Εισαγωγή Γρήγορων Τμημάτων Σε Έγγραφο του Word

Posted on

Insert Quick Parts in a Word Document

Σε Έγγραφα του Word μπορούμε να δημιουργήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να βρούμε τμήματα κειμένου που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα για εμάς. Αυτά τα τμήματα κειμένου μπορεί να είναι Αυτόματου Κειμένου (AutoText), Ιδιότητες Εγγράφου (Document Properties), Πεδία (Fields), κτλ. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τη Συλλογή Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts Gallery) που είναι διαθέσιμο στο Word. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίζετε να διαβάζετε.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text) στα δεξιά, επιλέγουμε την εντολή Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Quick Parts

Αφού επιλεγεί η εντολή Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts) εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού που περιέχει τις εξής εντολές που μπορούμε να επιλέξουμε:

Quick Parts

  • Αυτόματα Κείμενο (AutoText): Η εντολή αυτή, επαναχρησιμοποιεί περιεχόμενο που έχουμε αποθηκεύσει για να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά.
  • Ιδιότητα Εγγράφου (Document Property): Με τη χρήση αυτής της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε από μία λίστα με Ιδιότητες που μπορούμε να εισάγουμε στο έγγραφό μας.
  • Πεδίο (Field): Με τη χρήση αυτής της εντολής, μπορούμε να εισάγουμε πεδία στο έγγραφό μας που μπορούν να μας παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες, όπως ώρα, αριθμό σελίδων, κτλ.
  • Οργάνωση Μπλοκ Δόμησης (Building Blocks Organizer): Με τη χρήση αυτής της εντολής, μπορούμε να προεπισκοπήσουμε όλα τα διαθέσιμα προς χρήση Μπλοκ Δόμησης. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τις ιδιότητές τους, να διαγράψουμε και να εισάγουμε τα διαθέσιμα μπλοκ δόμησης στο έγγραφό μας.
  • Αποθήκευση Επιλογής Στη Συλλογή Γρήγορων Τμημάτων (Save Selection To Quick Parts Gallery): Με τη χρήση αυτής της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε μία λέξη, μία πρόταση, μία παράγραφο ή οτιδήποτε άλλο στο έγγραφό μας και να το αποθηκεύσουμε στη Συλλογή Γρήγορων Τμημάτων (Quick Part Gallery). Αφού αποθηκευτεί, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το εισάγουμε στο έγγραφό μας, με τη χρήση της εντολής Αυτόματο Κείμενο (AutoText) από το πτυσσόμενο μενού.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts) την εντολή Ιδιότητα Εγγράφου (Document Property) όπου απευθείας στα δεξιά εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες Ιδιότητες Εγγράφου (Document Properties). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την Ιδιότητα Εγγράφου (Document Property) που θέλουμε και αμέσως θα εισαχθεί στο έγγραφό μας.

Quick Parts - Document Property

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts) την εντολή Πεδίο (Fields) όπου απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Πεδία (Fields). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να επιλέξουμε την Κατηγορία (Category) που θέλουμε, και από τα δεξιά μπορούμε να επιλέξουμε το Πεδίο (Field) που θέλουμε να εισάγουμε στο έγγραφό μας.

Quick Parts - Field

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts) την εντολή όπου και εμφανίζεται απευθείας το παράθυρο διαλόγου Οργάνωση Μπλοκ Δόμησης (Building Blocks Organizer). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να επιλέξουμε το Μπλοκ Δόμησης (Building Block) που θέλουμε και από τα δεξιά του παραθύρου, μπορούμε να επεξεργαστούμε τις Ιδιότητες (Properties) του Μπλοκ Δόμησης (Block Organizer), να το Διαγράψουμε (Delete), ή να το Εισάγουμε (Insert) στο έγγραφό μας.

Quick Parts - Building Blocks Organizer

Αυτά λοιπόν με την εισαγωγή Γρήγορων Τμημάτων (Quick Parts) σε Έγγραφο του Word.  Χαρακτηριστικό πολύ χρήσιμο, όταν εισάγουμε το ίδιο περιεχόμενο ξανά και ξάνα σε πολλαπλά έγγραφα ή όταν απλώς θέλουμε να εισάγουμε Αυτόματο Κείμενο (AutoText) ή τις Ιδιότητες Εγγράφου (Document Properties).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγής Γρήγορων Τμημάτων Σε Έγγραφο του Word (Insert Quick Parts In A Word 2016 Document).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s