Γόμα Τμήματος Στο PowerPoint 365

Posted on

Segment Eraser in PowerPoint 365

Γόμα Μολυβιάς Στο Office 365

Εάν έχουμε χρησιμοποιήσει την Πένα (Pen) ή το Εργαλείο Επισήμανσης (Highlighter) για να σχεδιάσουμε στην Διαφάνειά (Slide) της Παρουσίασής (Presentation) μας, θα έχουμε σίγουρα χρησιμοποιήσει και τη Γόμα (Eraser). Τώρα κάνει την εμφάνισή της μία νέα Γόμα (Eraser) στο PowerPoint 365. Η ονομασία της είναι Γόμα Τμήματος (Segment Eraser) και αυτό που κάνει είναι ότι μας επιτρέπει να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο όταν νοικοκυρεύουμε μία Σχεδίαση Μελανιού (Ink Drawing).

Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, έχω χρησιμοποιήσει μία Πένα (Pen) για να σχεδιάσω και να δημιουργήσω Γραμμές (Lines) στην Διαφάνεια (Slide) από την Παρουσίασή (Presentation). Αφού έχω τελειώσει, το tab Σχέδιο (Draw) είναι επιλεγμένο και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εργαλεία (Tools) έχω επιλέξει την εντολή Γόμα (Eraser) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Draw Tab

Αφού επιλέξω την εντολή Γόμα (Eraser), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού μαζί με τις εξής διαθέσιμες εντολές:

  • Γόμα Μολυβιάς (Stroke Eraser): Χρησιμοποιούμε αυτή τη γόμα για να διαγράψουμε μελάνι που έχει σχεδιαστεί στη σελίδα
  • Μικρή Γόμα (Small Eraser): Χρησιμοποιούμε αυτή τη γόμα για να διαγράψουμε μελάνι που έχει σχεδιαστεί στη σελίδα με χρήση Γόμας (Eraser) μικρού μεγέθους
  • Μεσαία Γόμα (Medium Eraser): Χρησιμοποιούμε αυτή τη γόμα για να διαγράψουμε μελάνι που έχει σχεδιαστεί στη σελίδα με χρήση Γόμας (Eraser) μεσαίου μεγέθους
  • Γόμα Τμήματος (Segment Eraser): Με τη χρήση αυτής της Γόμας (Eraser), διαγράφουμε μία μολυβιά στο σημείο όπου τέμνει τον εαυτό της ή με μία άλλη μολυβιά

Erasers

Στην παρακάτω εικόνα, έχω χρησιμοποιήσει την Γόμα Μολυβιάς (Stroke Eraser) για να διαγράψω μελάνι που έχει σχεδιαστεί στην Διαφάνεια (Slide).

Stroke Eraser

Στην παρακάτω εικόνα, έχω χρησιμοποιήσει την Μικρή Γόμα (Small Eraser) για να διαγράψω μελάνι που έχει σχεδιαστεί στην Διαφάνεια (Slide) με μικρού μεγέθους Γόμα (Eraser).

Small Eraser

Στην παρακάτω εικόνα, έχω χρησιμοποιήσει την Μεσαία Γόμα (Medium Eraser) για να διαγράψω μελάνι που έχει σχεδιαστεί στη Διαφάνεια (Slide) με τη χρήση μεσαίου μεγέθους Γόμα (Eraser).

Medium Eraser

Στην παρακάτω εικόνα έχω χρησιμοποιήσει τη Γόμα Τμήματος (Segment Eraser) για διαγράψω μία μολυβιά στο σημείου όπου τέμνει τον εαυτό της ή με μία άλλη μολυβιά.

Segment Eraser

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη Νέα Γόμα Τμήματος Στο PowerPoint 365 (New Segment Eraser in PowerPoint 365).

Μην ξεχάσετε να Εγγραφείτε στο Κανάλι Μου στο YouTube:

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s