Χρήση Εντολής Μεγέθυνσης Στο PowerPoint

Posted on

Use Zoom For PowerPoint

Θέλετε να κάνετε την Παρουσίασή (Presentation) πιο συναρπαστική και πιο δυναμική; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Μεγέθυνση (Zoom) στο PowerPoint 365. Όταν δημιουργούμε μία Μεγέθυνση (Zoom) στο PowerPoint, μπορούμε να μετακινηθούμε από και προς από συγκεκριμένες Διαφάνειες (Slides), Ενότητες (Sections) στην Παρουσίασή (Presentation) με όποια σειρά αποφασίσουμε εμείς καθώς εκτελούμε την παρουσίαση.

Χαρακτηριστικό Μεγέθυνση Στο  PowerPoint

Μία Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom) είναι σαν ένα μέρος που εναποθέτουμε όλα τα μέρη της Παρουσίασής (Presentation) μας. Άλλο γεγονός είναι, ότι κατά την παρουσίαση με τη χρήση της Μεγέθυνσης (Zoom) μετακινούμαστε από ένα μέρος σε άλλο μέρος με οποιαδήποτε σειρά θελήσουμε. Μπορούμε να επανεξετάσουμε μέρη της Παρουσίασης Διαφανειών (Slide Show) χωρίς να διακόπτουμε καθόλου την ροή της Παρουσίασης (Presentation).

Παρακάτω θα περιγράψω πώς θα δημιουργήσουμε μία Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom), Προεπισκόπηση Ενότητας (Section Zoom), Προεπισκόπηση Διαφάνειας (Slide Zoom) στην Παρουσίασή (Presentation) μας. Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Συνδέσεις (Links) επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Μεγέθυνση (Zoom).

Insert Zoom

Αφού εντοπίσουμε την εντολή Μεγέθυνση (Zoom), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις παρακάτω εντολές:

Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom): Με τη χρήση αυτής της εντολής, οργανώνουμε την παρουσίασή μας σε ενότητες και στη συνέχεια δημιουργούμε μία νέα Διαφάνεια (Slide) με τη χρήση της Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom). Όταν τελειώσουμε τη δημιουργία και κατά την διάρκεια της παρουσίασης, μπορούμε να επιλέξουμε ενότητες και να μετακινηθούμε στα διάφορα μέρη της Παρουσίασης (Presentation) με τη σειρά που θέλουμε.

  • Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom): Με τη χρήση αυτής της εντολής, οργανώνουμε την παρουσίασή μας σε ενότητες και στη συνέχεια δημιουργούμε μία νέα Διαφάνεια (Slide) με τη χρήση της Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom). Όταν τελειώσουμε τη δημιουργία και κατά την διάρκεια της παρουσίασης, μπορούμε να επιλέξουμε ενότητες και να μετακινηθούμε στα διάφορα μέρη της Παρουσίασης (Presentation) με τη σειρά που θέλουμε.
  • Προεπισκόπηση Ενότητας (Section Zoom): Με τη χρήση αυτής της εντολής δημιουργούμε μία σύνδεση σε μία ενότητα. Όταν παρουσιάζουμε, μπορούμε να την επιλέξουμε για να μεταβούμε σε αυτήν την Ενότητα (Section). Αφού τελειώσουμε με την περιήγηση στις Διαφάνειες (Slides), θα επιστρέψουμε στην Προεπισκόπηση Ενότητας (Section Zoom).
  • Προεπισκόπηση Διαφάνειας (Slide Zoom): Με τη χρήση αυτής της εντολής δημιουργούμε μία σύνδεση σε μία Διαφάνεια (Slide) στην Παρουσίασή (PowerPoint) μας. Με τη χρήση της εντολής Προεπισκόπηση Διαφάνειας (Slide Zoom), μας βοηθάει να κάνουμε την Παρουσίασή (Presentation) πιο δυναμική, επιτρέποντας μας να πλοηγούμαστε μεταξύ διαφανειών με όποια σειρά θέλουμε χωρίς να διακόπτουμε την Παρουσίασή (Presentation) μας. Η Προεπισκόπηση Διαφάνειας (Slide Zoom), μας βοηθάει να μετατρέψουμε την Παρουσίασή (Presentation) σε πολλαπλά κομμάτια πληροφοριών, καθώς μας κάνει να νοιώθουμε πώς συνεχώς βρισκόμαστε στον ίδιο καμβά.

Zoom Feature

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Προεπισκόπηση Σύνοψης (Insert Summary Zoom). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορούμε να επιλέξουμε την πρώτη Διαφάνεια (Slide) Κάθε Ενότητας (Each Section), ενεργοποιώντας το κουμπί ελέγχου κάτω από τις Διαφάνειες (Slides) που θέλουμε. Αφού τις επιλέξουμε, τότε μία Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom) θα δημιουργηθεί, όπου και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε κατά την διάρκεια της παρουσίασης για να μετακινηθούμε γρήγορα στην Παρουσίαση (Presentation). Αφού τις έχουμε επιλέξει, επιλέγουμε το κουμπί Εισαγωγή (Insert) που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή Προεπισκόπηση Σύνοψης (Insert Summary Zoom). Η Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom), θα εμφανιστεί ως μία καινούργια διαφάνεια ακριβώς πριν από τη διαφάνεια που συμπεριλάβαμε στην Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom).

Insert Summary Zoom

Στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου Εισαγωγή Προεπισκόπηση Σύνοψης (Insert Summary Zoom), βρίσκεται η εντολή Διατήρηση Μη Χρησιμοποιούμενων Ενοτήτων Στην Παρουσίαση Σας (Keep Unused Sections In Your Presentation). Τι κάνει αυτή η εντολή; Εάν έχουμε ήδη δημιουργήσει Ενότητες (Sections) στην Παρουσίασή (Presentation) μας, και δεν τις συμπεριλάβαμε στην Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom), δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, ότι οι Διαφάνειες (Slides) που θα παραβλέψουμε θα είναι ακόμα μέρος της Παρουσίασης (Presentation).

Keep Unused Sections

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε την Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom) που έχω δημιουργήσει με τη χρήση της εντολής Μεγέθυνση (Zoom).

Summary Section

Εάν έχουμε δημιουργήσει μία Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom), και θέλουμε να κάνουμε αλλαγές στην Παρουσίασή (Presentation) μας, με την προσθήκη ή κατάργηση ενοτήτων σε αυτήν, δεν χρειάζεται να την ξεκινήσουμε από την αρχή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι θα πρέπει να ενημερώσουμε την Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom). Για να ενημερώσουμε την Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom), θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Μορφή (Format) από τα Εργαλεία Προεπισκόπησης (Zoom Tools) και από τα αριστερά της κορδέλας και την περιοχή Επιλογές Προεπισκόπησης (Zoom Options), επιλέγουμε την εντολή Σύνοψη Επεξεργασίας (Edit Summary). Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία Προεπισκόπηση Σύνοψης (Edit Summary Zoom), όπου στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου επιλέγουμε την εντολή Ενημέρωση (Update). Αυτό είναι, η Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom) θα ενημερωθεί με όλες τις τελευταίες αλλαγές που έχουμε κάνει.

Update Summary Zoom

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Προεπισκόπηση Ενότητας (Section Zoom), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Προεπισκόπηση Ενότητας (Insert Section Zoom). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέγουμε την ενότητα ή τις ενότητες που θέλουμε να εισάγουμε με την ενεργοποίηση του κουμπιού ελέγχου κάτω από κάθε διαφάνεια, που θέλουμε να εισάγουμε στην Παρουσίασή (Presentation) μας. Όταν εκτελούμε την παρουσίαση, το επιλέγουμε για να κάνουμε μεγέθυνση στην αντίστοιχη ενότητα.

Insert Section Zoom

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε την Προεπισκόπηση Ενότητας (Section Zoom) που έχω δημιουργήσει με την εντολή Προεπισκόπηση Ενότητας (Section Zoom).

Zoom Tools

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Προεπισκόπηση Διαφάνειας (Slide Zoom), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Προεπισκόπηση Διαφάνειας (Insert Slide Zoom). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέγουμε την διαφάνεια ή διαφάνειες που θέλουμε να εισάγουμε. Όταν εκτελούμε την Παρουσίασή (Presentation), το επιλέγουμε για να κάνουμε προεπισκόπηση της αντίστοιχης διαφάνειας.

Insert Slide Zoom

Εφόσον δημιουργήσουμε Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom), Προεπισκόπηση Ενότητας (Section Zoom), Προεπισκόπηση Διαφάνειας (Slide Zoom), από προεπιλογή θα υπάρχει μία προεπισκόπηση εικόνας για κάθε Διαφάνεια (Slide). Αυτήν την προεπισκόπηση εικόνας, μπορούμε όμως πολύ εύκολα να την αλλάξουμε και να αντιπροσωπεύει κάτι που θέλουμε εμείς. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την μικρογραφία και έπειτα από το tab Μορφή (Format) που έχει ενεργοποιηθεί να επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Εικόνας (Change Image) από την περιοχή Επιλογές Μεγέθυνσης (Zoom Options) από το αριστερό μέρος της κορδέλας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Change Image

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Αλλαγή Εικόνας (Change Image), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνων (Insert Pictures), όπου και μπορούμε να επιλέξουμε μία νέα εικόνα είτε Από Ένα Αρχείο (PC) είτε από το Διαδίκτυο (Web) που να αντιπροσωπεύει την Σύνοψη (Summary), Ενότητα (Section) ή την Διαφάνεια (Slide).

Insert Pictures

Με την εντολή Μεγέθυνση (Zoom), στην κυριολεξία ζωντανεύουμε την Παρουσίασή (Presentation) μας!!!

Σε επόμενη ανάρτησή μου θα περιγράψω πώς μπορούμε να μετακινηθούμε από μία Προεπισκόπηση Ενότητας (Zoom Section) σε άλλη και πώς μπορούμε να μορφοποιήσουμε τις μικρογραφίες Μεγέθυνσης (Zoom).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την εντολή Χρήση Εντολή Μεγέθυνσης Στο PowerPoint (Use the Zoom Feature in PowerPoint).

Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s