Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης για Καταμέτρηση Λέξεων, Χαρακτήρων και Αριθμό Σελίδων σε Έγγραφο Του Word

Posted on

Customize Status Bar to Count Word, Characters and Page Number in Microsoft Word

Θέλετε να γίνει Καταμέτρηση (Count) των Λέξεων (Words) σε ένα Έγγραφο (Document) γρήγορα; Θέλετε να βλέπετε ανά πάσα στιγμή από πόσες Σελίδες (Pages) αποτελείται το Έγγραφό (Document) σας; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η Γραμμή Κατάστασης (Status Bar). Με την επιλογή εντολών από την Γραμμή Κατάστασης (Status Bar), μπορούμε να έχουμε μία γρήγορη ματιά για το τι συμβαίνει στο Έγγραφο (Document) ή ακόμα και να έχουμε γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες διαθέσιμες εντολές. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης για Καταμέτρηση Λέξεων, Χαρακτήρων και Αριθμό Σελίδων σε Έγγραφο Του Word

Στο κάτω μέρος της γραμμής του Microsoft Word, εντοπίζουμε την Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) όπου και κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του. Αφού κάνουμε το δεξί κλικ, εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης που ονομάζεται Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης (Customize Status Bar), όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Στο μενού συντόμευσης Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης (Customize Status Bar) εμφανίζονται αρκετές εντολές που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα κλικ πάνω στην εντολή που θέλουμε και αυτό ανάλογα θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί. Εάν το ενεργοποιήσουμε, η εντολή αυτή θα εμφανιστεί στη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar). Εάν το απενεργοποιήσουμε, η εντολή δεν θα εμφανίζεται πια στην Γραμμή Κατάστασης (Status Bar). Για την ανάρτηση αυτή, έχω ενεργοποιήσει τις εντολές Αριθμός Σελίδας (Page Number), Καταμέτρηση Λέξεων (Word Count), Πλήθος Χαρακτήρων (Character Count) και Γλώσσα (Language). Αφού τις ενεργοποιήσουμε, παρατηρούμε το σημάδι ελέγχου στα αριστερά των ενεργοποιημένων εντολών.

Customize Status Bar

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε την Αριθμό Σελίδων (Page Numbers) που αποτελείται το Έγγραφό (Document) μας, πόσες Λέξεις (Words) και πόσους Χαρακτήρες (Characters) έχουμε χρησιμοποιήσει στο Έγγραφο (Document). Επίσης βλέπουμε και τη Γλώσσα (Language) που χρησιμοποιούμε στο Έγγραφο (Document). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε την Καταμέτρηση (Count) των Λέξεων (Words) στο Έγγραφό (Document) για να βεβαιωθούμε ότι εκπληρώνουμε τον στόχο μας.

Pages - Words- Characters

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορούμε να έχουμε μία γρήγορη ματιά στη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) για να καταμετρήσουμε Λέξεις (Words), Χαρακτήρες (Characters) και Σελίδες (Pages), για να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε.

Εάν από τη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) πατήσουμε πάνω εκεί που αναγράφει Σελίδα (Page) θα εμφανιστεί το Παράθυρο Περιήγησης (Navigation Pane), για να πλοηγηθούμε μέσα στο Έγγραφό (Document) μας.

03

Εάν από τη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) πατήσουμε πάνω εκεί που αναγράφει είτε Λέξεις (Words) είτε Χαρακτήρες (Characters) θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Καταμέτρηση Λέξεων (Word Count), όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όπου και θα έχουμε μία συνοπτική ματιά των περιεχομένων του Εγγράφου (Document).

Word Count

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη λειτουργία Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης για Καταμέτρηση Λέξεων, Χαρακτήρων και Αριθμό Σελίδων σε Έγγραφο Του Word (Customize the Status Bar in order to Count Word, Characters and Page Numbers in a Word Document).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s