Δημιουργία Ευρετηρίου Σε Έγγραφο του Word 2016

Posted on Updated on

Create An Index In Word 2016 Document

Ένα Ευρετήριο (Index) είναι μία αναφορά εγγράφου ή λίστας που περιέχει τους όρους και τα θέματα που αναφέρονται στο έγγραφό μας. Έχουμε τη δυνατότητα να το δημιουργήσουμε και να το μορφοποιήσουμε από την αρχή. Για να δημιουργήσουμε ένα Ευρετήριο (Index), επισημαίνουμε τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου, παρέχοντας το όνομα της κύριας καταχώρησης και της παραπομπής στο έγγραφο και, στη συνέχεια, δημιουργούμε το Ευρετήριο (Index). Για αναλυτικές λεπτομέρειες απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πρώτα θα πρέπει είτε να επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε να δημιουργήσουμε μία Καταχώρηση (Entry) ή να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στα δεξιά του κειμένου, και έπειτα με τη χρήση του tab Αναφορές (Reference) εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ευρετήριο (Index) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

References - Index

Αφού εντοπιστεί η περιοχή Ευρετήριο (Index), επιλέγουμε την εντολή Σήμανση Καταχώρησης (Mark Entry) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σήμανση Καταχωρήσεων Ευρετηρίου (Mark Index Entry).

Mark Entry

Το παράθυρο διαλόγου Σήμανση Καταχωρήσεων Ευρετηρίου (Mark Index Entry) αποτελείται από τα εξής μέρη:

Ευρετήριο (Index)

  • Κύρια (Main Entry):
  • Δευτερεύουσα (Subentry): Η δευτερεύουσα διευκρινίζει την κύρια καταχώρηση.

Επιλογές (Options):

  • Παραπομπή (Cross-reference): Μπορούμε να καθορίσουμε εάν η Καταχώρηση (Entry) θα αναφέρεται σε Παραπομπή (Cross-reference).
  • Τρέχουσα Σελίδα (Current Page): Μπορούμε να καθορίσουμε εάν η Καταχώρηση (Entry) αναφέρεται στην Τρέχουσα Σελίδα (Current Page)..
  • Περιοχή Σελίδων (Page Range): Αφού ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Περιοχή Σελίδων (Page Range), ενεργοποιείται η εντολή Σελιδοδείκτης (Bookmark) όπου μπορούμε να επιλέξουμε αυτό που έχουμε εισάγει στο έγγραφό μας.
  • Σελιδοδείκτης (Bookmark): Μπορούμε να καθορίσουμε εάν η Καταχώρηση (Entry) αναφέρεται σε Σελιδοδείκτη (Bookmark) στο έγγραφό μας.

Μορφή Αρίθμησης Σελίδων (Page Number Format): Μπορούμε να μορφοποιήσουμε την Καταχώρησή (Entry) μας με τη χρήση Έντονης (Bold) και Πλάγιας (Italic) γραφής.

  • Έντονα (Bold)
  • Πλάγια (Italic)

Mark Index Entry

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε στο παράθυρο διαλόγου Σήμανση Καταχωρήσεων Ευρετηρίου (Main Index Entry) και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ για να εφαρμοστούν όλες οι ρυθμίσεις. Αφού πατήσουμε στο κουμπί Κλείσιμο (Close) στα δεξιά του παραθύρου παρατηρούμε στο έγγραφό μας κάτι αντίστοιχο με την παρακάτω εικόνα.

Marked Entry

Αφού έχουμε δημιουργήσει όσες Καταχωρίσεις (Entries) θέλουμε, φτάνει η ώρα να δημιουργήσουμε το Ευρετήριο (Index). Τοποθετούμε τον εισαγωγέα μας στο σημείο του εγγράφου που θέλουμε να καταχωρηθεί και από το tab Αναφορές (Reference) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ευρετήριο (Index) επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Ευρετηρίου (Insert Index) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ευρετήριο (Index), όπου κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε. Αφού κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε, έχουμε στη διάθεσή μας και μία Προεπισκόπηση Εκτύπωσης (Print Preview) του Ευρετηρίου (Index) που θα εισαχθεί στο έγγραφό μας. Μπορούμε να επιλέξουμε τον Τύπο (Type) του Ευρετηρίου (Index), μπορούμε να επιλέξουμε τον αριθμό των Στηλών (Columns), τη Γλώσσα (Language), και επίσης μπορούμε αν επιλέξουμε το είδος της Μορφής (Format) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για το Ευρετήριο (Index). Αφού τελειώσουμε όλες τις ρυθμίσεις πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να εφαρμοστούν.

Index Dialog Box

Αφού τελειώσουμε, το Ευρετήριο (Index) έχει εισαχθεί στο έγγραφό μας όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Στην παρακάτω εικόνα, έχω δημιουργήσει μία μόνο Καταχώρηση (Entry), έτσι το Ευρετήριο (Index) εμφανίζει μόνο αυτήν την Καταχώρηση (Entry).

Marked Entries

Εάν θέλουμε να κάνουνε καμία αλλαγή στο Ευρετήριό (Index) μας, και θελήσουμε να το ενημερώσουμε με τις τελευταίες πληροφορίες, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Ενημέρωση Ευρετηρίου (Update Index) που βρίσκεται στη γωνία της περιοχής Ευρετηρίου (Index) του tab Αναφορές (Reference) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Update Index

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Δημιουργίας Ευρετηρίου Σε Έγγραφο του Word 2016 (How To Create An Index in a Word 2016 Document).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s