Παράθυρο Εργασιών Επεξεργαστής Στο Word και Outlook

Posted on

New Editor Pane in Word and Outlook

Το καινούργιο Παράθυρο Εργασιών Επεξεργαστής (Editor Task Pane) στο Microsoft Word και στο Microsoft Outlook ελέγχει τα Έγγραφά (Documents) και Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Messages) για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη. Επίσης κάνει προτάσεις για το τι γράφουμε καθώς αυτές οι προτάσεις βασίζονται στα περιεχόμενα.

Editor Task Pane in Word 365 Greek

Ο Επεξεργαστής (Editor), επισημαίνει για λάθη στα έγγραφα και μηνύματα τα οποία είναι τα εξής:

 • Κόκκινή υπογράμμιση για ορθογραφικά λάθη
 • Μπλε διπλή υπογράμμιση για γραμματικά λάθη
 • Χρυσές διακεκομμένες γραμμές για στυλ

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από την αριστερή πλευρά της κορδέλας που ονομάζεται Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) να επιλέξουμε την εντολή Ορθογραφικός και Γραμματικός Έλεγχος (Spelling & Grammar) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Review - Proofing - Spelling And Grammar

Αφού επιλέξουμε την εντολή Ορθογραφικός και Γραμματικός Έλεγχος (Spelling & Grammar), εμφανίζεται το Παράθυρο Εργασιών Επεξεργαστής (Editor Task Pane) στα δεξιά της οθόνης μας όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Στο Παράθυρο Εργασιών Επεξεργαστής (Editor Task Pane), ολόκληρη η πρόταση που βρίσκεται στο Έγγραφο του Word και που βρίσκεται ο εισαγωγέας μας αναγράφεται εκεί. Στα δεξιά του κειμένου στον Επεξεργαστή (Editor) βρίσκεται και ένα μικρό ηχείο. Εάν επιλέξουμε το ηχείο, ολόκληρη η πρόταση θα εκφωνηθεί.

Editor Task Pane

Το πρώτο λάθος που θα εντοπισθεί στο Έγγραφο (Document), όπου και στο δικό μου παράδειγμα είναι η λέξη ‘reeding’. Για χάρη της ανάρτησης, την έχω γράψει λάθος και στο Παράθυρο Εργασιών Επεξεργαστής (Editor Task Pane), έχουμε την περιοχή Προτάσεις (Suggestions), όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Στην περιοχή έχουμε την σωστή εκφώνηση της λέξης, καθώς με το τι σημαίνει.

Editor Task Pane

Στα δεξιά της σωστής λέξης, εάν επιλέξουμε το βέλος, θα εμφανιστεί το μενού με τις ακόλουθες επιλογές:

 • Εκφώνηση (Read Aloud): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή η λανθασμένη λέξη θα Εκφωνηθεί.
 • Συλλαβισμός (Spell Out): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή η λανθασμένη λέξη θα Συλλαβιστεί (Spelled Out).
 • Αλλαγή Όλων (Change All): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, η λανθασμένη λέξη θα αλλαχτεί με αυτή που επιλέξαμε εμείς σε όλο το έγγραφο.
 • Προσθήκη Στην Αυτόματη Διόρθωση (Add To AutoCorrect): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή η συγκεκριμένη λέξη θα προστεθεί στην Αυτόματη Διόρθωση (AutoCorrect).
 • Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect Options): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect), όπου και μπορούμε

Editor Drop Down Menu

Ακριβώς κάτω από αυτήν την περιοχή έχουμε τις εξής εντολές στη διάθεσή μας για τις λανθασμένες λέξεις και οι οποίες είναι οι εξής:

 • Προσθήκη Στο Λεξικό (Add To Dictionary): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, η λέξη (είτε σωστή, λανθασμένη ή άγνωστη) θα προστεθεί στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary).
 • Παράβλεψη Μία Φορά (Ignore Once): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, η λέξη (είτε σωστή, λανθασμένη ή άγνωστη) η λέξη θα Παραλειφθεί Μία Φορά (Ignored Once).
 • Παράβλεψη Όλων (Ignore All): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, η λέξη (είτε σωστή, λανθασμένη ή άγνωστη) η λέξη θα Παραλειφθεί Σε Όλες Τις (Ignore All) εμφανίσεις στο Έγγραφο (Document).

Add To Dictionary

Στο τέλος του Παραθύρου Εργασιών Επεξεργαστής (Editor Task Pane), έχουμε στη διάθεσή μας τη Γλώσσα (Language) όπου και μπορούμε να επιλέξουμε για να κάνουμε τον Ορθογραφικό Έλεγχο (Spelling). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στον σύνδεσμο Γλώσσα (Language) και αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Γλώσσα (Language) μαζί με όλες τις διαθέσιμες γλώσσες από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε.

Language Dialog Box

Εάν δουλεύουμε στο έγγραφό μας, το παράθυρο εργασιών Επεξεργαστής (Editor), θα καταστεί ανενεργό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε για να γίνει και πάλι ενεργό, είναι να πατήσουμε στο κουμπί Συνέχιση (Resume), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Resume

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει το Νέο Παράθυρο Εργασιών Επεξεργαστή (New Editor Pane) στο Microsoft Word και Microsoft Outlook.

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s