Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Εναλλακτικού Κειμένου Στις Εφαρμογές Του Microsoft Word και Microsoft PowerPoint 365

Posted on

How To Activate or Deactivate The Alt Text Feature in Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 365

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, είχα αναφερθεί πώς μπορούμε να Προσθέσουμε ή να Επεξεργαστούμε Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text) στο PowerPoint, μία ανάρτηση που μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο στο Microsoft Word και στο Microsoft PowerPoint.

Όπως έχει αναφερθεί: Το εναλλακτικό κείμενο βοηθά τους χρήστες που διαθέτουν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εικόνων. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την προβολή του εγγράφου σας ή το αποθηκεύετε σε μορφή αρχείου όπως HTML ή DAISY (Digital Accessible Information System), το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης όταν η εικόνα δεν εμφανίζεται.

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Εναλλακτικού Κειμένου Στις Εφαρμογές Του Office 365

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίζεται να διαβάζεται την ανάρτηση.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Αφού έχουμε μεταφερθεί σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού στα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

File - Options

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options) όπως και μπορούμε να δούμε παρακάτω. Από τα αριστερά του παραθύρου διαλόγου θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Διευκόλυνση Πρόσβασης (Easy Of Access), και έπειτα από το μέσο του παραθύρου θα πρέπει να επιλέξουμε την περιοχή Αυτόματο Εναλλακτικό Κείμενο (Automatic Alt Text). Σε αυτήν την περιοχή πληροφορούμαστε για το εξής:

Το Αυτόματο Εναλλακτικό Κείμενο Δημιουργεί Περιγραφές Για Τις Εικόνες, Ώστε Να Είναι Προσβάσιμες Σε Άτομα Με Προβλήματα Όρασης. Αποκτήστε Πρόσβαση Στο Εναλλακτικό Κείμενο Ανά Πάσα Στιγμή Κάνοντας Κλικ Στο Κουμπί ‘Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου…’ Στο Μενού Δεξιού Κλικ Τω Εικόνων.

(Automatic Alt Text Generates Descriptions For Pictures To Make Them Accessible For People With Vision Impairments. Access Alt Text Any Time By Clicking “Edit Alt Text…” In The Right Click Menu For Pictures.)

Εάν θέλουμε να Δημιουργήσουμε Αυτόματα Εναλλακτικό Κείμενο (Generate Automatic Alt Text) για Εικόνες (Pictures), θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής που αναφέρει το εξής:

  • Αυτόματη Δημιουργία Εναλλακτικού Κειμένου (Automatically Generate Alt Text For Me)

Αφού έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις που θέλουμε, πατάμε στο κουμπί Οκ, που βρίσκεται στη κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options) για να επιστρέψουμε στο Έγγραφό (Document) μας.

Word Options - Ease Of Access

Στην παρακάτω εικόνα, έχω εισάγει μία Εικόνα (Picture) σε ένα Έγγραφο (Document), όπου και απευθείας στο κάτω μέρος της εικόνας εμφανίζεται η Συμβουλή Οθόνης (Screen Tip) όπου και αναφέρει το εξής:

  • Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text): Εικόνα που περιέχει Κτίριο, Ουρανός, Κόκκινο (Η περιγραφή εξαρτάται από την εικόνα που έχουμε εισάγει).

Alt Text Description

Εάν κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στην εικόνα, θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης, όπου και επιλέγουμε την εντολή Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου (Edit Alt Text). Αφού επιλεγεί η εντολή Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου (Edit Alt Text), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text), όπου και έχω περιγράψει σε προηγούμενη ανάρτησή μου.

Alt Text Task Pane

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοίξει την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε προβολή Backstage. Αφού έχουμε μεταφερθεί σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού στα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

File - Options

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options) όπως και μπορούμε να δούμε παρακάτω. Από τα αριστερά του παραθύρου διαλόγου θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Διευκόλυνση Πρόσβασης (Easy Of Access), και έπειτα από το μέσο του παραθύρου θα πρέπει να επιλέξουμε την περιοχή Αυτόματο Εναλλακτικό Κείμενο (Automatic Alt Text). Σε αυτήν την περιοχή πληροφορούμαστε για το εξής:

Το Αυτόματο Εναλλακτικό Κείμενο Δημιουργεί Περιγραφές Για Τις Εικόνες, Ώστε Να Είναι Προσβάσιμες Σε Άτομα Με Προβλήματα Όρασης. Αποκτήστε Πρόσβαση Στο Εναλλακτικό Κείμενο Ανά Πάσα Στιγμή Κάνοντας Κλικ Στο Κουμπί ‘Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου…’ Στο Μενού Δεξιού Κλικ Τω Εικόνων.

(Automatic Alt Text Generates Descriptions For Pictures To Make Them Accessible For People With Vision Impairments. Access Alt Text Any Time By Clicking “Edit Alt Text…” In The Right Click Menu For Pictures.)

Εάν θέλουμε να Δημιουργήσουμε Αυτόματα Εναλλακτικό Κείμενο (Generate Automatic Alt Text) για Εικόνες (Pictures), θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής που αναφέρει το εξής:

  • Αυτόματη Δημιουργία Εναλλακτικού Κειμένου (Automatically Generate Alt Text For Me)

Αφού έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις που θέλουμε, πατάμε στο κουμπί Οκ, που βρίσκεται στη κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options) για να επιστρέψουμε στη Παρουσίασή (Presentation) μας.

PowerPoint Options - Ease Of Access

Στην παρακάτω εικόνα, έχω εισάγει μία Εικόνα (Picture) σε μία Διαφάνεια (Slide), όπου και απευθείας στο κάτω μέρος της εικόνας εμφανίζεται η Συμβουλή Οθόνης (Screen Tip) όπου και αναφέρει το εξής:

  • Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text): Εικόνα που περιέχει ρούχα (Η περιγραφή εξαρτάται από την εικόνα που έχουμε εισάγει).

Alt Text Description

Εάν κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στην εικόνα, θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης, όπου και επιλέγουμε την εντολή Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου (Edit Alt Text). Αφού επιλεγεί η εντολή Επεξεργασία Εναλλακτικού Κειμένου (Edit Alt Text), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εναλλακτικό Κείμενο (Alt Text), όπου και έχω περιγράψει σε προηγούμενη ανάρτησή μου.

Alt Text Task Pane

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει την Διαδικασία Ενεργοποίησης Απενεργοποίησης Εναλλακτικού Κειμένου Στις Εφαρμογές Του Microsoft Word και Microsoft PowerPoint 365 (How To Activate or Deactivate The Alt Text Feature in Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 365).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s