Το Ενεργό Περιεχόμενο (Learn More About Active Content) όπου το παράθυρο διαλόγου Βοήθειας (Help) θα εμφανίζεται παρέχοντας μας πληροφορίες σχετικά με το Ενεργό Περιεχόμενο (Active Content).

Security - Unblock

Εάν επιλέξουμε το κουμπί Ενεργοποίηση Περιεχομένου (Enable Content) έχουμε τις εξής δύο επιλογές:

Enable Content

  • Ενεργοποίηση Όλου Του Περιεχομένου (Enable All Content): Να ενεργοποιείται πάντα το ενεργό περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (να γίνει αυτό το έγγραφο αξιόπιστο) – (Always enable this document’s active content (make this a Trusted Document).
  • Επιλογές Για Προχωρημένους (Advanced Options): Επιλογή του ενεργού περιεχομένου που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αυτό το περιεχόμενο θα ενεργοποιηθεί μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας (Select which active content should be enabled – This content will be enabled for this session only).

Εάν επιλέξουμε την εντολή Ενεργοποίηση Όλου του Περιεχομένου (Enable All Content), το έγγραφο θα γίνει Αξιόπιστο και έτοιμο για επεξεργασία.

Εάν επιλέξουμε την εντολή Επιλογές Για Προχωρημένους (Advanced Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Ασφαλείας Του Microsoft Office (Microsoft Office Security Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Στην περιοχή Ειδοποίηση Ασφαλείας – Συνδέσεις (Security Alert – Links) πληροφορούμαστε ότι η αυτόματη ενημέρωση συνδέσεων έχει απενεργοποιηθεί. Εάν επιλέξουμε να τα ενεργοποιήσουμε ο υπολογιστής μας ενδέχεται να μην είναι πλέον ασφαλής.

Παρακάτω βρίσκονται οι εξής δύο επιλογές:

  • Προστασία Από Άγνωστο Περιεχόμενο (Συνιστάται) – Ηelp Protect Me From Unknown Content (Recommended)
  • Ενεργοποίηση Περιεχομένου Για Αυτήν Την Περίοδο Λειτουργίας – Enable Content For The session)

Open The Trust Center

Εάν επιλέξουμε την εντολή Προστασία Από Άγνωστο Περιεχόμενο (Συνιστάται) – Ηelp Protect Me From Unknown Content (Recommended) το βιβλίο εργασίας θα ενεργοποιηθεί έτοιμο για επεξεργασία με μερικές μόνο λειτουργίες μη διαθέσιμες.

Εάν επιλέξουμε την εντολή Ενεργοποίηση Περιεχομένου Για Αυτήν Την Περίοδο Λειτουργίας – (Enable Content For The session), θα μπορούμε να επεξεργαστούμε το βιβλίο εργασίας μόνο για αυτήν την περίοδο λειτουργίας. Εάν θα το ανοίξουμε αργότερα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε και πάλι την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω.

Στην αριστερή γωνία του παραθύρου διαλόγου Κέντρο Αξιοπιστίας (Microsoft Office Security Options) μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Άνοιγμα Του Κέντρου Αξιοπιστίας (Open The Trust Center) όπως μπορούμε να δούμε και στην παραπάνω εικόνα. Αφού επιλεχθεί η εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κέντρο Αξιοπιστίας (Trust Center) με επιλεγμένη την κατηγορία Γραμμή Μηνυμάτων (Message Bar) που βρίσκεται στα αριστερά του παραθύρου. Κάτω από την περιοχή Ρυθμίσεις Γραμμής Μηνυμάτων Για Όλες Τις Εφαρμογές Του Office (Message Bar Settings For All Office Applications) μπορούμε να ρυθμίσουμε εάν θέλουμε να εμφανίζεται η Γραμμή Μηνυμάτων (Message Bar) ή όχι.

Message Bar Settings

Μπορούμε πάντα να επιλέξουμε από το Κέντρο Αξιοπιστίας (Trust Center) την κατηγορία Προστατευμένη Προβολή (Protected View) από τα αριστερά του παραθύρου, για να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θεωρούμε απαραίτητες σχετικά με τη λειτουργία της Προστασίας Προβολής (Protected View). Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, οι επιλογές είναι αρκετές, όπου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε εντολές ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Protected View

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η Λειτουργία Προειδοποίηση Ασφαλείας (Security Warning) ισχύει και στο Microsoft Word και στο Microsoft PowerPoint.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την Προειδοποίηση Ασφαλείας (Security Warning) στο Office 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s