Εισαγωγή Αρχείων SVG Στο Microsoft Office 365

Posted on Updated on

Insert SVG Files In Microsoft Office 365

Μία νέα Μορφή Αρχείου (File Format) έχει κάνει την εμφάνιση του για χρήση σε Προγράμματα του Microsoft Office 365, μαζί με όλες τις άλλες Μορφές Αρχείων (File Formats) που ήταν ήδη διαθέσιμες. Αυτή η Μορφή Αρχείου (File Format) ονομάζεται Scalable Vector Graphics (SVG).

Insert SVG Files Greek

Τι είναι όμως το Scalable Vector Graphics (SVG); Τα αρχικά SVG προέρχονται από τις λέξεις Scalar Vector Graphics. Είναι μία ειδική γλώσσα για προγραμματισμό 2-διάστατων γραφικών βασισμένη στα διανυσματικά σχήματα, κείμενο κλπ. Είναι βασισμένη στη μορφή αρχείων XML. Τα αρχεία κώδικα SVG είναι συνήθως μικρά και παρέχουν (προβάλουν) υψηλής ποιότητας γραφικά τόσο σε ιστοσελίδες όσο και σε εκτυπώσεις αλλά και σε περιορισμένων δυνατοτήτων μικροσυσκευές (πχ οθόνες κινητών τηλεφώνων). Επιπλέον η SVG υποστηρίζει συνδιαστική χρήση και άλλων γλωσσών προγραμματισμού καθώς και κινούμενα γραφικά και γι αυτό είναι ιδανική για την παρουσίαση διαδραστικών γραφικών και γραφικών καθοριζόμενων από δεδομένα (data-driven graphics).

Πηγή που χρησιμοποιήθηκε: http://www.e-demography.gr/svg/

Για να Εισάγουμε ένα Αρχείο SVG (SVG File) σε μία από τις εφαρμογές του Microsoft Office 365, απλώς θα πρέπει να συνεχίζετε να διαβάζετε.

Στην παρακάτω εικόνα, παρατηρούμε ότι οι εικόνες που βρίσκονται στο φάκελο όλες έχουν την επέκταση SVG. Δεν διαθέτουμε προεπισκόπηση από αυτές διότι δεν διαθέτουμε το κατάλληλο πρόγραμμα εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας. Για να εισάγουμε λοιπόν ένα Αρχείο SVG (SVG File) σε μία από τις εφαρμογές του Microsoft Office 365, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

SVG File Types

Στην παρακάτω εικόνα, έχω την εφαρμογή του PowerPoint να τρέχει, και έπειτα έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εικόνες (Images) έχω επιλέξει την εντολή Εικόνες (Images).

Insert Pictures

Στην παρακάτω εικόνα, έχω την εφαρμογή του Word να τρέχει, και έπειτα έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) έχω επιλέξει την εντολή Εικόνες (Images).

Insert Pictures

Στην παρακάτω εικόνα, έχω την εφαρμογή του Excel να τρέχει, και έπειτα έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) έχω επιλέξει την εντολή Εικόνες (Images).

Insert Pictures

Στην παρακάτω εικόνα, έχω την εφαρμογή του Microsoft Outlook να τρέχει και έχω δημιουργήσει ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Mail Message), όπου και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) έχω επιλέξει την εντολή Εικόνες (Images).

Insert Pictures

Οποιοδήποτε εφαρμογή και εάν χρησιμοποιήσουμε, το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture) θα εμφανιστεί, όπου θα πρέπει να πλοηγηθούμε και να εντοπίσουμε τη θέση των Αρχείων Εικόνων SVG (SVG Files) εντοπιστούν, επιλέγουμε αυτό που θέλουμε και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή (Insert). (Στην παρακάτω εικόνα, έχω εγκαταστήσει μία εφαρμογή για την προεπισκόπηση και για την επεξεργασία Αρχείων Εικόνων SVG (SVG Files).

Insert SVG Files

Στην παρακάτω εικόνα, έχω την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint να τρέχει, και έχω Εισάγει (Inserted) τα Αρχεία Εικόνων SVG (SVG Files) στην Διαφάνεια (Slide) της Παρουσίασης (Presentation). Αυτά τα Αρχεία SVG (SVG Files) μπορούν να επεξεργαστούν και να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις μας με το tab Εργαλεία Γραφικών (Graphic Tools) που ενεργοποιείται εφόσον επιλέξουμε μία από τις Εικόνες SVG (SVG File), όπως και κάθε άλλη εικόνα που εισάγουμε στην Παρουσίασή (Presentation), Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) και Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message).

Graphic Tools

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγή Αρχείων SVG Στο Microsoft Office 365 (Insert SVG Files in Microsoft Office 365 Applications).

Μην ξεχάσετε να Εγγραφείτε στο Κανάλι Μου στο YouTube:

My YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s