Πώς Να Καθορίσετε τις Ώρες & Ημέρες Εργασίας Στο Outlook 365

Posted on

How To Set Working Hours and Days in Outlook 365

Στο Microsoft Outlook, μπορούμε να καθορίσουμε τις δικές μας Ημέρες & Ώρες Εργασίας Στο Ημερολόγιο (Calendar Hours & Work Days). Εξ’ ορισμού, στο Outlook, η Εβδομάδα Εργασίας (Work Week) ξεκινάει από Δευτέρα έως Παρασκευής, και οι Ώρες Εργασίας (Work Hours) από τις 8.00π.μ. έως τις 5.00π.μ. Επίσης η Εβδομάδα (Week) ξεκινάει από την Κυριακή (Sunday). Στο Outlook όμως, εάν δουλεύουμε διαφορετικές Ημέρες (Days) και Ώρες (Hours) ή Ημέρα Εβδομάδος (Week Day) ξεκινάει από μία διαφορετική Ημέρα (Day), έχουμε τη δυνατότητα να τις αλλάξουμε και να καθορίσουμε εμείς τι θέλουμε. Όλα όσα χρειάζεστε να μάθετε να κάνετε για να το επιτύχετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται το άρθρο.

Πώς Να Καθορίσετε τις Ώρες & Ημέρες Εργασίας Στο Outlook

Πρώτα θα πρέπει να έχουμε ανοίξει το Outlook, και έπειτα να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage. Αφού περάσουμε σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

File tab - Info - Outlook Options

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Outlook (Outlook Options), όπως βλέπουμε και παρακάτω. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Outlook (Outlook Options), επιλέγουμε την κατηγορία Ημερολόγιο (Calendar). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Ημερολόγιο (Calendar), ενημερωνόμαστε για το εξής:

Αλλαγή Των Ρυθμίσεων Για Ημερολόγια, Συσκέψεις και Ζώνης Ώρας

(Change The Settings For Calendars, Meetings And Time Zones)

Outlook Options - Advanced in Outlook

Στο πάνω μέρος της κατηγορίας Ημερολόγιο (Calendar) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Outlook (Outlook Options), εντοπίζουμε την περιοχή που αναγράφει Χρόνος Εργασίας (Work Time). Σε αυτήν την περιοχή μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις για τα εξής παρακάτω:

  • Ώρα Έναρξης (Start Time): Επιλέγουμε το βέλος στα δεξιά της Ώρα Έναρξης (Start Time) για να επιλέξουμε μία διαφορετική Ώρα Έναρξης (Start Time).
  • Ώρα Λήξης (End Time): Επιλέγουμε το βέλος στα δεξιά της Ώρα Λήξης (End Time) για να επιλέξουμε μία διαφορετική Ώρα Λήξης (End Time).

Η Ώρα Έναρξης (Start Time) και η Ώρα Λήξης (End Time) χρησιμοποιούνται για τη Διαθεσιμότητά (Availability) μας ή όχι για Προσκλήσεις Συσκέψεων (Meeting Requests) από άλλα άτομα.

  • Εργάσιμη Εβδομάδα (Work Week): Ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε τα κουμπιά ελέγχου για να καθορίσουμε την Εργάσιμη Εβδομάδα (Work Week). Ενεργοποιούμε τα κουμπιά ελέγχου που είναι μέρος της Εργάσιμης Εβδομάδος (Work Week), και απενεργοποιούμε τα κουμπιά ελέγχου που δεν είναι μέρος της Εργάσιμης Εβδομάδος (Work Week).
  • Πρώτη Μέρα Της Εβδομάδος (First Day of Week): Επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Πρώτη Μέρα της Εβδομάδος (First Day of Week) για να καθορίσουμε μία διαφορετική ημέρα για Πρώτη Ημέρα (First Day) της Εβδομάδος (Week).
  • Πρώτη Εβδομάδα Του Έτους (First Week of Year): Επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολή Πρώτη Εβδομάδα Του Έτους (First Week of Year) για να επιλέξουμε μία διαφορετική Πρώτη Εβδομάδα (First Week) του Έτους (Year).

Time Schedule in Outlook

Αφού κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις, πατάμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Επιλογές Outlook (Outlook Options), για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις, και να επιστρέψουμε στο Outlook.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Πώς Να Καθορίσετε τις Ώρες & Ημέρες Εργασίας Στο Outlook (How To Set Working Hours and Days in Outlook).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s