Εμφάνιση Εστιασμένης Αλληλογραφίας Στο Outlook 365

Posted on

Show Focused Inbox in Outlook 365

Πες ότι θέλετε να συγκεντρωθείτε στα Μηνύματα (Emails) τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για εσάς και θέλετε να αφοσιωθείτε ολοκληρωτικά. Τι πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Outlook 365, και η Εστιασμένη Αλληλογραφία (Focused Inbox). Τι κάνει; Χωρίζει το Γραμματοκιβώτιό (Mailbox) σε δύο καρτέλες. Την καρτέλα Εστιασμένη (Focused) και στην καρτέλα Άλλα (Others). Όλα τα μηνύματα που σημαίνουν κάτι σημαντικό για εμάς βρίσκονται στην καρτέλα Εστιασμένα (Focused), και όλα τα άλλα βρίσκονται στην καρτέλα Άλλα (Others). Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για την Εστιασμένη Αλληλογραφία (Focused Inbox) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Focused Inbox Greek

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εστιασμένα Εισερχόμενα (Focused Inbox), θα παρατηρήσουμε από πάνω την εντολή Εμφάνιση Εστιασμένων Εισερχομένων (Show Focused Inbox), το οποίο είναι ενεργοποιημένο όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού ενεργοποιηθεί, το Γραμματοκιβώτιό (Mailbox) μας χωρίζεται σε δύο διαφορετικές καρτέλες και τα οποία είναι τα εξής και μπορούμε να δούμε και παρακάτω:

Καρτέλα Εστιασμένο (Focused) και Καρτέλα Άλλα (Other).

  • Τα πιο σημαντικά μηνύματα βρίσκονται στο tab Εστιασμένο (Focused).
  • Όλα τα άλλα μηνύματα παραμένουν στην καρτέλα Άλλα (Other).

Και οι δύο καρτέλες είναι εξίσου εύκολα προσβάσιμες. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε κλικ στην καρτέλα την οποία θέλουμε, για να δούμε τα μηνύματα τα οποία βρίσκονται εκεί.

View - Show Focused Inbox

Εάν θέλουμε να μετακινήσουμε ένα μήνυμα από το Άλλο (Other) tab στο tab Εστιασμένο (Focused), θα πρέπει να το επιλέξουμε και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του. Εφόσον κάνουμε το δεξί κλικ πάνω του, θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης όπως εμφανίζεται και παρακάτω και στο οποίο θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Μετακίνηση Στην Καρτέλα Εστιασμένα (Move To Focused). Η εντολή αυτή θα μετακινήσει το επιλεγμένο μήνυμα μόνο για αυτήν την φορά.

Move To Focused

Εάν θέλουμε να μετακινήσουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα και όλα τα μελλοντικά μηνύματα από τον Αποστολέα (Sender) να παραδίδονται πάντα στην καρτέλα Εστιασμένο (Focused), θα πρέπει να επιλέξουμε και πάλι το μήνυμα και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Μετακίνηση Πάντα Στην Καρτέλα Εστιασμένα (Always Move To Focused).

Always Move To Focused

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εστιασμένα Εισερχόμενα (Focused Inbox), παρατηρούμε ότι η εντολή Εμφάνιση Εστιασμένων Εισερχομένων (Show Focused Inbox) είναι ενεργοποιημένη. Τέλος, παρατηρούμε ότι στο Γραμματοκιβώτιο (Mailbox) ότι η καρτέλα Εστιασμένο (Focused) είναι ενεργοποιημένη και ότι όλα τα Μηνύματα (Mails) βρίσκονται εκεί. Εάν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε την Καρτέλα Εστιασμένο (Focused Tab), το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε και πάλι την εντολή Εμφάνιση Εστιασμένων Εισερχομένων (Show Focused Inbox), έτσι ώστε να απενεργοποιηθεί.

Focused

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τα Εστιασμένα Εισερχόμενα (Show Focused Inbox) στο Microsoft Outlook 365.

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s