Γραμματοσειρά Dubai Στο Microsoft Office 365

Posted on

Dubai Font in Microsoft Office 365

Font Icon

Ορολογία Γραμματοσειράς: Η γραμματοσειρά (αγγλ. font) είναι σύνολο τυπογραφικών χαρακτήρων (γλυφών), σχεδιασμένων με γνώμονα τη μεταξύ τους αρμονία και ομοιομορφία για να αναπαραστήσουν ένα αλφάβητο. Συνήθως περιλαμβάνει τα γράμματα ενός ή περισσοτέρων αλφαβήτων, αλλά και μια σειρά αριθμών, σημείων στίξης και συμβόλων. Μπορεί, επίσης, να αποτελείται εξ ολοκλήρου από ιδεογράμματα και σύμβολα, π.χ. μαθηματικά σύμβολα ή σύμβολα χαρτογράφησης.

Πηγή Ορολογίας

Dubai Font Family in Microsoft Office 365 Greek

Το Office έχει διανείμει μία καινούργια Γραμματοσειρά (Font) που ονομάζεται Dubai, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Dubai. Η καινούργια Γραμματοσειρά Dubai είναι διαθέσιμη στο Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook. Για να χρησιμοποιήσουμε την καινούργια Γραμματοσειρά Dubai μαζί με άλλες διαθέσιμες Γραμματοσειρές (Fonts) που έχουμε εγκαταστήσει, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε να μορφοποιήσουμε με Γραμματοσειρά Dubai, και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γραμματοσειρά (Font), να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού από τα δεξιά όπου και εμφανίζεται η τρέχουσα Γραμματοσειρά (Font), όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Ανάλογα με τις Γραμματοσειρές (Font) που έχουμε εγκαταστήσει, το στιγμιότυπο οθόνης μπορεί να διαφέρει. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, πλοηγούμαστε στο πτυσσόμενο μενού, όπου και στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε την Γραμματοσειρά Dubai (Dubai Font), όπου και την επιλέγουμε και το Κείμενό (Text) έχει μορφοποιηθεί σε Γραμματοσειρά Dubai (Dubai Font).

Dubai Font in Microsoft Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το κείμενο και από το πτυσσόμενο μενού Γραμματοσειρά (Font) έχω επιλέξει την Γραμματοσειρά Dubai Light, και αμέσως το κείμενό μας έχει μορφοποιηθεί σε Dubai Light.

Dubai Font in Microsoft Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το κείμενο και από το πτυσσόμενο μενού Γραμματοσειρά (Font) έχω επιλέξει την Γραμματοσειρά Dubai Medium, και αμέσως το κείμενό μας έχει μορφοποιηθεί σε Dubai Medium.

Dubai Font in Microsoft Word

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτό ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel (Workbook) και από το πτυσσόμενο μενού Γραμματοσειρά (Font), μπορούμε να δούμε τη Γραμματοσειρά (Font) Dubai, Dubai Light και Dubai Medium για να επιλέξουμε και για να Μορφοποιήσουμε (Format) το Κείμενό (Text) στο τρέχον Κελί (Cell).

Dubai Font in Microsoft Excel

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint, και από το πτυσσόμενο μενού Γραμματοσειρά (Font), μπορούμε να δούμε τη Γραμματοσειρά (Font) Dubai, Dubai Light και Dubai Medium για να επιλέξουμε και για να Μορφοποιήσουμε (Format) το Κείμενό (Text) στη τρέχουσα Διαφάνεια (Slide).

Dubai Font in PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, συντάσσω ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New E-Mail Message), και από το πτυσσόμενο μενού Γραμματοσειρά (Font) μπορούμε να δούμε τη Γραμματοσειρά (Font) Dubai, Dubai Light και Dubai Medium για να επιλέξουμε και για να Μορφοποιήσουμε (Format) το Κείμενό (Text) στο Μήνυμα (Message).

Dubai Font in Microsoft Outlook

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς να Χρησιμοποιήσετε τη νέα Γραμματοσειρά Dubai στο Microsoft Office 365 (How to Use the new Dubai Font in Microsoft Office 365).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s