Δημιουργία Προεπισκόπησης Μικρογραφιών Σε Εφαρμογές Του Microsoft Office

Posted on

 How To Generate a Thumbnail Preview Of Microsoft Office Applications

Αρκετές φορές έχουμε βρεθεί στη θέση να πλοηγούμαστε στην Εξερεύνηση Των Windows (Windows Explorer) όπου και έχουμε Έγγραφα (Documents) του Word, Βιβλία Εργασίας (Spreadsheets) του Excel. Τα έχουμε βεβαίως δώσει όνομα, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε μία γρήγορη ιδέα για το τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα Αρχεία (Files). Το μόνο που βλέπουμε είναι μία Προεπισκόπηση (Preview) ενός Εγγράφου (Document) του Word ή ενός Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Ευτυχώς μπορούμε να δημιουργήσουμε Μικρογραφίες (Thumbnails) Εγγράφων (Documents) του Word και Βιβλία Εργασίας (Spreadsheets) του Excel, έτσι ώστε να έχουμε μία γρήγορη και περιεκτική ματιά για το τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα Αρχεία (Files). Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Δημιουργία Προβολής Μικρογραφίας Στο Office 365-1

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να Αποθηκεύσουμε (Save) το Αρχείο (File). Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage (Backstage View), και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Πρώτα, θα πρέπει να επιλέξουμε τη Θέση (Location) όπου και θέλουμε να αποθηκεύσουμε το Αρχείο (File). Έπειτα θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε ένα όνομα για Όνομα Αρχείου (File Name) για το Έγγραφό (Document) μας. Μπορούμε να αλλάξουμε και τον Τύπο Αρχείου (File Type) από το αρχείο εάν το επιθυμούμε με την επιλογή της εντολής Αποθήκευση Ως Τύπου (Save As Type). Τέλος, για να κάνουμε το Έγγραφό (Document) να εμφανίζεται ως Μικρογραφία (Thumbnail) σε ένα Παράθυρο Εξερεύνησης (Windows Explorer), θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Αποθήκευση Μικρογραφίας (Save Thumbnail). Αφού κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που χρειάζονται, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Αποθήκευση Ως (Save As).

Save Thumbnail Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω πλοηγηθεί σε ένα Παράθυρο Περιήγησης των Windows (Windows Explorer) όπου και έχω αποθηκεύσει το Έγγραφο (Document). Στο πρώτο εικονίδιο μπορούμε να δούμε το Έγγραφο (Document) που έχει αποθηκευτεί ως Μικρογραφία (Thumbnail), και στο δεύτερο εικονίδιο βλέπουμε μία προεπισκόπηση ενός Εγγράφου (Document) του Microsoft Word.

Word File Thumbnail

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να Αποθηκεύσουμε (Save) το Αρχείο (File). Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage (Backstage View), και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Πρώτα, θα πρέπει να επιλέξουμε τη Θέση (Location) όπου και θέλουμε να αποθηκεύσουμε το Αρχείο (File). Έπειτα θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε ένα όνομα για Όνομα Αρχείου (File Name) για το Βιβλίο Εργασίας (Spreadsheet) μας. Μπορούμε να αλλάξουμε και τον Τύπο Αρχείου (File Type) από το αρχείο εάν το επιθυμούμε με την επιλογή της εντολής Αποθήκευση Ως Τύπου (Save As Type). Τέλος, για να κάνουμε το Βιβλίο Εργασίας (Spreadsheet) να εμφανίζεται ως Μικρογραφία (Thumbnail) σε ένα Παράθυρο Εξερεύνησης (Windows Explorer), θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Αποθήκευση Μικρογραφίας (Save Thumbnail). Αφού κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που χρειάζονται, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Αποθήκευση Ως (Save As).

Save Thumbnail Excel

Στην παρακάτω εικόνα, έχω πλοηγηθεί σε ένα Παράθυρο Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer) όπου και έχω αποθηκεύσει το Βιβλίο Εργασίας (Spreadsheet). Στο πρώτο εικονίδιο μπορούμε να δούμε το Βιβλίο Εργασίας (Spreadsheet) που έχει αποθηκευτεί ως Μικρογραφία (Thumbnail), και στο δεύτερο εικονίδιο βλέπουμε μία προεπισκόπηση ενός Βιβλίου Εργασίας (Spreadsheet). του Microsoft Excel.

Excel File Thumbnail

Για την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα έτσι ώστε να εμφανίζεται η Παρουσίασή (Presentation) ως Μικρογραφία (Thumbnail). Εάν δημιουργήσουμε μία Κενή Παρουσίαση (Blank Presentation) και την αποθηκεύσουμε, θα έχουμε μία προεπισκόπηση μίας Παρουσίασης του Microsoft PowerPoint, όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Εάν συμπληρώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στην Παρουσίαση (Presentation), θα έχουμε στη διάθεσή μας μία Προεπισκόπηση Μικρογραφίας (Thumbnail Preview) της Παρουσίασής (Presentation) μας.

PowerPoint File Thumbnail

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη Δημιουργία Προεπισκόπησης Μικρογραφιών Σε Εφαρμογές Του Microsoft Office (How To Generate a Thumbnail Preview Of Microsoft Office Applications.

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube!!!

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s