Επαναχρησιμοποιείστε Κείμενο Σε Έγγραφο του Word 2016

Posted on

Tap, Tap – Reuse Content in a Word 2016 Document

Document Item Tap

Έχετε βρεθεί ποτέ στη θέση να θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε κείμενο καθώς δουλεύετε σε ένα Έγγραφο του Word; Έχετε ποτέ βρεθεί στη θέση να θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχον υλικό, έτσι ώστε να έχετε την προσοχή σας εξολοκλήρου στη δημιουργία του εγγράφου από το να ψάχνετε και αναζητείται διάφορα αρχεία για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Παράθυρο Εργασιών Προτάσεις (Tap Task Pane). Το χαρακτηριστικό Προτάσεις (Tap) βρίσκει σχετικά αρχεία που χρησιμοποιούνται από εμάς από το Word, Excel και το PowerPoint και τα εμφανίζεται στο Παράθυρο Εργασιών (Task Pane).

Πρώτα επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Tap, και έπειτα επιλέγουμε την εντολή Στοιχείο Εγγράφου (Document Item) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Tap - Document Item

Αφού επιλεγεί η εντολή Στοιχείο Εγγράφου (Document Item), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Προτάσεις (Tap) στα δεξιά της οθόνης όπως εμφανίζεται και παρακάτω όπου και παρατηρούμε να αναγράφεται το εξής:

Χρησιμοποιήστε Εξατομικευμένα Αποτελέσματα Αναζήτησης Για Να Βρείτε Έγγραφα Και Βολικά Επαναχρησιμοποιήσιμα Μέρη Τους

Use Personalized Search To Find Documents And Conveniently Re-Use Parts Of Them.

Tap Task Pane

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πληκτρολογήσουμε στην Περιοχή Αναζήτησης (Search Pane) του παραθύρου εργασιών Προτάσεις (Tap) όπου και αναγράφει Εύρεση Εγγράφου (Find A Document) τι θέλουμε να αναζητήσουμε και να πατήσουμε στο κουμπί Αναζήτηση (Search). Στην παρακάτω εικόνα έχω πληκτρολογήσει την λέξη Smart Office” στην Περιοχή Αναζήτησης (Search Pane) και ακριβώς από κάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Tap Task Pane

Για το δικό μου παράδειγμα, τα αποτελέσματα βάσης της αναζήτησής μου είναι μία Παρουσίαση του PowerPoint που ονομάζεται Welcome To PowerPoint. Επίσης αναφέρει και την Ημερομηνία Τροποποίησης (Date Modified) και ποιος είναι ο Συντάκτης (Author). Αφού εμφανιστούν τα αποτελέσματα, μπορούμε να πλοηγηθούμε πάνω στις Διαφάνειες (Slides) που θέλουμε να εισάγουμε μέσα στο Έγγραφο του Word (Word Document). Αφού αποφασίσουμε ποια Διαφάνεια (Slide) θέλουμε να εισάγουμε, επιλέγουμε το εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία του εικονιδίου που ονομάζεται Εισαγωγή Διαφάνειας (Add Slide). Αφού επιλεγεί, αμέσως η Διαφάνεια (Slide) εισάγεται στο Έγγραφο (Document).

Suggestions

Επίσης παρατηρούμε στο κάτω μέρος της περιοχής αποτελεσμάτων, πόσες Διαφάνειες (Slides) περιέχει η Παρουσίαση (Presentation), όπου και μπορούμε να μετακινηθούμε ανάμεσα στις Διαφάνειες (Slides) με τη χρήση του κουμπιού Επόμενο (Next) που βρίσκεται στο κάτω μέρος.

Tap Suggestions

Επίσης έχουμε στη διάθεσή μας και τις εντολές Άνοιγμα Σε PowerPoint (Open In PowerPoint) και την εντολή Προβολή Όλων Των Στοιχείων (View All Items), που βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία της Περιοχής Αποτελεσμάτων (Results Area) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εάν επιλέξουμε την εντολή Άνοιγμα Σε PowerPoint (Open In PowerPoint), η Παρουσίαση (Presentation) θα ανοίξει στο PowerPoint όπου και μπορούμε να την επεξεργαστούμε και να κάνουμε ότι είναι απαραίτητο.

Open In PowerPoint

Εάν επιλέξουμε την εντολή Προβολή Όλων Των Στοιχείων (View All Items), όλες οι Διαφάνειες (Slides) θα εμφανιστούν στο παράθυρο εργασιών Προτάσεις (Tap) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

View All Items

Αυτό το νέο χαρακτηριστικό στο Microsoft Word 2016, είναι αρκετό χρήσιμο και μας εξοικονομεί αρκετό χρόνο για να αφοσιωθούμε περισσότερο στο Έγγραφό μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει το Παράθυρο Εργασιών Προτάσεις στο Word 2016 (Tap Task Pane in Word 2016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s