Δημοσίευση Βίντεο Παρουσιάσεων Στο Microsoft Stream

Posted on

Publish Video Presentations to Microsoft Stream

Τώρα στο Microsoft PowerPoint έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα Αρχείο Βίντεο (Video File) από μία Παρουσίαση (Presentation) και να το αποστείλουμε σε μία Τοποθεσία Διαμοιρασμού Βίντεο (Sharing Video Site), όπου η Microsoft το έχει διαθέσιμο για εμάς και ονομάζεται Microsoft Stream. Το Microsoft Stream είναι μία υπηρεσία διαμοιρασμού βίντεο όπου άτομα σε έναν οργανισμό, μπορούνε να ανεβάσουνε, μπορούνε να δούνε και μοιραστούνε βίντεο με ασφάλεια. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο για εταιρικούς συνδρομητές μέσα στο PowerPoint 2016 στο Office 365. Το μόνο που χρειάζεστε να κάνετε για να μάθετε περισσότερα είναι να συνεχίστε να διαβάζεται την ανάρτηση.

Δημοσίευση Βίντεο Παρουσίασης Στο Microsoft Stream

Αφού έχουμε ανοίξει την Παρουσίαση (Presentation) που θέλουμε να Μετατρέψουμε Σε Βίντεο (Convert To Video) και να Δημοσιεύσουμε (Publish) στο Microsoft Stream, επιλέγουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage (Backstage View).

File - Publish

Αφού μεταφερθούμε σε Προβολή Backstage (Backstage View), από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Εξαγωγή (Export) και έπειτα από το μέσου του μενού και κάτω από την κατηγορία Εξαγωγή (Export) επιλέγουμε την εντολή Δημοσίευση Στο Microsoft Stream (Publish To Microsoft Stream).

Export - Publish To Microsoft Stream

Αφού επιλέξουμε την εντολή Δημοσίευση Στο Microsoft Stream (Publish To Microsoft Stream), στα δεξιά του μενού και κάτω από εκεί που αναγράφει Microsoft Stream πληροφορούμαστε για το εξής:

  • Μοιραστείτε Την Παρουσίασή Σας Σε Μορφή Βίντεο Στο Microsoft Stream. Όλες Οι Κινούμενες Εικόνες, Οι Μεταβάσεις Και Οι Αφηγήσεις Της Αρχικής Παρουσίασης Θα Διατηρηθούν (Share Your Presentation As A Video In Microsoft Stream. All Animations, Transitions, And Narrations From The Original Will Be Retained)
  • Τίτλος (Title): Μπορούμε να καταχωρίσουμε έναν Τίτλο (Title) για το Βίντεο (Video) που θα Δημοσιευθεί (Published) στο Microsoft Stream.
  • Περιγραφή (Description): Μπορούμε να καταχωρίσουμε μία Περιγραφή (Description) για το Βίντεο (Video) που θα Δημοσιευθεί (Published) στο Microsoft Stream.

Export - Publish To Microsoft Stream

Στο μέσο του μενού Microsoft Stream μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου στα αριστερά των εντολών:

  • Δυνατότητα Προβολής Αυτού Του Βίντεο Από Όλα Τα Άτομα Του Οργανισμού Σας (Allow Everyone In Your Organization To See This Video
  • Αποστολή Του Αρχικού Αρχείου PowerPoint Μαζί Με Αυτό το Βίντεο (Upload Your Original PowerPoint File Along With This Video)

Αφού έχουμε τελειώσει με όλες τις ρυθμίσεις, απλώς πατάμε στο κουμπί Δημοσίευση (Publish).

Στο κάτω μέρος του μενού του Microsoft Stream πληροφορούμαστε για το εξής:

  • Για Να Ορίσετε Δικαιώματα, Να Προσθέστε Κλειστές Λεζάντες Και Να Τροποποιήσετε Πρόσθετες Προτιμήσεις, Μεταβείτε Στο Βίντεό Σας Στο Microsoft Stream Και Επεξεργαστείτε Το (To Set Permissions, Add Closed Captions, And Modify Additional Preferences, Go To Your Video In Microsoft Stream And Edit It)

Publish

Αφού πατήσουμε στο κουμπί Δημοσίευση (Publish), μεταφερόμαστε πίσω στην Παρουσίασή (Presentation) όπου και στο κάτω μέρος της Παρουσίασης (Presentation) και στη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) ενημερωνόμαστε ότι το PowerPoint Δημιουργεί Βίντεο (Creating Video).

Creating Video in PowerPoint

Αφού τελειώσει η διαδικασία Δημιουργία Βίντεο (Create Video) ενημερωνόμαστε ότι γίνεται Αποστολή του Βίντεο (Uploading Video) στο Microsoft Stream.

Uploading Video To Microsoft Stream

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Δημοσιεύσετε Την Βίντεο Παρουσίαση Στο Microsoft Stream (How To Publish Our Video Presentation To Microsoft Stream).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s