Επιλογές Εμφάνισης Φύλλου Εργασίας Στο Excel

Posted on

Display Options For Worksheet in Excel

Όπως έχω αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτησή μου Επιλογές Εμφάνισης Βιβλίου Εργασίας Στο Excel (Display Options for Workbook), το ίδιο περίπου μπορεί να συμβεί και σε Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Διάφορα στοιχεία μπορεί να μην εμφανίζονται, ή άλλα στοιχεία που δεν έχουμε συνηθίσει να εμφανίζονται. Στοιχεία όπως, Κεφαλίδες (Headings) Στηλών (Columns) και Γραμμών (Rows), Συναρτήσεις (Formulas) μπορεί να εμφανίζονται στα Κελιά (Cells) αντί του Αποτελέσματος (Results), Αλλαγές Σελίδων (Page Breaks) μπορεί να εμφανίζονται και άλλα πολλά. Τι κάνουμε; Όλα εξηγούνται στην παρακάτω ανάρτησή μου.

Display Options for Worksheet Greek

Πρώτα θα πρέπει να ανοίξουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) που χρειαζόμαστε, και έπειτα να μεταφερθούμε στο επιθυμητό Φύλλο Εργασίας (Worksheet).  Έπειτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, από τα αριστερά θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Excel - Info - Options

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), όπου από τα αριστερά του παραθύρου θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Excel Options - Advanced

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced), θα πρέπει να πλοηγηθούμε με την γραμμή κύλισης που βρίσκεται στα αριστερά του παραθύρου για να εντοπίσουμε την περιοχή στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options) που αναφέρει το παρακάτω, όπως εμφανίζεται και στην εικόνα:

Επιλογές Εμφάνισης Για Αυτό Το Φύλλο Εργασίας (Display Options For This Worksheet)

Εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά της περιοχή αυτής, θα μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις που θα κάνουμε, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

For This Worksheet

Κάτω από αυτήν την περιοχή έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής εντολές, για να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το τι θέλουμε να εμφανίζεται στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μας.

  • Εμφάνιση Κεφαλίδων Γραμμών και Στηλών (Show Row And Column Headers): Οι Κεφαλίδες Γραμμών και Στηλών θα εμφανίζονται ή όχι στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet).
  • Εμφάνιση Τύπων Σε Κελιά, Αντί Των Υπολογισμένων Αποτελεσμάτων (Show Formulas In Cells Instead Of Their Calculated Results): Θα εμφανίζονται οι Συναρτήσεις στα Κελιά αντί των Αποτελεσμάτων
  • Εμφάνιση Φύλλου Από Δεξιά Προς Τα Αριστερά (Show Sheet Right-To-Left): Το Φύλλο Εργασίας θα εμφανίζεται με κατεύθυνση από Δεξιά προς τα Αριστερά
  • Εμφάνιση Αλλαγών Σελίδας (Show Page Breaks): Οι Αλλαγές Σελίδων θα εμφανίζονται στο Φύλλο Εργασίας
  • Εμφάνιση Μηδενικού Σε Κελιά Με Μηδενική Τιμή (Show A Zero In Cells That Have Zero Value): Θα εμφανίζεται το Μηδενικό σε κελιά που έχουν μηδενική τιμή
  • Εμφάνιση Συμβόλου Διάρθρωσης, Εάν Έχει Εφαρμοστεί Διάρθρωση (Show Outline Symbols If An Outline Is Applied): Όταν κάνουμε χρήση Σύνοψης ή Μερικών Αθροισμάτων για δεδομένα, εμφανίζονται τα Σύμβολα Διάρθρωσης στα αριστερά του Φύλλου Εργασίας. Εάν δεν τα χρειαζόμαστε, απενεργοποιούμε αυτήν την εντολή.
  • Εμφάνιση Γραμμών Πλέγματος (Show Gridlines): Εμφανίζονται ή όχι οι Γραμμές Πλέγματος στο Φύλλο Εργασίας.
  • Χρώμα Γραμμών Πλέγματος (Gridline Color): Μπορούμε να επιλέξουμε Χρώμα για τις Γραμμές Πλέγματος να εμφανίζονται ή όχι

Display Options Workbook

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε για το Φύλλο Εργασίας (Worksheet), θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τις Επιλογές Εμφάνισης Του Φύλλου Εργασίας Στο Excel (Display Options for Worksheet in Excel).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s