Επιλογές Εμφάνισης Βιβλίου Εργασίας Στο Excel

Posted on

Display Options For Workbook in Excel

Μερικές φορές μπορεί να μας συμβεί, όταν δουλεύουμε σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel να μην εμφανίζεται η Οριζόντια (Horizontal) ή Κατακόρυφη (Vertical) Γραμμή Κύλισης (Scroll Bar). Μπορεί ακόμα και να μην είναι ορατά τα Φύλλα Εργασίας (Sheet Tabs), ή ακόμα τα Αντικείμενα (Objects) που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Τι έχει συμβεί; Όλα θα εξηγηθούν και θα περιγραφούν στην παρακάτω ανάρτηση.

Display Options for Workbook Greek

Πρώτα θα πρέπει να ανοίξουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) στο οποίο παρατηρούνται αυτά που περιγράφονται παραπάνω. Έπειτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, από τα αριστερά θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Excel - Info - Options

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), όπου από τα αριστερά του παραθύρου θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Excel Options - Advanced

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced), θα πρέπει να πλοηγηθούμε με την γραμμή κύλισης που βρίσκεται στα αριστερά του παραθύρου για να εντοπίσουμε την περιοχή στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options) που αναφέρει το παρακάτω, όπως εμφανίζεται και στην εικόνα:

Επιλογές Εμφάνισης Για Αυτό Το Βιβλίο Εργασίας (Display Options For This Workbook)

Εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού, δεξιά της περιοχής αυτής, θα μπορούμε να επιλέξουμε από ποιο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις που θα κάνουμε, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

For This Workbook

Σε αυτήν την περιοχή και από κάτω, έχουμε τις εξής διαθέσιμες εντολές από τις οποίες θα μπορούμε είτε να ενεργοποιήσουμε είτε να απενεργοποιήσουμε, ανάλογα με το τι θέλουμε να εμφανίσουμε στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook).

  • Εμφάνιση Οριζόντιας Γραμμής Κύλισης (Show Horizontal Scroll Bar): Η Οριζόντια Γραμμή Κύλισης θα εμφανίζεται ή όχι στο Βιβλίο Εργασίας
  • Εμφάνιση Κατακόρυφης Γραμμής Κύλισης (Show Vertical Scroll Bar): Η Κατακόρυφη Γραμμή Κύλισης θα εμφανίζεται ή όχι στο Βιβλίο Εργασίας
  • Εμφάνιση Καρτελών Φύλλου (Show Sheet Tabs): Θα εμφανίζονται ή όχι τα Φύλλα Εργασίας στο Βιβλίο Εργασίας
  • Ομαδοποίηση Ημερομηνιών Στο Μενού Αυτόματου Φίλτρου (Group Dates in the AutoFilter Menu): Οι ημερομηνίες θα ομαδοποιούνται ή όχι στο μενού του Αυτόματου Φίλτρου
  • Για Τα Αντικείμενα, Να Εμφανίζεται (For Objects, Show): Τα Αντικείμενα θα εμφανίζονται ή όχι στο Βιβλίο Εργασίας
  •       Όλα (All)
  •       Τίποτα (Απόκρυψη Αντικειμένων) ((Nothing (Hide Objects))

Display Options For This Workbook

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε για το Βιβλίο Εργασίας (Workbook), θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τις Επιλογές Εμφάνισης Του Βιβλίου Εργασίας Στο Excel (Display Options for Workbook in Excel).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s