Μετακίνηση Σελίδας: Μικρογραφίες Σε Έγγραφο του Word

Posted on

Page Movement: Thumnails in a Word Document

Page Movement Greek

Θέλετε να δείτε όλες τις σελίδες στο Έγγραφό (Document) ταυτόχρονα και να περιηγηθείτε σε μία συγκεκριμένη σελίδα γρήγορα και αποτελεσματικά; Θα πρέπει να κάνουμε χρήση την εντολή Μικρογραφίες (Thumbnails). Η εντολή Μικρογραφίες (Thumbnails) είναι ένα νέο χαρακτηριστικό στο Microsoft Word που θα περιγραφεί παρακάτω. Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και να βεβαιωθούμε ότι από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές (Views) να είναι επιλεγμένη η εντολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

View - Page Layout

Αφού είμαστε σίγουροι ότι η προβολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout) είναι ενεργοποιημένη, εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Μετακίνηση Σελίδας (Page Movement) όπως και παρακάτω. Εξ’ ορισμού, σε αυτήν την περιοχή η εντολή Κατακόρυφη (Vertical) είναι ενεργοποιημένη όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Με αυτή την εντολή, μπορούμε να κάνουμε κύλιση προς τα επάνω και κάτω για να μπορέσουμε να μετακινούμαστε ανάμεσα στις σελίδες μας.

View - Page Movement - Vertical

Στην περιοχή Μετακίνηση Σελίδας (Page Movement) από το tab Προβολή (View) επιλέγουμε την εντολή Side To Side όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Με την ενεργοποίηση αυτής της εντολής, μπορούμε να δούμε ολόκληρες τις σελίδες σύροντας κάθε σελίδα από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά.

View - Page Movement - Side To Side

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Slide To Slide από την περιοχή Μετακίνηση Σελίδας (Page Movement) του tab Προβολή (View), όπου και μπορούμε να δούμε πώς εμφανίζονται οι σελίδες στην οθόνη μας.

View - Page Movement - Side To Side

Αφού ενεργοποιήσουμε την εντολή Slide To Slide, εμφανίζεται μία νέα περιοχή στην κορδέλα που ονομάζεται Ζουμ. Στην περιοχή Ζουμ του tab Προβολή (View) η μόνο διαθέσιμη εντολή είναι η Μικρογραφίες (Thumbnails). Με την επιλογή της εντολής αυτής, μπορούμε να δούμε όλες τις σελίδες μας σαν πλακίδια. Με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο να μετακινούμαστε στη σελίδα που θέλουμε πιο γρήγορα και πιο απλά. Απλώς επιλέγουμε μία Μικρογραφία (Thumbnail) για να βρεθούμε στη σελίδα εκείνη.

View - Thumbnails

Με τη χρήση της εντολής Μικρογραφίες (Thumbnails) μπορούμε να ξεφυλλίσουμε τις σελίδες με τη χρήση των δακτύλων μας. Μπορούμε να κάνουμε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο επιθυμητό επίπεδο Μικρογραφίας (Thumbnails) που θέλουμε, εάν έχουμε οθόνη αφής. Εάν δεν έχουμε, μπορούμε να μετακινηθούμε με τον τροχό του ποντικιού ή να χρησιμοποιήσουμε την οριζόντια γραμμή κύλισης για να μετακινηθούμε ανάμεσα στις σελίδας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Μετακίνηση Σελίδας (Page Movement) στο Microsoft Word.

Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s