Καθορισμό Γλώσσας Μετάφρασης Στο Microsoft Word 365

Posted on

How To Set The Translation Language in Microsoft Word 365

Όπως αναφέρθηκα και σε προηγούμενη ανάρτησή μου για το Microsoft Online Translator, μας παρέχει υποστήριξη για πολύ-γλωσσικά έγγραφα, μπορεί να εισάγει μεταφράσεις μέσα στο έγγραφο και να διατηρήσει την ποιότητα και την μορφοποίηση του εγγράφου. Επίσης, μπορούμε να αναζητήσουμε μεταφράσεις για επιλεγμένες λέξεις, φράσεις, και άλλες περιοχές του εγγράφου. Η Γλώσσα Προέλευσης (Source Language), συνήθως εντοπίζεται αυτόματα. Εάν όμως θέλουμε να καθορίσουμε την Γλώσσα Προέλευσης (Source) και την Προς (To) Γλώσσα (Language), θα πρέπει να συνεχίσετε να διαβάζεται παρακάτω.

Ορισμός Γλώσσας Μετάφρασης Εγγράφου Στο Microsoft Word 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review), και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γλώσσα (Language) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Review - Language Area

Αφού εντοπιστεί η περιοχή Γλώσσα (Language), επιλέγουμε την εντολή Μετάφραση (Translate) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όπου και έχουμε τις εξής τρεις εντολές διαθέσιμες και που είναι οι εξής:

  • Μετάφραση Επιλογής (Translate Selection): Όπου και μπορούμε να Μεταφράσουμε (Translate) την επιλογή με το Microsoft Translator.
  • Μετάφραση Εγγράφου (Translate Document): Όπου και δημιουργούμε ένα μεταφρασμένο αντίγραφο του εγγράφου με το Microsoft Translator.

Τις παραπάνω εντολές τις έχω περιγράψει σε προηγούμενη ανάρτησή μου όπου και μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

Υπηρεσία Μεταφραστής Microsoft Online Στο Word 365

Review - Set Translation Language

  • Ορισμός Γλώσσας Μετάφρασης Εγγράφου (Set Document Translation Language)

Αφού επιλέξουμε την εντολή Ορισμός Γλώσσας Μετάφρασης Εγγράφου (Set Document Translation Language), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Μεταφραστής (Translator) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Σε αυτό το παράθυρο εργασιών μπορούμε να δούμε τις εντολές Από (From:) και Προς (To:).

Translator Pane - Autodetect

Από (From): όπου και εξ’ ορισμού είναι στον Αυτόματο Εντοπισμό (Auto-Detect). Εντοπίζει αυτόματα την Γλώσσα (Language) όπου και έχουμε καταχωρίσει στο Έγγραφό (Document) μας. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε την Γλώσσα Από (From: Language), θα πρέπει να επιλέξουμε το βέλος στα δεξιά της εντολής. Αφού επιλέξουμε το βέλος, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες εντολές από τις οποίες και μπορούμε να επιλέξουμε.

Translator Pane - From - To

Προς (To:): Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για το Προς (To:) εντολή. Απλώς επιλέγουμε το βέλος στα δεξιά, όπου από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε τη Γλώσσα (Language) στην οποία θέλουμε να μεταφραστεί το Έγγραφό (Document) μας.

Translator From To

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τον Καθορισμό Γλώσσα Μετάφρασης Στο Microsoft Word 365 (How To Set The Translation Language in Microsoft Word 365).

Μην ξεχάσετε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s