Απενεργοποίηση Λειτουργίας Ανάγνωσης Για Συνημμένα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο Word 365

Posted on Updated on

How To Turn Off Reading View for E-Mail Attachments in Word 365

Όταν ανοίγουμε ένα Συνημμένο του Word από το Outlook, ανοίγει πάντα σε Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode). Αυτό πρακτικά σημαίνει στο Word ότι αυτό το Έγγραφο (Document) είναι μόνο για ανάγνωση. Ο λόγος που ανοίγει από προεπιλογή σε Λειτουργία Ανάγνωσης (Reading Mode) είναι επειδή το έγγραφο ανοίγει σε Κατάσταση Λειτουργίας Ανάγνωσης (Read-Only Mode). Το Outlook αποθηκεύει ένα αντίγραφο του Συνημμένου (Attachment) σε έναν προσωρινό φάκελο, και επειδή πρόκειται για Συνημμένο Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Attachment) μας ρωτάει πριν το ανοίξουμε στο Word τα δικαιώματα να είναι Μόνο Για Ανάγνωση (Read Only). Εάν δεν χρησιμοποιούμε την Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode) στο Word και πάντα αλλάζουμε σε Λειτουργία Διάταξης Εκτύπωσης (Layout Mode), υπάρχει μία ρύθμιση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να το αλλάξουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται την ανάρτηση.

How to Turn Off Reading View for Word 365 Attachments Greek

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage. Αφού περάσουμε σε προβολή Backstage, από τα αριστερά, επιλέγουμε την εντολή Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Backstage View - Info

Αφού επιλεγεί η εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), όπου και επιβεβαιώνουμε ότι η κατηγορία Γενικά (General) είναι ενεργοποιημένη. Έπειτα πλοηγούμαστε στο μέσο του παραθύρου όπου και εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Επιλογές Εκκίνησης (Start Up Options).

General tab - Startup Options

Κάτω από την περιοχή Επιλογές Εκκίνησης (Start Up Options), έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής εντολές:

  • Επιλέξτε Τις Επεκτάσεις Που Θέλετε Να Ανοίγουν Από Προεπιλογή Στο Word (Choose the Extensions you Want Word to Open by Default) – με την επιλογή της εντολής μπορούμε να επιλέξουμε ποιες επεκτάσεις αρχείων θα ανοίγει το Microsoft Word εξ’ ορισμού, χωρίς να μας ρωτάει κάθε φορά.
  • Ειδοποίηση Εάν Το Microsoft Word Δεν Είναι Το Προεπιλεγμένο Πρόγραμμα Για Την Προβολή Και Επεξεργασία Εγγράφων (Tell Me if Microsoft Word is not the Default Program for Viewing and Editing Documents) – Με την επιλογή της εντολής ορίζουμε ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα ανάγνωση και επεξεργασίας εγγράφων το Microsoft Word.
  • Άνοιγμα Συνημμένων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομεία και Άλλων Μη Επεξεργάσιμων Αρχείων Σε Προβολή Ανάγνωσης (Open E-Mail Attachments and Other Uneditable Files in Reading View)Με την επιλογή αυτής της εντολής θα μπορούμε να ανοίγουμε Συνημμένα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Attachments) και άλλα μη επεξεργάσιμα αρχεία σε Λειτουργία Ανάγνωσης (Reading View). Εάν απενεργοποιήσουμε την εντολή, τα Έγγραφα (Documents) θα ανοίγουνε εξ’ ορισμού στην Προεπιλεγμένη Προβολή (Default View)
  • Να Εμφανίζεται Η Οθόνη Έναρξης Κατά Την Εκκίνηση Της Εφαρμογής (Show The Start Screen When This Applications Starts) – με την επιλογή της εντολής, η Οθόνη Έναρξης (Start Screen) θα εμφανίζεται κάθε φορά που ξεκινάμε την εφαρμογή.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου που βρίσκονται στα αριστερά των εντολών, έτσι ώστε να εφαρμοστούν ή όχι. Εφόσον έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις που θέλουμε πατάμε στο κουμπί Οκ, που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options) και για να επιστρέψουμε στο Έγγραφό (Document) μας..

Start Up Options

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει την λειτουργία Απενεργοποίηση Λειτουργίας Ανάγνωσης Για Συνημμένα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο Word 365 (How To Turn Off Reading View for E-Mail Attachments in Word 365).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s