Προσθήκη Εναλλακτικού Κειμένου Στο PowerPoint 365

Posted on

Add Alt Text in PowerPoint 365

Εναλλακτικό Κείμενο Για Εικόνες. Τι είναι όμως;

Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που διαθέτουν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εικόνων. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την προβολή του εγγράφου σας ή το αποθηκεύετε σε μορφή αρχείου όπως HTML ή DAISY (Digital Accessible Information System), το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης όταν η εικόνα δεν εμφανίζεται.

Πηγή Ορολογίας

Ευτυχώς στο PowerPoint 365, δημιουργείται αυτόματα Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) για φωτογραφίες με τη χρήση έξυπνων υπηρεσιών από το σύννεφο. Το PowerPoint 365 δεν δημιουργεί Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) για σχέδια, όπως Clip Art, Διαγράμματα (Diagrams) ή Εικονίδια (Icons).

Add Alt Text in PowerPoint Greek

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα περιγράψω τη Χρήση Εναλλακτικού Κειμένου (Alt Text) Για Φωτογραφίες Στο PowerPoint 365. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζετε.

Για να εισάγουμε Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) σε μία φωτογραφία, θα πρέπει πρώτα να έχουμε εισάγει μία εικόνα στην Παρουσίασή (Presentation) μας. Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εικόνες (Images), επιλέγουμε την εντολή Εικόνες (Images) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί η εντολή Εικόνες (Images), εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο διαλόγου όπου και θα πρέπει να εντοπίσουμε την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε και να επιλέξουμε το κουμπί Εισαγωγή (Insert), για να εισαχθεί η Εικόνα (Picture) στην Παρουσίαση (Presentation).

Insert Picture

Αφού εισαχθεί η Εικόνα (Picture) στην Παρουσίαση (Presentation), και είναι επιλεγμένη, μία Συμβουλή Οθόνης (Screen Tip) εμφανίζεται στο πάνω μέρος της Εικόνας (Picture) που αναφέρει το εξής:

  • Αυτόματα Προσθέτουμε Εναλλακτικό Κείμενο Για Να Περιγράψει Τις Εικόνες Μας Σε Ανθρώπους Που Έχουν Προβλήματα Όρασης. Για Να Επεξεργαστούμε Αυτήν Την Περιγραφή Ή Να Γράψουμε Ένα Δικό Μας, Κάντε Κλικ Σε Αυτό Το Πλαίσιο Ή Δεξιό Κλικ Στην Εικόνα Και Επιλέξτε «Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου»
  • We Automatically Add Alt Text To Describe Your Images To People Who Have Vision Impairments. To Edit This Description Or Write Your Own, Click On This Bar Or Right-Click The Image And Choose “Edit Alt Text”

Automatic Alt Text

Στο κάτω μέρος της Εικόνας (Picture) μπορούμε να δούμε το Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) που ήδη προϋπάρχει και που είναι το εξής για το δικό μου παράδειγμα: Εικόνα Που Περιέχει Κείμενο, Βιβλίο (A Picture Containing Text, Book).

Εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε ή να αλλάξουμε το Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) για την Εικόνα (Image), κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας πάνω της. Αφού το κάνουμε, εμφανίζεται το μενού συντόμευσης όπου και θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου (Edit Alt Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Edit Alt Text

Αφού επιλεγεί η εντολή Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου (Edit Alt Text), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) στα δεξιά της Παρουσίασης (Presentation), όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το Παράθυρο Εργασιών (Task Pane) ενημερωνόμαστε για το εξής:

  • Πώς Θα Περιγράφατε Αυτήν Την Εικόνα Και Το Περιβάλλον Της Σε Ένα Άτομο Με Προβλήματα Όρασης;
  • How Would You Describe This Picture And Its Context To Someone Who Is Blind?

Στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της περιοχής ενημέρωσης, μπορούμε να διαγράψουμε, επεξεργαστούμε ή να πληκτρολογήσουμε το δικό μας Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) για την Εικόνα (Image) μας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας, στο πλαίσιο κειμένου και να αρχίσουμε να πληκτρολογούμε το δικό μας Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text).

Alt Text Task Pane

Σε περίπτωση που η Εικόνα (Image) δεν διαθέτει Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) και δεν ξέρουμε τι να γράψουμε εμείς οι ίδιοι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί που βρίσκεται στο Παράθυρο Εργασιών Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text Task Pane) που αναφέρει το εξής:

  • Δημιουργία Περιγραφής Για Εμένα
  • (Create Description For Me)

Αμέσως θα δημιουργηθεί το Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) για την Εικόνα (Image).

Generate Alt Text

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την Εισαγωγή Εναλλακτικού Κειμένου Σε Εικόνα Στο PowerPoint (Add Alt Text On Images In PowerPoint).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s