Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού Στο Microsoft Word 365

Posted on

LinkedIn CV Assistant in Microsoft Word 365

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, είχα αναφερθεί στην Ενεργοποίηση Δυνατοτήτων Του LinkedIn Στις Εφαρμογές Του Microsoft Office 365 (Activate LinkedIn Features). Ανάμεσα σε όλες τις Δυνατότητες Του LinkedIn που είναι χρήσιμες και αρκετά εύχρηστες και που θα ανακαλύψτε σε μελλοντικές αναρτήσεις, η πιο συναρπαστική δυνατότητα για τώρα είναι Ο Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού του LinkedIn (LinkedIn CV Assistant) απευθείας μέσω του Microsoft Word 365, δυνατότητα που θα περιγραφεί αμέσως παρακάτω.

Ο Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant) στο Microsoft Word 365 μας βοηθάει να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό Βιογραφικό (CV). Αυτό μας δίνει παραδείγματα πώς αληθινοί επαγγελματίες ενημερώνουνε τα επαγγελματικά πεδία τους, και πώς περιγράφουν την εργασιακή τους εμπειρία καθώς και τις ικανότητές τους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ρίξουμε μία ματιά στο Βιογραφικό (CV) τους, για να πάρουμε ιδέες από αυτούς και να τα χρησιμοποιήσουμε στο δικό μας Βιογραφικό (CV).

LinkedIn Resume Assistant in Word 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από το δεξιό άκρο της κορδέλας που ονομάζεται Βιογραφικό (CV) επιλέγουμε την εντολή Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Με την χρήση αυτής της εντολής βλέπουμε προτάσεις για να ενημερώσουμε το Βιογραφικό (CV) μας.

Review tab - CV Assistant

Αφού επιλέξουμε την εντολή Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant) στα δεξιά της οθόνης μας. Βλέπουμε ότι ο Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant) παρέχεται από το LinkedIn, και εμείς για να το χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να Προσθέσουμε Ρόλο (Add A Role), έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε παραδείγματα βιογραφικών. Μπορούμε να προσθέσουμε και Βιομηχανία (Industry) το οποίο είναι προαιρετικό.

CV Assistant powered by LinkedIn

Στην παρακάτω εικόνα, και στο παράθυρο εργασιών Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant), έχω προσθέσει ρόλο ως Ειδικός Πληροφορικής (Information Technology Specialist) και για Βιομηχανία (Industry) Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Security). Έπειτα πατάω στο κουμπί Εμφάνιση Παραδειγμάτων (Show Examples) που βρίσκεται στο παράθυρο εργασιών, και αμέσως εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

CV Assistant powered by LinkedIn

Στο κάτω μέρος των αποτελεσμάτων, μπορούμε να πατήσουμε στον Σύνδεσμο Δείτε Περισσότερα (See More Link), όπου και περισσότερες πληροφορίες θα εμφανιστούν στο Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant). Εάν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι με τα αποτελέσματα μπορούμε να επιλέξουμε είτε Ναι (Yes) είτε Όχι (No). Μπορούμε επίσης να Φιλτράρουμε Παραδείγματα Με Βάση τις Κορυφαίες Δεξιότητες (Filter Examples By Top Skills), επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή.

CV Assistant

Στην παρακάτω εικόνα, έχω Φιλτράρει Τα Παραδείγματα (Filtered The Examples) με τη λέξη κλειδί Window, και απευθείας τα Αποτελέσματα (Results) έχουν Φιλτραριστεί (Filtered) με βάση τη λέξη Κλειδί (Keyword).

CV Assistant powered by LinkedIn

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον σύνδεσμο Διαβάστε Περισσότερα (Read More), για να αναπτύξω περισσότερο το συγκεκριμένο Βιογραφικό (CV). Επίσης έχουμε την επιλογή να επιστρέψουμε πίσω εάν θέλουμε με τη χρήση του συνδέσμου Πίσω (Back) που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία του Βοηθού Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant),

CV Assistant in Word

Τέλος έχουμε την επιλογή να Δούμε Παραδείγματα (See More) στο LinkedIn. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τον σύνδεσμο Δείτε Παραδείγματα Στο (See Examples) LinkedIn, όπως εμφανίζεται παρακάτω για να δούμε περισσότερες ιδέες για το Βιογραφικό (CV) μας.

CV Assistant in Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Δείτε Παραδείγματα Στο (See Examples on) LinkedIn, και αμέσως μεταφερόμαστε στην Ιστοσελίδα (Webpage) LinkedIn, όπου και μπορούμε να δούμε περισσότερες ιδέες και προτάσεις για να βελτιώσουμε το Βιογραφικό (CV) μας.

LinkedIn Webpage

Τώρα λοιπόν γνωρίζουμε ότι εάν χρειαστούμε ένα επαγγελματικό Βιογραφικό (CV), το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε την εφαρμογή Microsoft Word 365 και να χρησιμοποιήσουμε τον Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant). Ο Βοηθός Σύνταξης Βιογραφικού (CV Assistant), είναι διαθέσιμο στο Word 2016 για τα Windows και γίνεται διαθέσιμο στο Word Online. Προς το παρόν, υποστηρίζονται μόνο λίγες γλώσσες. Δυστυχώς η Ελληνική Γλώσσα δεν είναι μία από αυτές. Για μη συνδρομητές του Office 365, το χαρακτηριστικό αυτό είναι διαθέσιμο στο Word Online.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Κάνουμε Χρήση Του Βοηθού Σύνταξης Βιογραφικού Του LinkedIn (CV Assistant).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s