Δημιουργία Φακέλου Αναζήτησης Στο Outlook 365

Posted on

Create A Search Folder in Outlook 365

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, ανέφερα για τις Επιλογές Αναζήτησης (Search Options), τα Εργαλεία Αναζήτησης (Search Tools Tab) και για τη Δημιουργία Ευρετηρίου (Create Index) στο Outlook 365. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πως θα δημιουργήσουμε έναν Φάκελο Αναζήτησης (Search Folder) βασισμένο σε κριτήρια. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να διαβάζουμε παρακάτω.

Δημιουργία Φακέλου Αναζήτησης Στο Outlook 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Φάκελος (Folder) και έπειτα από τα αριστερά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Δημιουργία (New), επιλέγουμε την εντολή Νέος Φάκελος Αναζήτησης (New Search Folder) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

New Search Folder

Αφού επιλεχθεί η εντολή Νέος Φάκελος Αναζήτησης (New Search Folder), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος Φάκελος Αναζήτησης (New Search Folder), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αυτό το παράθυρο διαλόγου έχει κάποια προκαθορισμένα Κριτήρια Αναζήτησης (Search Criterias), όπου και θα πρέπει να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό το παράθυρο διαλόγου απαρτίζεται από τις εξής κατηγορίες από Προκαθορισμένους Φακέλους (Search Folders) και που είναι τα εξής:

Ανάγνωση Αλληλογραφίας (Reading Mail):

 • Μη Αναγνωσμένη Αλληλογραφία (Unread Mail)
 • Αλληλογραφία Με Σημαία Υπενθύμισης (Mail Flagged For Follow Up)
 • Αλληλογραφία Μη Αναγνωσμένη ή Με Σημαία Υπενθύμισης (Mail Either Unread Or Flagged For Follow Up)
 • Σημαντική Αλληλογραφία (Important Mail)

Αλληλογραφία Από Άτομα Και Λίστες (Mail From People And Lists):

 • Αλληλογραφία Από Και Προς Συγκεκριμένα Άτομα (Mail From And To Specific People)
 • Αλληλογραφία Από Συγκεκριμένα Άτομα (Mail From Specific People)
 • Αλληλογραφία Που Στάλθηκε Απευθείας Σε Εμένα (Mail Sent Directly To Me)
 • Αλληλογραφία Που Αποστέλλεται Σε Ομάδες Επαφών (Mail Sent To Public Groups)

Οργάνωση Αλληλογραφίας (Organizing Mail):

 • Κατηγοριοποιημένη Αλληλογραφία (Categorized Mail)
 • Αλληλογραφία Μεγάλου Όγκου (Large Mail)
 • Παλιά Αλληλογραφία (Old Mail)
 • Αλληλογραφία Με Συνημμένα (Mail with Attachments)
 • Αλληλογραφία Με Συγκεκριμένες Λέξεις (Mail With Specific Words)

Προσαρμογή (Custom):

 • Δημιουργία Προσαρμοσμένου Φακέλου Αναζήτησης (Create A Custom Search Folder)

Select A Search Folder

Στην παρακάτω εικόνα, παρατηρούμε στο τέλος από τους Φακέλους (Folders) που βρίσκονται στα Εισερχόμενα (Inbox), τους Φακέλους Αναζήτησης (Search Folders), όπου και έχει δημιουργηθεί ο φάκελος Μη Αναγνωσμένη Αλληλογραφία (Unread Messages). Σε αυτόν τον φάκελο όλα τα Μη Αναγνωσμένα Μηνύματα (Unread Messages) θα εμφανιστούν.

Unread Mail

Εάν θέλουμε να διαγράψουμε τον προκαθορισμένο Φάκελο Αναζήτησης (Search Folder) που δημιουργήσαμε, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το επιλέξουμε και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του με το ποντίκι μας. Αμέσως θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης, όπου θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Διαγραφή Φακέλου (Delete Folder) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί, όπου θα μας ενημερώνει ότι ο Φάκελος (Folder) που δημιουργήσαμε θα διαγραφεί αλλά όχι τα περιεχόμενα του Φακέλου (Folder).

Shortcut Menu - Delete Folder

Εάν θέλουμε να προσαρμόσουμε τον Φάκελο Αναζήτησης (Search Folder) που δημιουργήσαμε, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε είναι να το επιλέξουμε και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του, όπου και θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης όπου και θα επιλέξουμε την εντολή Προσαρμογή Αυτού Του Φακέλου Αναζήτησης (Customize The Search folder), όπου και μπορούμε να προσαρμόσουμε τις παρακάτω εντολές:

 • Όνομα (Name) του Φακέλου Αναζήτησης (Search Folder)
 • Κριτήρια (Criteria): Μπορούμε να αλλάξουμε τα κριτήρια του Φακέλου Αναζήτησης (Search Folder)
 • Αναζήτηση (Browse): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερη αλληλογραφία από άλλους Φακέλους (Folders).

Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ, για να εφαρμοστούν.

Customize This Search Folder

Όλες οι εντολές που περιεγράφηκαν πιο πάνω μαζί με άλλες, μπορούν να γίνουν και από το tab Φάκελος (Folder) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Φάκελος (Folder) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Πώς Να Δημιουργήσουμε Έναν Φάκελο Αναζήτησης Στο Microsoft Outlook 365 (Create A Search Folder In Microsoft Outlook 365).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s