Χρήση Ερευνητή Σε Έγγραφο του Word 2016

Posted on

Use Of Researcher in A Word Document

Μερικές φορές σε ένα Έγγραφο του Microsoft Word, βρισκόμαστε στο σημείο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να εισάγουμε περιεχόμενο από μία αξιόπιστη πηγή στο έγγραφό μας απλά και γρήγορα. Χρειαζόμαστε να αναζητήσουμε και να εξερευνήσουμε το υλικό το οποίο σχετίζεται με το περιεχόμενο με το οποίο θέλουμε εμείς να εισάγουμε στο έγγραφό μας χωρίς να χρειάζεται να φύγουμε από το Word. Εδώ κάνει την εμφάνιση του ο Ερευνητής (Researcher). Με τη χρήση του Ερευνητή (Researcher), μπορούμε να εξερευνήσουμε και να εισάγουμε κείμενο στο Έγγραφο του Word και ακόμα και να εισάγουμε Παραπομπή (Cite) στο κείμενο. Για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ερευνητή (Researcher) απλώς συνεχίστε να δουλεύετε.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έρευνα (Research) επιλέγουμε την εντολή Ερευνητής (Researcher) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

References - Researcher

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher) που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης μας όπως και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από την περιοχή Αναζήτησης (Search) του παραθύρου εργασιών Ερευνητής (Researcher), θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την λέξη κλειδί από αυτό που αναζητάμε. Για το δικό μου παράδειγμα έχω πληκτρολογήσει τη λέξει Πληθυσμός (Population), όπου μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίζονται τα Αποτελέσματα (Results) στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Ερευνητής (Researcher)

Researcher Task Pane

Αφού εμφανιστούν τα Αποτελέσματα (Results) της λέξης κλειδί, μπορούμε να πλοηγηθούμε πάνω τους με το ποντίκι μας. Στην πάνω δεξιά γωνία ενός αποτελέσματος, μπορούμε να επιλέξουμε το Σύμβολο Συν (Plus Icon) για να κάνουμε Προσθήκη Θέματος Ως Επικεφαλίδα (Add The Topic As A Heading) στο έγγραφό μας, όπου έχουμε τοποθετήσει τον εισαγωγέα μας.

Researcher Task Pane

Στην κάτω δεξιά γωνία ενός αποτελέσματος, μπορούμε να επιλέξουμε τις Τρεις Κουκίδες (Three Dots), όπου να κάνουμε Αναφορά Ακατάλληλου Θέματος (Report As Inappropriate Topic), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Researcher Task Pane

Αφού έχουμε αποφασίσει ποιο Αποτέλεσμα (Result) θέλουμε για να εμφανίσουμε περισσότερες πληροφορίες, απλώς κάνουμε ένα κλικ πάνω του στο παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher), και αμέσως θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες για ανάγνωση όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Στο κάτω μέρος του Αποτελέσματος (Research), πληροφορούμαστε για την Πηγή (Source) των Δεδομένων (Data) που εμφανίζεται.

Researcher Task Pane

Στην επόμενη εικόνα, μπορούμε να δούμε στο παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher) την διεύθυνση της Ιστοσελίδας (Url) που μας ενημερώνει από πού προέρχονται οι πληροφορίες όπου και έχουμε την επιλογή να το ανοίξουμε στον Περιηγητή Ιστού (Open in Browser) για καλύτερη ανάγνωση.

Open in Browser

Αφού θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για εμάς στο παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher), απλώς επιλέγουμε το κείμενο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και έχουμε τις εξής δύο επιλογές στη διάθεσή μας:

  • Προσθήκη (Add): Εάν επιλέξουμε Προσθήκη (Add), το επιλεγμένο κείμενο από το παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher) θα εισαχθεί στο έγγραφό μας.
  • Προσθήκη και Παραπομπή (Add And Cite): Εάν επιλέξουμε Προσθήκη και Παραπομπή (Add And Cite), το επιλεγμένο κείμενο από το παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher) θα εισαχθεί στο έγγραφό μας και επίσης θα δημιουργηθεί μία Παραπομπή (Cite) για να δημιουργήσουμε μία Βιβλιογραφία (Bibliography).

Add Cite

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το σχετικό video που περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσουμε τον Ερευνητής Σε Έγγραφο Του Word 2016 (Researcher in a Word 2016 Document).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s