Εισαγωγή Πρόσφατων Συνδέσεων Στο Office 365

Posted on

Insert Recent Links in Office 365

Insert Recent Links in Office 365

Μερικές φορές όταν δουλεύουμε σε ένα Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook), Παρουσίαση (Presentation) ή Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Message), αναρωτιόμαστε ότι θα ήταν πολύ εύχρηστο να συμπεριλάβουμε έναν Σύνδεσμο (Link) απλά και γρήγορα. Λοιπόν τώρα, μπορούμε να το κάνουμε και η διαδικασία δεν είναι καθόλου περίπλοκη και χρονοβόρα. Το μόνο που χρειάζεστε να κάνετε είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft Word και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert). Έπειτα από την περιοχή της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Συνδέσεις (Links) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Word Document

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Συνδέσεις (Links) στην κορδέλα, επιλέγουμε την εντολή Συνδέσεις (Links), όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) όπου και μπορούμε να εισάγουμε σαν Σύνδεση (Link). Έχετε υπόψιν ότι μόνο τα αρχεία που εμφανίζονται σε εμάς είναι αυτά που έχουμε δουλέψει πρόσφατα και που είναι αποθηκευμένα στο SharePoint ή στο OneDrive. Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού, μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή Σύνδεσης (Insert Link), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Υπερσύνδεσης (Insert Hyperlink) και που έχω αναφέρει και περιγράψει σε προηγούμενη ανάρτησή μου για το Excel και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ. Αυτό που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε ένα από τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) που θέλουμε και η Σύνδεση (Link) θα εισαχθεί στο Έγγραφο (Document) ή στο επιλεγμένο Κείμενο (Text).

Insert - Link

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert). Τότε εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Συνδέσεις (Links) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Excel Spreadsheet

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Συνδέσεις (Links) της κορδέλας, επιλέγουμε την εντολή Συνδέσεις (Links) όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) όπου και μπορούμε να εισάγουμε σαν Σύνδεσμο (Link). Επιλέγουμε ένα από τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) και αμέσως ο Σύνδεσμος (Link) εισάγεται στο Κελί (Cell) το οποίο είναι ενεργό.

Insert - Link

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert). Τότε εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Συνδέσεις (Links) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

PowerPoint Options

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Συνδέσεις (Links) της κορδέλας, επιλέγουμε την εντολή Συνδέσεις (Links) όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) όπου και μπορούμε να εισάγουμε σαν Σύνδεσμο (Link). Επιλέγουμε ένα από τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) και αμέσως ο Σύνδεσμος (Link) εισάγεται στο Πλαίσιο Κειμένου (Text Box) της Παρουσίασης (Presentation).

Insert - Link

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Outlook και έχω δημιουργήσει ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Mail Message) και έπειτα έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert). Τότε εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Συνδέσεις (Links) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Mail Message

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Συνδέσεις (Links) της κορδέλας, επιλέγουμε την εντολή Συνδέσεις (Links) όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) όπου και μπορούμε να εισάγουμε σαν Σύνδεσμο (Link). Επιλέγουμε ένα από τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) και αμέσως ο Σύνδεσμος (Link) εισάγεται στο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Message).

Insert - Link

Σε όλες τις περιπτώσεις που περιεγράφηκαν πιο πάνω, εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα προσαρμοσμένο κείμενο στο αρχείο, θα πρέπει να το πληκτρολογήσουμε, να το επιλέξουμε και θα βρούμε το αρχείο στην εντολή Συνδέσεις (Links).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει το χαρακτηριστικό Εισαγωγή Πρόσφατης Σύνδεσης Στο Microsoft Office 365.

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s