Αλλαγή Προκαθορισμένης Θέσης Αρχείου Στο Microsoft Office

Posted on

Set a Default Folder in Microsoft Office

Ο προκαθορισμένος φάκελος αποθήκευσης Εγγράφων (Documents), ο προκαθορισμένος φάκελος αποθήκευσης Βιβλίων Εργασίας (Workbooks) και ο προκαθορισμένος φάκελος αποθήκευσης Παρουσιάσεων (Presentations) είναι αυτά στα οποία όλα τα αρχεία αποθηκεύονται όταν τα δημιουργούμε με τα προγράμματα του Microsoft Office. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε ένα διαφορετικό προεπιλεγμένο φάκελο εάν το επιθυμούμε. Ο φάκελος αυτός που θα επιλέξουμε εφαρμόζεται μόνο στο πρόγραμμα το οποίο εκτελούμε εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

File Recent Activity in  Microsoft Word 365 Greek

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Αφού μεταφερθώ σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, επιλέγω την εντολή Επιλογές (Options) από τα αριστερά.

File - Options

Αφού επιλεγεί η εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Από αυτό το παράθυρο διαλόγου, από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Αποθήκευση (Save) και από το μέσο του παραθύρου κάτω από την περιοχή Αποθήκευση Εγγράφων (Save Documents), εντοπίζουμε την περιοχή που αναγράφει Προεπιλεγμένη Θέση Τοπικού Αρχείου (Default File Location). Στα δεξιά της εντολής αυτής, θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Αναζήτηση (Browse) για εντοπίσουμε και να επιλέξουμε την Προκαθορισμένη Θέση Αρχείου (Default File Location) για τα έγγραφα του Microsoft Word.

Word Options - Save

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Αφού μεταφερθώ σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, επιλέγω την εντολή Επιλογές (Options) από τα αριστερά.

File - Options

Αφού επιλεγεί η εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Από αυτό το παράθυρο διαλόγου, από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Αποθήκευση (Save) και από το μέσο του παραθύρου κάτω από την περιοχή Αποθήκευση Βιβλίου Εργασίας (Save Workbooks), εντοπίζουμε την περιοχή που αναγράφει Προεπιλεγμένη Θέση Τοπικού Αρχείου (Default File Location). Στα δεξιά της εντολής αυτής, στο διαθέσιμο πλαίσιο κειμένου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την καινούργια θέση που θέλουμε να έχουμε για Προεπιλεγμένη Θέση Αρχείου (Default Folder) για όλα τα Βιβλία Εργασίας (Workbooks) του Excel.

Excel Options - Save

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Αφού μεταφερθώ σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, επιλέγω την εντολή Επιλογές (Options) από τα αριστερά.

File - Options

Αφού επιλεγεί η εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Από αυτό το παράθυρο διαλόγου, από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Αποθήκευση (Save) και από το μέσο του παραθύρου κάτω από την περιοχή Αποθήκευση Παρουσιάσεων (Save Presentations), εντοπίζουμε την περιοχή που αναγράφει Προεπιλεγμένη Θέση Τοπικού Αρχείου (Default File Location). Στα δεξιά της εντολής αυτής, στο διαθέσιμο πλαίσιο κειμένου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την καινούργια θέση που θέλουμε να έχουμε για Προεπιλεγμένη Θέση Αρχείου (Default Folder) για όλες τις Παρουσιάσεις (Presentations) του PowerPoint.

PowerPoint Options

Αυτό είναι. Τα παραπάνω βήματα περιγράφουν πώς να αλλάξουμε τον προεπιλεγμένο φάκελο αποθήκευσης για όλα τα Έγγραφα (Documents) του Word, για όλα τα Βιβλία Εργασίας (Workbooks) του Excel και για όλες τις Παρουσιάσεις (Presentations) του PowerPoint.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Αλλαγής Προκαθορισμένης Θέσης Αρχείου Σε Εφαρμογές του Microsoft Office (How To Change The Default Folder For Microsoft Office Applications).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s