Τροποποίηση Επιλογών Δεδομένων Στο Excel 365

Posted on

How To Modify Data Options in Excel 365

Αναζητάτε επιλογές για το πώς να Εισάγουμε Δεδομένα (Import Data) και να τα Αναλύσουμε (Analysis) στο Excel 365 και δεν μπορείτε να τα βρείτε πουθενά; Ο λόγος είναι ότι έχουν μεταφερθεί κάπου αλλού στην τελευταία έκδοση του Excel. Τώρα πια έχουν τη δική τους θέση στην περιοχή Δεδομένα (Data) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options). Για να μάθετε πώς μπορείτε να Τροποποιήσετε Τις Επιλογές Δεδομένων Στο Excel 365 (How To Modify The Data Options In Excel 365) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Data Options View in Excel 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage, και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται από τα αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Αφού επιλεγεί η εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Δεδομένα (Data) και από το μέσο του παραθύρου μπορούμε να κάνουμε Αλλαγή Των Επιλογών Που Σχετίζονται Με Την Εισαγωγή Και Την Ανάλυση Δεδομένων (Change Options Related To Data Import And Data Analysis).

Excel Options - Data

Έπειτα εντοπίζουμε την περιοχή που αναγράφει Επιλογές Δεδομένων (Data Options) όπου στην περιοχή από κάτω έχουμε τις εξής εντολές τις οποίες μπορούμε να τροποποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε:

  • Πραγματοποίηση Αλλαγών Στην Προεπιλεγμένη Διάταξη Των Συγκεντρωτικών Πινάκων (Make Changes To The Default Layout Of PivotTables):

Επιλέγοντας αυτήν την εντολή, μπορούμε να επιλέξουμε από πολλαπλές προεπιλεγμένες επιλογές διάταξης για νέους Συγκεντρωτικούς Πίνακες (Pivot Tables).

  • Απενεργοποίηση Της Αναίρεσης Για Λειτουργίες Ανανέωσης Μεγάλων Συγκεντρωτικών Πινάκων, Ώστε Να Μειωθεί Ο Χρόνος Ανανέωσης (Disable Undo For Large PivotTables Refresh Operations To Reduce Refresh Time)
  • Απενεργοποίηση Της Δυνατότητας Αναίρεσης Για Συγκεντρωτικούς Πίνακες Με Τουλάχιστον Αυτόν Τον Αριθμό Γραμμών Προέλευσης Δεδομένων (Σε Χιλιάδες) (Disable Undo For PivotTables With At Least This Number Of Data Source Rows (In Thousands))

Με την επιλογή της Αναίρεσης (Undo), μπορούμε να επιλέξουμε τον αριθμό των γραμμών ως όριο για το πότε θα απενεργοποιηθεί. Η προεπιλογή είναι 300.000 γραμμές.

  • Προτίμηση Του Μοντέλου Δεδομένων Του Excel Κατά Τη Δημιουργία Συγκεντρωτικών Πινάκων, Πινάκων Ερωτήματος Και Συνδέσεων Δεδομένων (Prefer The Excel Data Model When Creating PivotTables, Query Tables And Data Connections)

Με την επιλογή αυτής της εντολής, το Μοντέλο Δεδομένων (Data Model) ενσωματώνει δεδομένα από πολλούς πίνακες, δημιουργώντας ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων σχέσεων μέσα σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel

  • Απενεργοποίηση Της Αναίρεσης Για Μεγάλες Εργασίες Μοντέλου Δεδομένων (Disable Undo For Large Data Model Operations)
  • Απενεργοποίηση Της Αναίρεσης Για Εργασίες Μοντέλου Δεδομένων Όταν Το Μοντέλο Έχει Μέγεθος Τουλάχιστον (Σε MB): (Disable Undo For Data Model Operations When The Model Is At Least This Large (In MB):)

Με την επιλογή της εντολής Αναίρεσης (Undo), μπορούμε να επιλέξουμε τον αριθμό Megabyte στο μέγεθος αρχείου ως όριο για το πότε θα απενεργοποιηθεί. Η προεπιλογή είναι 8Mb.

  • Ενεργοποίηση Προσθέτων Ανάλυσης Δεδομένων: Power Pivot, Power View και Χάρτες (Enable Data Analysis Add-Ins: Power Pivot, Power View And 3D Maps)

Με την επιλογή αυτής της εντολής, ενεργοποιούμε το Πρόσθετο Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis Add-ins), αντί να χρησιμοποιήσουμε το tab Πρόσθετο (Add-in).

  • Απενεργοποίηση Αυτόματης Ομαδοποίησης Των Στηλών Ημερομηνίας/Ώρας Σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες (Disable Automatic Grouping Of Date/Time Columns In Pivot Tables)

Επιλέγοντας αυτήν την εντολή, απενεργοποιείται η προεπιλογή της ομαδοποίησης στηλών ημερομηνίας και ώρας με το σύμβολο της Πρόσθεσης (+) δίπλα τους.

Data Options

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα πλαίσια ελέγχου στα αριστερά των εντολών ή να τροποποιήσουμε το πάνω και κάτω βέλος για να αλλάξουμε τις προεπιλογές τους. Αφού κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε, πατάμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Επιλογές του Excel (Excel Options) για να εφαρμοστούν και για να επιστρέψουμε στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) μας.

Σε επόμενη ανάρτηση μου θα περιγράψω πώς μπορούμε να Εμφανίσουμε τους Οδηγούς Εισαγωγής Δεδομένων Παλαιού Τύπου Στο Excel 365 (Turn On The Legacy Wizards In Microsoft Excel 365), εντολή η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Δεδομένων (Data Options).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Τροποποιήσουμε τις Επιλογές Δεδομένων Στο Excel 365 (How To Modify the Data Options in Excel 365).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s