Εκφώνηση Κειμένου Στο Microsoft Word 365

Posted on

Read Aloud in Microsoft Word 365

Σε μία από τις πρώτες μου αναρτήσεις είχα περιγράψει τη διαδικασία Εκφώνηση Κειμένου Σε Ομιλία (Text To Speech) στο Microsoft Office 2010. Τώρα έχουμε στη διάθεσή μας το Microsoft Office 365 και το χαρακτηριστικό ονομάζεται Εκφώνηση (Read Aloud). Το χαρακτηριστικό αυτό έχει βελτιωθεί αφάνταστα, και ο στόχος του είναι να βοηθήσει άτομα με δυσλεξία. Καθώς χρησιμοποιούμε αυτό το χαρακτηριστικό, εκφωνείται το κείμενο δυνατά, και κάνει τη διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης λάθους πολύ πιο εύκολη. Βοηθάει επίσης στα άτομα τα οποία απλώς θέλουν να διαβάσουν το έγγραφο. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω για να γνωρίσετε καλύτερα το χαρακτηριστικό Εκφώνηση (Read Aloud) στο Microsoft Office 365.

Read Aloud Greek

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ομιλία (Speech), επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Εκφώνηση (Read Aloud) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εφόσον επιλέξουμε την εντολή Εκφώνηση (Read Aloud), τα τμήματα του εγγράφου μας που εκφωνούνται επισημαίνονται και εκφωνούνται δυνατά.

Review - Speech

Εφόσον επιλεγεί η εντολή, στα δεξιά του Εγγράφου (Document) του Word, μπορούμε να δούμε τον Πίνακα Ελέγχου της Εκφώνησης (Read Aloud Control Player). Οι εντολές είναι οι εξής:

  • Προηγούμενο (Previous)
  • Αναπαραγωγή (Play)
  • Επόμενο (Next)
  • Ρυθμίσεις (Settings)
  • Κλείσιμο (Close)

Read Aloud Player

Στην επόμενη εικόνα, έχω επιλέξει το κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) από τον Πίνακα Ελέγχου της Εκφώνησης (Read Aloud Control Player), όπου από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται μπορούμε να αυξομειώσουμε την Ένταση (Volume) της Εκφώνησης, και μπορούμε να αλλάξουμε τη Φωνή (Voice) του ατόμου που εκφωνεί το Έγγραφό (Document) μας. Μπορούμε να επιλέξουμε από Microsoft David Desktop (Ανδρική Φωνή) ή Microsoft Zira Desktop (Γυναικεία Φωνή).

Reading Speed

Στην επόμενη εικόνα, μπορούμε να δούμε το tab Αναθεώρηση (Review), όπου έχω επιλέξει την εντολή Εκφώνηση (Read Aloud). Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε τον Πίνακα Ελέγχου της Εκφώνησης (Read Aloud Control Player) στα δεξιά, καθώς και το κείμενό μας που επισημαίνεται καθώς εκφωνείται.

Speech Read Aloud

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει το χαρακτηριστικό Εκφώνηση Κειμένου (Read Aloud) στο Microsoft Word 365.

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s