Εντολή Αναπαραγωγή Γραφής στο Microsoft Office 365

Posted on

Ink Replay command in Microsoft Office 365

Τις σημερινές ημέρες οι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιούν τις πένες γραφής τους για να σχολιάζουν, να επεξηγούν και να απεικονίζουν τις ιδέες τους και σκέψεις τους στα έγγραφα, στα φύλλα εργασίας και στις παρουσιάσεις τους. Η δυνατότητα για να επαναλαμβάνονται οι Πένες Γραφής (Ink Strokes) όπως είχαν σχεδιαστεί μας επιτρέπει να τα σχεδιάσουμε βήμα προς βήμα και ακόμα να δείξουμε τη διαδικασία των ιδεών που ακολουθήθηκαν. Εδώ κάνει την εμφάνιση του η εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay).

Ink Replay In Office 365

 

Σε προηγούμενη ανάρτηση μου Έναρξη Χρήση Γραφής Στο PowerPoint 2016, περιέγραψα τη Χρήση Γραφής σε μία Παρουσίαση (Presentation). Μπορούμε να εντοπίσουμε τα Εργαλεία Γραφής (Inking Tools), με την ενεργοποίηση του tab Σχέδιο (Draw) της κορδέλας. Τα Εργαλεία Γραφής (Inking Tools), είναι διαθέσιμα και στο Microsoft Word 365 στο Microsoft Excel 365 και στο Microsoft PowerPoint 365. Γιατί όμως η χρήση Γραφής (Inking);

Χρησιμοποιούμε αυτή τη διαδικασία για να σχολιάσουμε και να επισημάνουμε περιεχόμενο με τη χρήση πένας, επισήμανσης ή ακόμα και μαρκαδόρο. Μπορούμε επίσης να σβήσουμε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε ακόμα και να αλλάξουμε το χρώμα και το πάχος των γραμμών ή κειμένου που τυχόν έχουμε εισάγει στο περιεχόμενο.

Μία επιπλέον εντολή που έχει προστεθεί στο tab Σχέδιο (Draw) είναι η εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay). Τι κάνει όμως η εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay);

Με την ενεργοποίησή του, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να επαναλάβουμε τις Λωρίδες Μελάνης (Ink Strokes) καθώς αυτές συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο στο Έγγραφό (Document) μας, στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) ή στη Διαφάνεια (Slide). Για να δούμε την Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay) σε λειτουργία απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft Office PowerPoint 365, και έχω ενεργοποιήσει το tab Σχέδιο (Draw) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, και από το δεξιό μέρος της κορδέλας και από την περιοχή Αναπαραγωγή (Replay) έχω επιλέξει την εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay).

Ink Replay in PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft Office Word 365, και έχω ενεργοποιήσει το tab Σχέδιο (Draw) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, και από το δεξιό μέρος της κορδέλας και από την περιοχή Αναπαραγωγή (Replay) έχω επιλέξει την εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay).

Ink Replay in Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft Office Excel 365, και έχω ενεργοποιήσει το tab Σχέδιο (Draw) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, και από το δεξιό μέρος της κορδέλας και από την περιοχή Αναπαραγωγή (Replay) έχω επιλέξει την εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay).

Ink Replay in Excel

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοίξει ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook), έτοιμο για τη χρήση των Εργαλείων Γραφής (Inking Tools).

Design Tab - Draw

Στην επόμενη εικόνα έχω ενεργοποιήσει το tab Σχέδιο (Draw) και έχω χρησιμοποιήσει τα Εργαλεία Μελάνης (Inking Tools) για να σχολιάσω και να επισημάνω διάφορες πτυχές.

Ink Replay in Excel

Αφού έχουμε τελειώσει με τη χρήση των Εργαλείων Μελάνης (Inking tools), και θέλουμε να δούμε και να επαναλάβουμε τα βήματα που χρησιμοποιήσαμε. Εντοπίζουμε λοιπόν την εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay) που βρίσκεται στα δεξιά του tab Σχέδιο (Draw) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Ink Replay in Excel

Αφού χρησιμοποιήσουμε την εντολή Εργαλεία Γραφής (Ink Replay), όλα τα βήματα που χρησιμοποιήσαμε επαναλαμβάνονται μπροστά από την αρχή βήμα-βήμα έως το τέλος σαν να παρακολουθούμε video. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, παρατηρούμε τις εντολές Επανάληψη (Rewind), Αναπαραγωγή (Play) ή Παύση (Pause) και Εμπρός (Forward), όπου και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εντολή Αναπαραγωγή Γραφής στο Microsoft Office 365 (Ink Replay Command in Microsoft Office 365).

Μην ξεχάσετε να Εγγραφείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s