Εισαγωγή Λεζάντων Σε Video Στο PowerPoint 365

Posted on

Insert Closed Captions on Videos in PowerPoint 365

Εισαγωγή Λεζάντων Στο  PowerPoint

Τώρα στο PowerPoint μπορούμε να Εισάγουμε Λεζάντες (Closed Captions) σε Video που βρίσκονται σε Παρουσιάσεις (Presentations). Γιατί όμως θα πρέπει να εισάγουμε Λεζάντες (Closed Captions) στα Video μας στις Παρουσιάσεις (Presentations).

  • Πρώτον, για να αποκτήσουμε μεγαλύτερο ακροατήριο
  • Δεύτερον, για να απευθυνθούμε και σε άτομα που έχουν προβλήματα ακοής
  • Και Τρίτον, για να έχουμε πρόσβαση σε άτομα που μιλάνε άλλες γλώσσες εκτός από την δική μας

Για να δούμε λοιπόν, πώς μπορούμε να Εισάγουμε Λεζάντες Σε Video Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint (Insert Captions on a Video in a PowerPoint Presentation), απλώς συνεχίστε να διαβάζετε.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από τα δεξιά της κορδέλας στην περιοχή που ονομάζεται Πολυμέσα (Multimedia), να εντοπίσουμε την εντολή που ονομάζεται Βίντεο (Video) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Multimedia

Αφού επιλέξουμε την εντολή Βίντεο (Video), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής διαθέσιμες εντολές από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε για να εισάγουμε Βίντεο (Video) στην Διαφάνειά (Slide) μας:

  • Βίντεο Στο Internet (Online Video)
  • Βίντεο Στον Υπολογιστή Μου (Videos On My PC)

Insert Multimedia

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ήδη εισάγει το Βίντεο (Video) στην Διαφάνεια (Slide) και εφόσον έχει εισαχθεί και είναι επιλεγμένο, ενεργοποιείται το κυρίως tab Εργαλεία Βίντεο (Video Tools), το οποίο απαρτίζεται από τα δύο εξής tab:

Το tab Μορφή (Format) και το tab Αναπαραγωγή (Playback), όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Playback Tab

Αφού επιλέξουμε το tab Αναπαραγωγή (Playback), εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Επιλογές Λεζάντας (Caption Options) από τα δεξιά. Τότε επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Λεζάντας (Insert Captions) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Λεζάντας (Insert Captions). Εάν πλοηγηθούμε πάνω από την εντολή ενημερωνόμαστε με τις εξής πληροφορίες:

Εισαγάγετε Κλειστές Λεζάντες WebVTT Για Τα Πολυμέσα Σας Εδώ

Insert WebVTT Closed For Your Media Here

Insert Captions

Αφού επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή Λεζάντων (Insert Captions), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Λεζάντων (Insert Captions), όπου και θα πρέπει να εντοπίσουμε το αρχείο VTT (όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω). Για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο VTT απλώς ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ. Αφού εντοπίσουμε το αρχείο VTT, το επιλέγουμε και πατάμε στο κουμπί ΟΚ, για να επιστρέψουμε στην Παρουσίασή (Presentation) και ειδικότερα στο Βίντεο (Video).

Insert Captions Dialog Box

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε το Βίντεο (Video) στην Διαφάνεια (Slide), όπου στο κάτω δεξιό μέρος του Βίντεο (Video) έχουμε στην διάθεσή μας την εντολή Υπότιτλοι (Subtitles). Εάν πατήσουμε στην εντολή, μπορούμε να επιλέξουμε είτε να Ενεργοποιήσουμε είτε να Απενεργοποιήσουμε τους Υπότιτλους (Subtitles), ή να επιλέξουμε ποιόν Υπότιτλο (Subtitle) θέλουμε, σε περίπτωση που έχουμε πάνω από έναν υπότιτλο διαθέσιμο.

Subtitltes On - Off

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε το Βίντεο (Video) να αναπαράγεται μαζί με τους Υπότιτλους (Subtitles).

Video Player

Επίσης και στην επόμενη εικόνα, έχουμε ένα παράδειγμα με τους Υπότιτλους (Subtitles) που αναπαράγεται μαζί με το Βίντεο (Video) σε μία Παρουσίαση του PowerPoint (Presentation).

Video Player

Εφόσον έχουμε εισάγει Λεζάντες (Captions) στο Βίντεο (Video), και δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, απλώς επιλέγουμε πάλι το tab Αναπαραγωγή (Playback) και από την περιοχή Λεζάντες (Captions) της κορδέλας, επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Λεζάντας (Insert Captions) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Όλων Των Λεζάντων (Remove All Captions) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Remove All Captions

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το Βίντεο (Video) που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγή Λεζάντας Σε Βίντεο Στο PowerPoint 365 (Insert Closed Captions on Videos in PowerPoint 365).

Μην ξεχάσετε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s