Κοινή Χρήση Αρχείων Στο Microsoft Office 365

Posted on

Enhanced Share Feature in Office 365

Όταν δουλεύομε σε ένα αρχείο, μπορούμε απευθείας να το αποθηκεύσουμε στο OneDrive είτε Προσωπικό (Personal) είτε Επαγγελματικό (Business). Το OneDrive μας δίνει πρόσβαση στα αρχεία μας οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Απλώς το μοιραζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε αρχεία εντός και εκτός οργανισμού. Όταν το κάνουμε, οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στο αρχείο, αυτό θα ενημερωθεί αυτόματα. Όταν δουλεύουμε στο Microsoft Office, μπορούμε να συντάξουμε με άλλους ένα Έγγραφο (Document), ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή μία Παρουσίαση (Presentation) σε μία συσκευή και να το τελειώσουμε σε μία άλλη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρκετά εργαλεία για να επισημάνουμε και να σχολιάσουμε. Για να ορίσουμε ένα αρχείο σε Κοινή Χρήση (Share) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Επιλογές Κοινής Χρήσης Στο Office 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω την εφαρμογή του Microsoft Word να τρέχει, και έπειτα έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Κοινή Χρήση (Share).

Drop Down Menu - Share

Αφού επιλεγεί η εντολή Κοινή Χρήση (Share) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου ενημερωνόμαστε για το εξής:

  • Πραγματοποιήστε Αποστολή Του Εγγράφου Στο OneDrive Για Να Το Μοιραστείτε (Please Upload Your Document To OneDrive To Share It)

Μπορούμε να μοιραστούμε το Έγγραφό μας είτε στο OneDrive Επαγγελματικό (Business) ή στο OneDrive Προσωπικό (Personal).

Μπορούμε επίσης να επισυνάψουμε το Έγγραφό (Document) σε Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message) είτε σαν Έγγραφο (Document) του Word είτε σαν PDF Αρχείο.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε.

Share to OneDrive

Άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Κοινή Χρήση (Share), είναι εφόσον έχουμε ανοιχτή την Εφαρμογή του Word, στην πάνω δεξιά γωνία της κορδέλας εντοπίζουμε την εντολή Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και πιο πάνω. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το επιλέξουμε και αμέσως θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share) το οποίο περιεγράφηκε και πιο πάνω.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint να τρέχει, και έπειτα έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Κοινή Χρήση (Share).

Drop Down Menu - Share

Αφού επιλεγεί η εντολή Κοινή Χρήση (Share) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου ενημερωνόμαστε για το εξής:

  • Πραγματοποιήστε Αποστολή Της Παρουσίασής Στο OneDrive Για Να Το Μοιραστείτε (Please Upload Your Presentation To OneDrive To Share It)

Μπορούμε να μοιραστούμε την Παρουσίαση (Presentation) μας είτε στο OneDrive Επαγγελματικό (Business) ή στο OneDrive Προσωπικό (Personal).

Μπορούμε επίσης να επισυνάψουμε την Παρουσίαση (Presentation) σε Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message) είτε σαν Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint είτε σαν PDF Αρχείο.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε.

Share to OneDrive

Άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Κοινή Χρήση (Share), είναι εφόσον έχουμε ανοιχτή την Εφαρμογή του PowerPoint, στην πάνω δεξιά γωνία της κορδέλας εντοπίζουμε την εντολή Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και πιο πάνω. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το επιλέξουμε και αμέσως θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share) το οποίο περιεγράφηκε και πιο πάνω.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω την εφαρμογή του Microsoft Excel να τρέχει, και έπειτα έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Κοινή Χρήση (Share).

Drop Down Menu - Share

Αφού επιλεγεί η εντολή Κοινή Χρήση (Share) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου ενημερωνόμαστε για το εξής:

  • Πραγματοποιήστε Αποστολή Του Βιβλίου Εργασίας Στο OneDrive Για Να Το Μοιραστείτε (Please Upload Your Document To OneDrive To Share It)

Μπορούμε να μοιραστούμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) μας είτε στο OneDrive Επαγγελματικό (Business) ή στο OneDrive Προσωπικό (Personal).

Μπορούμε επίσης να επισυνάψουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) σε Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message) είτε σαν Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel είτε σαν PDF Αρχείο.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε.

Share to OneDrive

Άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Κοινή Χρήση (Share), είναι εφόσον έχουμε ανοιχτή την Εφαρμογή του Excel, στην πάνω δεξιά γωνία της κορδέλας εντοπίζουμε την εντολή Κοινή Χρήση (Share) όπως εμφανίζεται και πιο πάνω. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το επιλέξουμε και αμέσως θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κοινή Χρήση (Share) το οποίο περιγράφηκε και πιο πάνω.

Στην επόμενη εικόνα έχω ανοίξει δύο Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Messages). Στο πρώτο μήνυμα παρατηρούμε ως Επισύναψη (Attachment) του Εγγράφου (Document) του Word. Στο δεύτερο μήνυμα παρατηρούμε ως Επισύναψη (Attachment) ως Αρχείο PDF.

Attach A Copy as Attachment or PDF

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την Κοινή Χρήση Στο Microsoft Office 365 (Share Feature in Microsoft Office 365).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s